Message to Valentina Sydney Seer (in Slovak) – 24 May 2020

Správa od nášho Pána skrze Valentínu vizionárka zo Sydney – 24. mája 2020

2. júna 2020 – 10:57 Od Williama

Sviatok Nanebovstúpenia Pána

VALENTÍNA: Počas Svätej omše sa náš Pán ukázal, keď som mu predkladala všetky svoje obeti.

Povedala som:

„Pane, je mi ľúto, že nie sme vo Tvojej Svätej Prítomnosti v Cirkvi. Musíme zostať vonku.“

Náš Pán sa v tom zjavil. Z oblohy som videla jasné svetlo prichádzajúce ku mne veľkou rýchlosťou. Uprostred tohoto žiarivého Svetla som videla žiariace Sväté Srdce Ježišovo. Ponúkol nám svoje Posvätné Srdce. Bolo to, ako keby nám to dal.

Náš Pán povedal:

NAŠ PÁN: „Nie ste sami. Nerozčuľujte sa, že nie ste vo vnútri Cirkvi. JA Som medzi vami a za to viním úradníkov Cirkvi, lebo mlčia. Nehovoria, aby bránili Moju Cirkev a Môj ľud. Dodržiavajú zákon sveta, ale nie Môj zákon. Keby iba dôverovali Mne, chránil by Som ich.“

„Viem, že Moji ľudia veľa trpia, lebo nemôžu voľne chodiť do kostola, ale veci sa pomaly zlepšujú. Pokračujte v modlitbe a dôverujte Mi, aby sa kostoly otvorili. Vždy hovorte Pravdu a nebojte sa! Ponúknite Mi všetky svoje utrpenia, ktoré ste prekonali počas tohoto koronavírusu. Všetkých vás žehnám a buďte v pokoji, povedal.“

VALENTÍNA: Čím viac sa modlíme a čím viac dôverujeme, tým skôr sa veci zlepšia. V našej katedrále v Parramatte máme takých zbožných kňazov. Musíme sa za nich modliť a ďakovať Bohu, že nám ich dal.

[Pozri webovú stránku: http://valentina-sydneyseer.com.au/24-may-2020/]

https://littlepebble.org/2020/06/02/message-to-valentina-sydney-seer-24-may-2020/