Message to Luz de Maria (in Slovak) – 23 May 2020

Správa pre Luz de Mária – 23. mája 2020 29. mája 2020 – 15:49 Od Williama Posolstvo Matky Spásy z 23. mája 2020. Skrze Luz de Mária (Argentína)

TÚŽBA PO MOCI ODDEĽUJE ĽUDÍ OD BOHA

Milované deti Môjho Nepoškvrneného Srdca:

Žehnám vám svojou materinskou Láskou. Zlý prenasleduje Moje deti; tak tomu bolo po celé veky [Zj 17]. Had prišiel, aby vzal so sebou deti Môjho Syna, uchvátil ich tisíckami spôsobmi skrze myseľ a myšlienky tým, že u tých, ktoré sú extrémne racionálne, vyvolal bezdôvodné otázky. Nevedomosť a arogancia človeka sa opakuje v tejto generácii, ktorá túži byť ako Boh a nezodpovedne nakladať so životom. Túžba po moci oddeľuje ľudí od Boha, držiac ich raz v záležitostiach Neba a inokedy v záležitostiach sveta. Preto v každom okamihu sú ľudské stvorenia obklopené malomocenstvom, ktoré sa prenáša nezákonnými činmi, lebo ich vidí ako dobré, ale ich svedomie im hovorí, že dobré nie sú, a že idú proti Božiemu zákonu. Hranicou medzi dobrom zlom je jeden krok ľudského ega. Je to okamih, kedy stvorenie sa zahalí temnotou a vstúpi do niečoho, z čoho potom nemôže vyjsť. Svetový vodca trpí, vzbudzuje obdiv, ale aj obavu ľudstvu.

Milované deti Môjho Nepoškvrneného Srdca, táto generácia prijala zneuctenie ľudstva a toto zneuctenie majú za následok jeho celkovú očistu. Chaos, ktorému musí ľudstvo čeliť, nie je hmotnej povahy, ako sa obáva veľká časť Mojich detí. Najväčší chaos prichádza, keď Boh je vyhostený a kedy tí, ktorí nie sú časťou pravého magistéria Cirkvi, sa postavili pred Neho.

Moji milovaní ľudia: Existuje vírus, ktorý je horší ako ten súčasný – je to nedostatok dôvery v Môjho Božského Syna. Človek nemá ku Môjmu Synovi nijakú úctu, lebo sa od Neho oddelil. Najhoršie pandémie, ktoré v tejto generácii existujú, je strata viery, ktorá vyvoláva rozdelenie a prenasledovanie v ľudu Môjho Syna ku Mojim obľúbeným synom a ku ľuďom Môjho Syna, ktorí sa zaviazali evanjelizovať Boží ľud. Milovaní, tí, ktorí kážu, sú donútení k mlčaniu, ktorí pozdvihujú svoje hlasy, sú tiesnení, na tých, ktorí oznamujú Slovo Môjho Syna a Moje Slovo, sú im ukladané strašné tresty. Ticho a mlčanie Mojich detí je zárukou víťazstva zla nad naivnými.

Veľká temnota sa vznáša nad ľudom Môjho Syna, temnota, spôsobená vulkanickými erupciami, silným vetrom, ktorý zdvihne piesok a hlinu, a zabráni slnku mať prevahu. Voda morí stúpne znenazdania a Moje deti budú trpieť. Príroda bude konať bez varovania, bude konať s nesmiernou silou.

Choroby sa rozmnožia v rôznych podobách a nedôvera medzi ľuďmi sveta bude rásť, kým sa nakoniec nebudú báť jeden druhého. Hviezda Slnko vyvolá u človeka strach a nárast elementov prichádzajúcich z vesmíru a padajúcich na Zem, spôsobí poplach. Hriech musí byť odčinený, najskôr rukou človeka, potom Božia ruka bude pôsobiť na ľudstvo, potom, čo muž zatratenia však dal zbičovať hriešne ľudstvo.

Milované deti Môjho Nepoškvrneného Srdca: budete hľadať Pravdu a nenájdete ju, preto v tomto čase musíte byť jedno s Mojím Synom, musíte byť obrátené, aby ste neboli obeťami zmätku, musíte byť silné, byť stvorenie viery, plné lásky ku Kristovi Eucharistie a dôvery v pomoc zhora. Ponúkam vám Moju ochranu a pomoc, ale pre to musíte hľadať Božie Kráľovstvo [Mt 6, 33], žiť v neustálom obrátení, pracovať a konať v podobnosti s Mojím Synom. Čo prichádza, príde, ako to, čo Som oznámila a čomu ste neuverili…, a tak v okamihu oka príde pohroma. Ukryte sa pod Mojím materinským plášťom, povediem vás k Môjmu Synovi, aby ste sa mohli radovať z večnej slávy. V jednote s Najsvätejšou Trojicou.

Matka Mária.

Zdravas Mária Najčistejšia, bezpoškvrný dedičného hriechu počatá.

Zdravas Mária Najčistejšia, bezpoškvrný dedičného hriechu počatá.

Zdravas Mária Najčistejšia, bezpoškvrný dedičného hriechu počatá.

[Pozri webovú stránku: https://www.revelacionesmarianas.com/english.htm]

https://littlepebble.org/2020/05/29/message-to-luz-de-maria-23-may-2020/