Message to Luz de Maria (in Slovak) – 1 June 2020

Správa pre Luz de Mária – 1. júna 2020 12. júna 2020 – 09:20 Od Williama

Posolstvo Svätého archanjela Michala z 1. júna 2020. Skrze Luz de Mária (Argentína).

Buďte stále pevní a pravdiví

Milovaní Boží ľudia:

Prichádzam k vám v mene nebeských zástupov so Slovom Pravdy v ústach, aby Som vyhlásil:

KTO JE AKO BOH? NIKTO NIE JE AKO BOH! Už nepohŕdajte príležitostí k modlitbe k nášmu Kráľovi a Pánovi Ježišovi Kristovi, aby vám Duch Svätý pomáhal vo vašom duchovnom raste. Je potrebné, aby ste v tomto mimoriadnom okamihu pre ľudstvo, prosili o to, čo vám chýba a boli poslušní hlasu Ducha Svätého [1Thes, 19-21]. Vedú sa boje duchovného a morálneho poriadku, cirkevného rádu a s myšlienkami, ktoré vyjdú na svetlo, v pokuse potlačiť vašu vieru. Neváhajte, buďte stále pevní a pravdiví, ukážte, že patríte Kristovi bez strachu a my vám prídeme na pomoc. Vo vnútri Cirkvi nie sú Jej príslušníci všetci rovnakí, ale v niečom sa musia zjednotiť: vo vernosti a láske k Bohu. To, čo je duša s ohľadom na telo človeka, je Duch Svätý s ohľadom na Telo Kristovo, ktorým je Cirkev. Duch Svätý pracuje v Cirkvi rovnako ako duša vo všetkých údoch jedného tela.

Nebojte sa správ o potlačenie eucharistickej potravy. Chcú vás zmiasť, aby podkopali vieru Božieho ľudu.

Slobodomurárstvo použije svoje najväčšie zbrane proti deťom našej Kráľovnej Neba a Zeme a Matky, zo strachu, že ich rozdrví „Žena odetá slnkom, pod Jej nohami mesiac“ [Zjv 12, 1]. Pokračujte v plnení povinností stave Božích detí, ktoré obliekajú sviatosti ako štít, blahoslavenstiev ako obuv, skutky milosrdenstva ako krídla k nohám, Prikázanie ako meč a lásku k Bohu a blížnemu ako svoj odznak.

Modlite sa kvôli opakujúcim sa chorobám, ktoré sa znovu objavia.

Modlite sa kvôli pohromám veľkých zemetrasení.

Modlite sa za Francúzsko a Nemecko, ktoré trpia.

Modlite sa kvôli účinkom vody na kontinenty.

Deti Boha a našej Kráľovnej a Matky Neba a Zeme, kontinenty sa od seba vzďaľujú. Slnko vyžaruje teplo, ktoré ovplyvňuje Zem a človeka, ktorý neveril, bude premýšľať o tom, čo mu Nebo oznámilo, a v tej chvíli sa bude triasť strachom a zdesením.(*) Thajsko ťažko trpí, bude sa triasť a voda ho zaplaví. Skúšky ľudstva nebudú dlho čakať, a to, čo znepokojuje pre človeka, prichádza. Ekonomika slabne a padá, nasleduje jednotná mena ako prvý krok v ovládnutie svetového poriadku.

Boží ľudia, udržte si vieru, toto nie je čas k točeniu ale je to čas na to, aby ste predovšetkým zostali verní. Človek nemá pokoru, aby najprv hľadal Boha, a potom sa pozrel na seba, Vy, vy ste iní, buďte svetlom uprostred temnôt, ktoré sa vrhli na Zem [Mt 5, 16]. Buďte neúnavní hľadači Krista. Plávajte sa v búrlivých vodách uprostred hurikánov a cyklónov a uvedomte si, že spolu s naším Kráľom a Pánom Ježišom Kristom môžete všetko.

Nemajte strach, musíte sústrediť svoje myšlienky na nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista, aby vaša viera neochabla a aby ste vlastnili milosť a plnosť Ducha Svätého – istotu Božej pomoci. Nenechajte sa odradiť, keď niektoré ľudské stvorenia stratí svoju vieru, pozdvihnite zrak a roztiahnite svoje ruky k vašej Kráľovnej a Matke.

Človek nemôže pochopiť, že ľudské veci sú pominuteľné, a preto zanedbáva svoju dušu. My, vaši spoločníci na ceste, vás neopustíme. Modlite sa s vierou, modlite sa s pokorným srdcom a obdržíte požehnanie, ktoré vás na ceste posilní. V mene Najsvätejšej Trojice.

KTO JE AKO BOH? NIKTO NIE JE AKO BOH!

Svätý archanjel Michal.

Zdravas Mária Najčistejšia, bezpoškvrný dedičného hriechu počatá.

Zdravas Mária Najčistejšia, bezpoškvrný dedičného hriechu počatá.

Zdravas Mária Najčistejšia, bezpoškvrný dedičného hriechu počatá.

(*) Odhalenie o účinku slnka: čítaj…

[Pozri webovú stránku: https://www.revelacionesmarianas.com/english.htm]

[Pozri odkaz: https://www.revelacionesmarianas.com/sk/Solar%20Activity.html]

https://littlepebble.org/2020/06/12/message-to-luz-de-maria-1-june-2020/