Messages to Maria of Nazareth (in Slovak) – 7 June 2020

María de Nazaret

8. júna 2020 4:36

DOMY, KTORÉ BUDÚ MARIÁNSKYMI ÚTULKAMI 7 JÚNA 2020

SPRÁVA OD SVÄTÉHO MICHALA ARCHANJELA DO LORENA

Domy, ktoré budú mariánskymi útulkami v časoch súženia, budú spojené a vedené mocou Ducha Svätého. Budú to modlitebné pevnosti, kde sa denne modlí ruženec a vodca tohoto domu je zasvätený Najsvätejšiemu Ježišovmu Srdcu a Nepoškvrnenému Srdcu Márie; Svetlo bude vidieť v týchto domoch ako svetlo zapálenej sviečky, ktorá bude po pol hodiny zapálená, aby ste dali znamenie, že tento dom je prístrešok Mariánsky. Jeden člen rodiny sa iba modlí a bude v milosti, aby ľudia žijúci v dome boli v bezpečí.

Tieto domy budú chránené Mnou, Svätým Michalom Archanjelom, do ktorého nedovolím, aby do nej vstúpila nijaká duša, ktorá nie je opečatená. Pečať bude spočívať v tom, že prijala Ježiša za svojho Spasiteľa a rozhodol sa pre Neho. Tieto domy budú vzájomne prepojené so staršími útulkami, ktoré budú ďaleko od miest a tiež, s ostatnými domami v rámci miest. Útulné domovy budú poskytnuté s Mojou asistenciou a návštevnosťou Panny Márie. Budú uzdravenia a zázraky. Jedlo sa rozmnoží a Ja pošlem zástupcu Mojej Nebeskej armády, aby chránil tento domov vo dne v noci.

Ľuďom tam bude asistovať mocou Ducha Svätého, budú žiť v harmónii. Nebude nijaká technológia. Mobily budú zabalené v hliníku a pochované v záhrade. Aby tieto domy boli chránené. Mariánske útulky, musia byť modlitebnými pevnosťami pred dňom výpovedného dňa, domom, kde sa modlí a slúži Bohu so svedectvom o životmi jeho obyvateľov. Obyvatelia domu nesmú žiť v smrteľnom hriechu. Tieto mariánske útulky budú v mestách a budú chránené pred všetkou kalamitou. Budú im zabezpečené vodné fontány v záhrade a množenie potravy.

Ak nemôžete utiecť na pole, aby ste sa dostali do bezpečia, urobíte svoj dom modlitebnou pevnosťou, modlite sa večeradlo dňom i nocou. A aspoň jeden člen rodiny sa musí modliť a umiestniť na dvere symboly, že jeho dom je mariánske útočisko, rovnako ako symboly útulku, Icktus, kríža, pečať, obraz Svätého Benedikta, Najsvätejšej Trojice, Panny Marie a jeden z Mojich obrázkov. Budú žehnať a umiestnia ich k dverám domov a v sebavedomí Božskej pomoci, a prozreteľnosti posvätia ich domovy tým, že ich zasvätia Ježišovmu Srdcu a Nepoškvrnenému Srdcu Márie.

Technológie zapečatíte telekomunikácie a vypnete svoje elektronické zariadenia doma, zapečatíte telekomunikácie so svojimi elektronickými zariadeniami doma, s modlitbou, ktorú vám dám ďalej, udržiavajúc televízory a počítače v plastových vreckách a vypnite ich po zapečatení telekomunikácií. Budete hovoriť túto vetu:

Ja, ako Božie dieťa zapečatené Najvyšším, pečaťou Živého Boha, zapečaťujem všetky telekomunikácie v našich elektronických zariadeniach, uzavieram všetku kontaktnú a zapečatenú komunikáciu s von-kajšou stranou, vypínam toto elektronické zariadenie, aby ho nepriateľ nemohol použiť na ich plány, aby nemohol nás lokalizovať skrze silu Ducha Svätého a telekomunikačnej pečate. Amen.

Ak dokážete vyhodiť elektronické vychytávky zo svojich domovov, čo najlepšie. Útulné domy budú pod Mojou ochranou dňom i nocou a ochranou Neba. Budú vás kŕmiť Mannou z Neba a budú vyrážať pramene vody. Preto ak si chcete urobiť útulok, musíte sa riadiť nasledujúcimi pokynmi:

1: Minimálne jeden člen rodiny by mal byť v stave milosti a modliť sa doma, modliť sa dňom i nocou do Neba a vydávať svedectvo o živote.

2: Zasväťte sa Nepoškvrnenému Srdcu Márie a Najsvätejšiemu Ježišovmu Srdcu.

3: Zasväťte im domovy Nepoškvrnenému Srdcu Márie a Najsvätejšiemu Ježišovmu Srdcu.

4: Požadované pečate a symboly dajú na dvere.

5: Od dnes budú pečatiť telekomunikácie, aby v okamihu, keď príde Antikrist, bol dom zapečatený a chránený modlitbou pred tým, než sa povie.

6: Členovia domu by nemali žiť v smrteľnom hriechu ako cudzoložstvo, homosexuálne, predmanželské vzťahy.

7: Urobte si zásoby potrebné na množenie potravín.

8: Zaopatrite si sviatosti, olej Svätého Jozefa, Svätého Rafaela, dobrého samaritána, olej, vodu a soľ exorcizmované na vyháňanie.

9: Toto všetko by malo byť čo najskôr pripravené, preto posvätenie a požehnanie Mariánskych domov.

Odteraz sa budú modliť modlitbu za zapečatenie telekomunikácií každý deň, aby nepriateľ v čase objavenia sa v televízii nemohol zaujať myseľ členov domu. Tiež je dôležité modliť sa každý deň Korunku Božieho milosrdenstva, žiadať o milosť pre celé ľudstvo, aj túto modlitbu diktujem za ich mariánske domy.

Modlitba:

Ja …(meno)… ako predstaviteľ tohoto Mariánskeho domu oddávam svoj domov Najsvätejšej Trojici, aby ho požehnala a chránila, urobila z neho úkryt pre moju rodinu a ľudí, ktorí do neho prídu.

Odovzdávam ho do Srdca Najsvätejšej Trojice, aby nás chránila pred všetkým zlom a nebezpečenstvom, odovzdávam svoj život Bohu Otcovi, Bohu Synovi a Bohu Duchu Svätému, aby som bol zodpovedný, ako člen tejto rodiny, vďaka ktorej je náš domov Mariánskym útočiskom. Dávam môj FIAT Najsvätejšej Trojici a darujem Jej svoj život a domov, aby ste nám požehnali ako Mariánskemu úkrytu. Amen.

Modlite sa odteraz túto modlitbu každý deň a modlitbu telekomunikačného spečatenia. Preto, ak nemôžete utiecť do poľa, urobte si svoje domovy Mariánske útulky a Ja sám Svätý Michal Archanjel vás ochránim pred všetkým zlom, tieto útulky môžu byť pre rodinu, ktorá tam býva alebo môžu byť útulky pre ľudí, ktorí pochádzajú zo súženia, toto Otec rozhodne, ale dôležité je odteraz nasledovať Moje smernice. Chránim si vás svojimi krídlami, bránim vás svojím mečom a osvetľujem svojím svetlom.

Kto, je ako Boh, nikto nie je ako Boh!

Otec Stiven Castaño mi prináša tento Nebeský prejav.

https://www.facebook.com/juan.c.silva.752861/posts/3285899591428796