Message to Luz de Maria (in Slovak) – 20 June 2020

Odkaz pre Luz de Mária – 20. júna 2020 29. júna 2020 – 12:42Od Williama

Posolstvo Svätého archanjela Michala z 20. júna 2020. Skrze Luz de Mária (Argentína).

ČLOVEK BUDE SKÚŠANÝ AŽ K VYČERPANIU

Milovaní Boží ľudia:

Ste deti Boha Otca, ste Ním veľmi milovaní. Božie Slovo je neomylné, preto ľudia pokračujú na svojej ceste v smere, ktorý ukazuje každé Slovo, ktoré vyšlo z Božích úst. [Ž 19, 9; 2Petr 1, 20-21]. Ste ľudia, ktorí idú uprostred strastí tohoto času, ku ktorým bolo ľudstvo privedené. Premena, v ktorej žijete, nebola nikdy zamýšľaná človekom tohoto veku. Naša Kráľovná a Matka prejudikovala, že veľkí nepriatelia Boha budú pociťovať v celom ľudstve, ale táto generácia Jej neverila. Toľko ľudí, ktorí v minulosti boli veriaci a teraz opustili vieru, sú časťou katastrofálneho stavu ľudstva, ktoré bolo tak často vyzývané k obráteniu a neposlúchlo, ako neposlúchli v Sodome a Gomore [Gen 19]. Prišiel Som znova, aby Som žiadal o OBRÁTENIE zatvrdilé srdca, ktoré nezmäkli. Prišiel Som pred tieto srdcia z kameňa, ktoré nepripustia, že Slovo, prichádzajúce zhora, sa ich dotýka, aby ich scitlivelo.

Slovo OBEŤ bolo odstránené a nahradené slovom ľahostajnosť, slovo, ktoré rezonuje v ľudských stvoreniach, ktoré sa prispôsobilo tomu, čo si želá väčšina, bez toho, aby analyzovali následky pre duše, ktoré pohŕdajú Božou vôľou. Vôňa svätosti bola v chrámoch stratená, aj velebnosť posvätného a úcta k svätosti, rovnako ako sú stratení niektorí zasvätení nášmu Kráľovi a Pánovi Ježišovi Kristovi, keď sa stali svetskými a odovzdali sa márnivej sláve. Ľudia trestajú sami seba tým, že nad sebou vynášajú súd, priťahujú vážne a veľké pohromy, následok pohŕdania k nášmu a vášmu Kráľovi a Pánovi Ježišovi Kristovi, skutočne a opravdivo prítomnému v Najsvätejšej sviatosti oltárnej.

Božie Slovo v Svätom písme je znesvätené, Prikázanie Božieho Zákona sú ľahko zabudnuté a pozmenené s veľkou ľahkosťou, a výsledkom je: UTRPENIA ĽUDSTVA. Milovaní Jediného a Trojjediného Boha, Boží Dom je znesvätený, a to neprestáva. Verné Božie deti už nevedia kam ísť. Boží ľudia sa nachádzajú v dlhej noci v Getsemanskej záhrade so svojím Pánom a Kráľom Ježišom Kristom, ustarostení, zranenia a hladní. Vedia, že idú k ťažšiemu a búrlivejšiemu času, kedy rozdelenie Mystického Tela Krista sa bude stretávať a rozkol získa pôdu.

Boží ľudia, vírus, ktorý drží ľudstvo v napätí, je začiatkom VEĽKEJ SKÚŠKY, ktorá postihne celé ľudstvo, v ktorej je odstránený pocit hanby tejto generácie. Ľutujete tých, ktorí trpia kvôli obetiam tejto vírusovej choroby, ale nestaráte sa o nevinné, ktorí sú stále obetovaní potratom. Tento vírus nie je iba ďalší vírus, nie je to psychická porucha, tento vírus vedie k smrti človeka vo väčšom počte, ako vám bolo povedané, lebo bol pridaný ako ďalší prostriedok, ktorý diabol používa, aby ničil a dezinformovalo ľudstvo. V niekoľkých dňoch boli vybudované veľké nemocnice, ale na iné účely, než sa pôvodne myslelo. Čoskoro budú použité, lebo vírus cestuje okolo sveta a prekvapuje svet. Ľudstvo bude trpieť hladom, vyčerpané národy padnú v boji.

Otcov Dom vám už oznámil jeden z cieľov svetového poriadku: Obmedziť svetovú populáciu a vy, vy ste to nechali bez povšimnutia. Ďalšie vírus prichádza a bude devastovať ľudstvo bez rozdielu. Preto nezabudnite, že musíte byť pripravení, bez toho aby ste opovrhovali tým, čo vás privádza k nášmu Kráľovi a Pánovi Ježišovi Kristovi: POUŽITIE SVIATOSTI! Dôverujte našej Kráľovnej a Matke, modlite sa svojimi činmi, aby ste mohli byť svedkami materinskej lásky, modlite sa Svätý ruženec a modlite sa svojimi dielami a svojím konaním. Zlo sa prejavuje vo svete, neberte na ľahkú váhu toto volanie, ktoré vám prinášam, je to naliehavé volanie, légie démonov si podmaňujú tých, ktorí ich prijímajú, a tým sa zriekajú Boha. Chvíle, ktoré majú prísť, spôsobia veľké utrpenia ľudstva, viac pre tých, ktorí opovrhli vierou. Varujem vás pred bičom diabla na ľudstvo.

Modlite sa, Božie deti, modlite sa. Zem sa bude silno triasť.

Modlite sa, Božie deti, modlite sa. Násilie človeka sa zintenzívni.

Božie deti, od úsvitu musíte uctievať Boha Jedného a Trojjediného v jednote s anjelskými hierarchiami. Človek bude skúšaný až k vyčerpaniu, zatiaľ čo bytostiam viery bude pomáhané uprostred súženia, v tomto období pred Veľkým Varovaním. Boh dovoľuje, aby Jeho odhalenie bolo naplnené spôsobom, ktorý človek neočakáva, ani nedokáže predvídať, ako tomu bolo nedávno v cirkvi. Ak ide o vás, nebojte sa, udržujte svoju istotu, že ste Božími deťmi, deťmi našej Kráľovnej a Matky, deťmi Božej Lásky. Nebojte sa pravdy, ktorú vám prinášam z Neba, aby ste si uvedomili Božiu vernosť ku Jeho ľudu. Nemajte strach, ste oboznámení už dopredu. Zostaňte verní Bohu a Jeho prikázaniam a zvyšok vám bude pridaný navyše. Buďte naozajstnými deťmi Boha!

KTO JE AKO BOH? NIKTO NIE JE AKO BOH!

Svätý archanjel Michal.

Zdravas Mária Najčistejšia, bezpoškvrný dedičného hriechu počatá.

Zdravas Mária Najčistejšia, bezpoškvrný dedičného hriechu počatá.

Zdravas Mária Najčistejšia, bezpoškvrný dedičného hriechu počatá.

[Pozri webovú stránku: https://www.revelacionesmarianas.com/english.htm]

https://littlepebble.org/2020/06/29/message-to-luz-de-maria-20-june-2020/