Message to Enoch (in Slovak) – 9 July 2020

Spurné ovce! Na čo čakáte?

9. júla 2020, 11:20 – Naliehavé volanie Ježiša Dobrého Pastiera k Jeho spurným ovciam. Správa Enochovi.

Ovce Môjho stáda, Môj pokoj nech je s vami!

Moje stádo, všetko sa splní tak, ako je napísané, to, čo opustí Moje ústa sa ku Mne nevrátia bez toho, aby priniesli ovocie, ktoré očakávam. Toto ľudstvo Ma nechcelo počúvať, odmieta implementovať pokyny, ktoré mu posielajú nebesia prostredníctvom svojich vyslancov. Veľké skúšky sú hroziace ak budú sa naďalej otáčať chrbtom ku Mne a nie svojou tvárou, budú stratené milióny duší.

Zvädnuté ľudstvo, konečne sa zobuď! Pozrite sa na množstvo znamení a signálov na Nebi a na Zemi, ktoré sa vám dávajú, aby ste sa mohli prebudiť z letargie a vrátiť sa k Bohu. Znaky a signály, ktoré vás volajú k úprimnej konverzii a ohlasovaniu príchodu (prítomnosti Boha) vášho Kráľa a Spasiteľa. Nevďačné a hriešne ľudstvo, nespite pre svoj hriech, lebo čas Božskej spravodlivosti nepozná milosrdenstvo a budete odlúčení od Boha!

Ovce Môjho stáda, vojnový jazdec, púšti a smrti; už začína vyprázdňovať svoj kalich nad obyvateľmi Zeme. Vojna vyhladí tretiu časť ľudstva, jej pohroma pohladí všetky národy. Moje stádo, všetko naplánovali veľkí králi a elity, ktorí vládnu tomuto svetu, aby sa vojnový konflikt posledného obdobia rozšíril do všetkých národov a zdecimoval veľké časti svetovej populácie. Vojna sa použije na šírenie tichej smrti vzduchom národov. Nijaké miesto na Zemi nebude oslobodené od metly vojny, je veľa spiknutých, národov spojené s červeným drakom komunizmu zaútočia na tie národy, ktoré slúžia veľkej severnej Zemi bez varovania alebo vyhlásenia vojny. Orol veľkého severného národa padne; červený drak komunizmu bude nejaký čas vládnuť svetu; jeho čas sa rozšíri až do poslednej vlády Antikrista. Kladivo a kosák porazia národy a Moje stádo pôjde púšťou.

Povstalecké ovce, na čo čakáte, aby ste sa dostali do ovčiarni? Na posledné volania k vám, odpovedajte s plačom a bečaním, aby Som vás počul a zachránil, lebo Som pri dverách ovčinca a čoskoro ho uzamknem a potom už nebudete môcť doň vstúpiť. Je to váš život, nezabudnite, že vlci sú už slobodní a pokúšajú sa vás zožrať a okradnúť dušu. Poponáhľajte sa, neváhajte, aby ste sa nemuseli sťažovať!

Ponechávam vám pokoj, dávam vám pokoj. Čiňte pokánie a obráťte sa, lebo je blízko Božie Kráľovstvo!

Váš Pán a Pastier, Ježiš Dobrý Pastier.

Oznamujte Moje posolstvá na Spásu celého ľudstva, Moje stádo!

http://www.kommherrjesus.de/aktuelles/enoch/botschaften/botschaften2020