Message to Luz de Maria (in Slovak) – 25 June 2020

Správa pre Luz de Mária – 25. júna 2020 3. júl 2020 – 09:52 Od Williama

Posolstvo Matky Spásy z 25. júna 2020. Skrze Luz de Mária (Argentína).

Ľudia si iba želajú počuť, že BOH JE LÁSKA

Milované deti Môjho Nepoškvrneného Srdca:

Milujem vás materinskou láskou, vediem vás k Môjmu Synovi. Aj keď si nevšímate Mojich výziev, budem vás stále neúnavne volať. Ľudia Môjho Syna zanedbali jednotu s Najsvätejšou Trojicou a odtiahli sa od Nej závratnou rýchlosťou. Stratili svätý strach z Boha [Pr 1, 7] a bez skrúšeného a pokorného ducha klesajú viac a viac do vecí tohoto sveta.

Deti, nie je pre vás príjemné, keď sa zmieňujem o svätom strachu z Boha. Ľudia si iba želajú počuť, že Boh je Láska, aby zakryli tie najohavnejšie hriechy, zabúdajúc, že dôjdu k láske k hriechu a k pohŕdaniu Božím Zákonom. Ako Matka k vám nehovorím o strachu z Boha, ktorý sa vymyká rozumu, ale o vernosti Božiemu Zákonu a o zrieknutie sa toho, čo nie je od Boha. Žijete v tvrdosti utrpenie z toho, čo očakávate a čo prichádza k stretnutiu s ľudstvom a so samotným vesmírom, ale Môj Syn nikdy neopustí svoj ľud, ani táto Matka sa nevzdá svojich detí. Ľud Môjho Syna je zmätený a osamelý. Moji obľúbení synovia sa vzdialili svojmu učiteľskému poslaniu a ľudia Môjho Syna sú znepokojení „ako ovce bez pastiera“ a ich nádeje zoslabli. Iní synovia, vzhľadom na závažnosť svojich vín, potrebujú zmierenie.

Milované deti Môjho Nepoškvrneného Srdca, majte na pamäti, že nevinný nikdy nezahynie, ani spravodlivý nebude zničený, udržte si vieru ako deti Boha. Nestrácajte odvahu pri čakaní, udržujte pravú vieru živú. Môj Syn si želá, aby Jeho ľud bol zjednotený, aby zlo Mu ho nevytrhli, preto je pre vás nevyhnutné, aby ste zostali v pravdivom učení Cirkvi. Deti Môjho Nepoškvrneného Srdca, prišli k vám vážne zmeny a postupujú bez zastavenia, všetky budete čeliť týmto zmenám, bez toho aby ste ich chceli. Tiež časť vesmíru je ovplyvnená neobvyklým pohybom nebeského telesa veľkých rozmerov, ktoré na svojej ceste priťahuje všetko a mení normálny pohyb niektorých planét, a samotnej Zeme, preto sa zväčšuje počet zemetrasení.(1)

Modlite sa, Moje deti, modlite sa za Spojené štáty, Mexiko, Čile a Strednú Ameriku, budú trpieť, ich pôda sa bude silno triasť. Modlite sa, Moje deti, modlite sa za Európu, Taliansko a Island, budú sa triasť.

Modlite sa, Moje deti, buďte opatrné, vírus nezmizol, používajte Olej dobrého Samaritána, vždy spolu s vierou, aby ste predišli nákaze. Modlite sa, deti, modlite sa za Argentínu, ktorá trpí. Jej nárek bude veľký. (*)

Modlite sa, Moje deti, ľudia trpia duchovným hladom, trpia nedostatkom potravy, ekonomika slabne.

Ľudia Môjho Syna, zväčšujte počet modlitieb v Duchu a Pravde.

Modlite sa a neprestávajte, evanjelizovať, milujte svojho blížneho, odpúšťajte, buďte pokorní, privítajte potrebné a starajte sa jeden o druhého. Buďte pozorní v duchu, priblížte sa k Môjmu Synovi, neodvracajte sa od Neho, neopúšťajte Ho. Pripravte sa, deti, buďte v strehu, zemetrasenia sa nezastavujú. Ochraňujte sa vzájomne, proste jeden pre druhého, buďte pripravení, nestrácajte vieru. Človek zle napravuje spáchané zlo, ponúkajte pôst.

Deti Môjho Nepoškvrneného Srdca, ochraňujem vás, stále hľadajte Môjho Syna, neodpočívajte. Deti, buďte k obrazu Môjho Syna: „Kto chce byť prvý, nech je posledný zo všetkých a služobník všetkých“ [Mk 9, 35).

Ľudia Môjho Syna, nečakajte na obrátenie, choďte obráteniu v ústrety, buďte mierni a pokorní [Mt 11, 29].

Žehnám vám, Moje deti, je to vaša Matka, ktorá vás ochraňuje – obráťte sa, obrátenie je nevyhnutné.

NEBOJTE SA! Vari NIE SOM TU, JA, KTORÁ SOM VAŠA MATKA?

Matka Mária.

Zdravas Mária Najčistejšia, bezpoškvrný dedičného hriechu počatá.

Zdravas Mária Najčistejšia, bezpoškvrný dedičného hriechu počatá.

Zdravas Mária Najčistejšia, bezpoškvrný dedičného hriechu počatá.

(1) Odhalenia týkajúce sa veľkých zemetrasení: čítaj…

[Pozri odkaz: https://www.revelacionesmarianas.com/sk/GEMIR%20DE%20LA%20TIERRA.html]

(*) Dôležité: Majte na pamäti, že olej je určený na prevenciu vírusových chorôb. NIE JE liek. Informácie o oleji nájdete tu.

[Pozri odkaz: https://www.revelacionesmarianas.com/sk/MEDICINAL%20PLANTS.pdf]

KOMENTÁRE LUZ DE MARIA

Bratia a sestry:

Ako Boží ľud je potrebné ponoriť sa do Svätého písma: nemôžete milovať to, čo neviete. Nestrácajme vieru: ako Božie deti sme ľudia, ktorí kráčajú smerom k stretnutiu s Bohom, jedna a tri. Matka nás chráni, ale musíme naplniť Božiu vôľu. Amen.

[Pozri webovú stránku: https://www.revelacionesmarianas.com/english.htm]

https://littlepebble.org/2020/07/03/message-to-luz-de-maria-25-june-2020/