Message to Enoch (in Slovak) – 1 June 2020

Na ľudstvo prichádza čas veľkého trestu; Moje chudobné deti, Moja Božská spravodlivosť odstráni tých, ktorí sa na Mňa otočia chrbtom a neukážu Mi svoje tváre!

1. júna 2020, 9:30 hod. – volanie od Boha Otca k ľudstvu. Správa od Enocha.

Môj pokoj s vami, Môj ľud, Moje stádo. Počuj Izrael:

Na ľudstvo prichádza čas veľkého trestu; Moje chudobné deti, Moja Božská spravodlivosť odstráni tých, ktorí sa na Mňa otočia chrbtom a neukážu Mi svoje tváre! Blížia sa veľké udalosti, ktoré zmenia osud ľudstva. Čo príde k ľudstvu, je: trestanie, trestanie ako nikdy predtým nevídané vo stvorení!

Ešte raz vám hovorím: Zobuďte sa, zobuďte sa obyvatelia Zeme, lebo anjel Mojej spravodlivosti je už blízko; nepokračujte vo svojej bláznivej rase biedy a hriechu, lebo čas už začal odpočítavanie a to, čo chýba, je veľmi málo, aby sa vyčerpalo v celom rozsahu! Moje milosrdenstvo sa skončí Varovaním a táto veľká udalosť zaklope na dvere vašej duše. Pochopte hriešne ľudstvo, ak Varovanie vás zastihne v smrteľnom hriechu, riskujete, že sa zatratíte v priechode večnosťou! Predtým, ako príde Moje Varovanie, premýšľajte a narovnajte svoju cestu; lebo ak budete naďalej hriešni a hrešiť, na večnosť vás čaká oheň pekla, z ktorého sa mnohí nikdy nevrátia!

JA Som váš Otec a Som viac Otec ako Sudca, preto nechcem, aby ste poznali Moju spravodlivosť, lebo poznám svoje stvorenia a viem, aký ste krehkí a slabí. Želám si, aby ste žili večne; počas týchto posledných zvonení utiekajte pred Mojím Varovaním k Môjmu milosrdenstvu, lebo Moje Varovanie prichádza, a chcem, aby ste žili a nezomreli navždy.

Znovu vás vyzývam: prostitútky, homosexuáli, cudzoložníci, chtiví, dievky, tuláci a sexuálne nečisté osoby všeobecne; alkoholici, narkomani, zlodeji, podvodníci, klamári, závislí, hrdí, pyšní, namyslení modloslužobníci, lakomci, vrahovia, čarodejníci a ďalší hriešnici, čo ste sa túlali po tomto svete bez Boha a bez zákona. Nikto z vás, kto naďalej hreší, nezdedí Nebeské Kráľovstvo. (Ef. 5,5; Zj. 22,15; 1 Kor 6,9-10)

Preto utekajte, nerozumní, aby ste dali svoje účty do poriadku; okamžite sa rozlúčte s hriechom a prijmite Ma, svojho Otca, aby ste zajtra mali večný život!

Pamätajte si: Čím väčší je hriech, tým väčšie milosrdenstvo je potrebné, keď ku Mne prídete so zdvorilým a skromným srdcom. JA, váš Otec, nikdy neopovrhujem skromným a pokorným srdcom. (Ž 51,17) Deň umrie a prichádza noc; ponáhľajte sa hriešne ľudstvo; prebuďte sa z vašej duchovnej letargie a už viac nehrešte. Čakám na vás otvorenými rukami, aby vás objali, odpustili vám a vyliali na vás Moje milosrdenstvo.

Váš Otec, Hospodin, Pán národov.

Zdieľajte Moje posolstvá so všetkými ľuďmi, stádom.

http://www.kommherrjesus.de/aktuelles/enoch/botschaften/botschaften2020