Message to Enoch (in Slovak) – 30 June 2020

Milovaní ľudia, so sebou vždy noste Mariánske štandardy našich dvoch Sŕdc okolo krku, lebo je to mocná zbraň ochrany v duchovnom boji a počas dni veľkého súženia, ktoré sa blížia!

30. júna 2020, 8:10 – Volanie Sŕdc Ježiša a Márie k Božiemu ľudu. Správa Enochovi.

Ľudia Boží, pokoj a láska našich dvoch Sŕdc nech vás vždy sprevádzajú.

Milované deti, dni, ktoré prežívate, sú už dni očistenia; prijímajte ich s láskou a dôverou v Boha; obetujte svoje utrpenie, boje a únavy za oslobodenie, obrátenie a spasenie. Spojte svoje utrpenia s Ježišovým utrpením na Kríži, a obetujte ich nám, aby pre vás boli skúšky únosnejšie. Požiadajte naše dve Srdcia o obrátenie vašich príbuzných, vašej krajiny, vášho mesta a celého sveta; aby ste vy a celé ľudstvo boli oslobodení od existujúceho zla a hriechu.

Zvážte Boží ľud, že vaše boje sú duchovné, preto musíte použiť všetky duchovné zbrane, ktoré vám Boh poslal, aby ste mohli čeliť svojmu nepriateľovi, diablovi, ktorý nie je v pokoji, aby ste našli spôsob, ako sa nezatratiť. Ponáhľajte sa do našich Sŕdc, keď sa vo vašej mysli cítite napadnutí silami zla. Neváhajte a volajte k nám, lebo sila našich dvoch Sŕdc ničí všetky ohnivé šípy zla a posilňuje vás každý deň v duchovnom boji.

Venujte sa moci našich dvoch Sŕdc ráno a večer; rozširujte zasvätenie svojim deťom, príbuzným a celému svetu, aby sa zničila sila zla na Zemi. Sme Sväté Srdcia Ježiša a Márie, ktorí bojujeme z lásky za všetky duše, najmä k tie, ktoré sú najďalej od Boha. Boží ľud, utekajte sa do našich Sŕdc, aby vám moc zla nemohla ublížiť. Naše dve Srdcia sú víťazstvom a spasením Božích detí.

Milovaní ľudia, vždy so sebou noste Mariánske štandardy(medailónky, škapuliare, krížiky, srdiečka, ruženec) našich Sŕdc so sebou okolo krku, lebo je to mocná zbraň ochrany v duchovnom boji a počas dní Veľkého trestu, ktorý sa blíži. Nechajte ich žehnať a vyháňať, a ak sa cítite napadnutí zlým, povedzte takto: „Srdce Ježišovo a Márie, príďte mi na pomoc a buďte spásou mojej duše, osloboďte ma od všetkého zla a pasce zla. Amen.“ Predkladáme túto modlitbu za zasvätenie našim dvom Srdcom, aby ste to mohli konať ráno a večer; a rozšíriť tak zasvätenie na svoje deti, príbuzných a celý svet.

Zasvätenie k Srdcom Ježiša a Márie (konajte každé ráno a večer)

„Ó, Srdce Ježiša a Márie, zasväcujem sa a zasväcujem svojich príbuzných a celý svet vašim milujúcim Srdciam. Vypočujte moju prosbu, ktorú vám adresujem, a prijmite naše srdcia do vášho, aby sme my a celý svet boli oslobodení a chránení pred všetkým zlom a hriechmi. Ochrana vašich dvoch Sŕdc nech je útočiskom, silou a obranou v duchovných bojoch každý deň. Nech moc vašich dvoch Sŕdc žiari do sveta, aby bol chránený pred zlom a hriechom. Zasväcujeme sa dobrovoľne a zasväcujeme celé vaše ľudstvo vašim dvom Srdciam; veríme, že vďaka vášmu veľkému milosrdenstvu zvíťazíme nad silami zla v tomto svete a získame večnú slávu v Božom Kráľovstve. Amen.“

Sme vaše útočisko a pomoc, Srdcia Ježiša a Márie. Milovaní ľudia, oznamujte nebeské posolstvo celému ľudstvu!

http://www.kommherrjesus.de/aktuelles/enoch/botschaften/botschaften2020