Message to Enoch (in Slovak) – 17 June 2020

Ovce Môjho stáda, iba modlitba, pôst a pokánie, ktoré urobíte v celosvetovom modlitebnom reťazci, môžu zničiť plány vyslancov zla!

17. júna 2020, 13:30 – volanie Ježiša Dobrého Pastiera na Jeho stádo. Správa Enochovi.

Môj pokoj nech je s vami, ovce Môjho stáda!

Moje stádo, pripravte sa na príchod novej pandémie, ľudstvo zostane obmedzené, až kým sa nerozhodne vrátiť k Bohu zo srdca. Vírusy a pandémie budú na chvíľu bičovať a zdecimujú ľudstvo. Spiknutia elít, médií a medzinárodných organizácií povedú ľudstvo k veľmi rozsiahlym obmedzeniam. Strach, panika, obmedzenia a nádej sú súčasťou sprisahania.

Nový svetový poriadok sa už začal etablovať na Zemi; králi veľkých národov chcú politicky, sociálne, ekonomicky a technologicky zjednotiť svet, aby vykonávali kontrolu a podrobili rozvojové krajiny. Chcú ovládnuť svet, aby existovala iba jedna vláda, jeden hospodársky systém, jedna kultúra, jedno náboženstvo a jedna mena; všetko s cieľom pripraviť cestu pre zjavenie a konečné vládnutie Antikrista.

Moje stádo, takzvaná globalizácia, o ktorú sa usilujú, je podrobiť chudobné národy, ktoré stratia svoju autonómiu, svoju ekonomiku, svoju kultúru a identitu. Jediná svetová vláda, ktorú tvoria králi veľkých a mocných národov, by využila všetky prírodné zdroje chudobných národov. Ľudia chudobných národov by boli zotročení.

Ovce Môjho stáda, iba modlitba, pôst a pokánie, ktoré urobíte v celosvetovom modlitebnom reťazci, môžu zničiť plány vyslancov zla. Dajte svoju vieru a dôveru v Boha a venujte sebe, svojej rodine a národom našim dvom Srdciam a ubezpečujem vás, že diela bezbožných sa prevrátia na Zem. Nebojte sa vírusov a pandémií, Moje stádo; zapečaťte sa mocou Mojej Krvi, modlite sa žalmom 91 ráno a večer robte to so svojimi deťmi a rodinami a v Mojom mene a mocou Mojej Krvi stláčajte, rozrušujte, likvidujte, všetky vírusy, choroby a pandémie.

Moju Krv vkladajte medzi príbuzných, blížnych, blízkych, pokrvných i vás a uisťujem vás, že nebudete infikovaní ani na nich nezomriete. Môj pokoj nech zostane s vami, Moje stádo.

Váš Majster a Pastier, Ježiš Dobrý Pastier. Oznámte Moje posolstvá celému ľudstvu, ovce Môjho stáda!

http://www.kommherrjesus.de/aktuelles/enoch/botschaften/botschaften2020