Message to Luz de Maria (in Slovak) – 2 July 2020

Správa od Ježiša skrze Luz de Mária – 2. júla 2020 14. júl 2020 – 07:23Od Williama (Argentína).

ZABUDLI STE, ŽE SATAN EXISTUJE

Môj milovaný ľud:

Život Môjho ľudu pulzuje v vnútri Môjho Kríža slávy a majestátu, každé z Mojich detí utvára Môj Kríž lásky, každé z Mojich detí, ktoré sa usiluje o obrátenie, priťahuje Moje milosrdenstvo. Môj ľud stojí pevne vo Mne, žije vo Mne a vstupuje do Mňa vo svätosti. Moji ľudia, volám vás bez prestania a vy Mňa bez prestania nepočúvate a stále Mňa urážate. Opovrhujete Mojím Slovom, bez toho aby ste Mňa poznali. Ste duchovne slepí a odmietate vidieť s novými očami a zabúdate, že „človek žije nielen chlebom, ale každým slovom, ktoré vychádza z Božích úst“ [Mt 4, 4].

Moje deti sa vydali na zlú cestu, rozhodli sa ísť tam, kde Som ich varoval, aby nechodili, aby sa nestratili, a napriek tomu dali prednosť veciam sveta a opovrhujú našou Najsvätejšou Trojicou a Mojou Najsvätejšou Matkou.

Moji ľudia: Nenájdete väčšieho zástancu než je Moja Matka, v Jej živote Som prijal život, a proti Mojej Matke satan nedokáže zvíťaziť. Zabudli ste, že satan existuje a že satan sa dvíha proti človeku, aby ho oklamal a priviedol do večného ohňa [1Petr 5, 8-9]. V tomto prítomnom čase je nevyhnutné, aby sa Moji ľudia zjednotili s Mojou Najsvätejšou Matkou, s Jej svätosťou, s Jej čistotou a Jej pokorou. Táto Pokora, vás privedie k vyvýšenie v Nebi, lebo „KTO NEMÁ NIČ, VLASTNÍ VŠETKO“. Moja Nepoškvrnená Matka bola vzatá do Neba v telom i dušou, preto sa satan pustil do urputného boja proti Mojej Matke a proti každému z vás, Jej detí. Satan bojuje bez prestania a zvyšuje svoje úsilie v tomto rozhodujúcom okamihu. Zabudli ste, že tento pekelný drak užíva svoju moc, aby vyvolával vojny, zmätok, sváry a rozdelenie: odpadlíctvo v Mojej Cirkvi [Ef 6, 11-13].

Znamenia nečakajú, a vy si ich nevšímate. Ste ďaleko od pochopenia reality tejto generácie, ktorú Zlý ženie do sporov vo všetkých oblastiach života, udržujete svet v nepokojmi intrigami, prenasledovaním, hladom a neistotou. Nenachádzate pokoj a nenájdete ho, kým neprídete ku Mne. Ak sa neobrátite, Zlý bude pokračovať v šírení duchovných pohrôm a katastrof, ktoré v minulosti dopadli na ľudstvo, dielom utrápenia, dielom neveriacich týmto súčasným pohromám.

Moji ľudia, nie sú to iba katastrofy, ktoré k vám prichádzajú, ale aj sláva Mojej Matky, aby vám pomáhala, preto privítajte s láskou modlitbu Svätého ruženca. Modlite sa ho a priložte ho do praxe v každom čine a diele svojho života. Ste na vážkach a chýba vám rozum. Zlý vychyľuje rovnováhu k sebe a vy pokračujete, bez toho aby ste brali do úvahy bolesť, ku ktorej smerujete. Moji ľudia nevidia nezhody, ktoré existujú v Mojom Dome, spory, ktoré rozdeľujú Mojich duchovných a Môj ľud. Kvôli tomu je teraz Moja Cirkev v zmätku.

Modlite sa, Moje deti, modlite sa, Zem sa trasie so silou a rachotom. Modlite sa za Spojené štáty, Mexiko, Portoriko, Strednú Ameriku, a najmä za Guatemalu.

Modlite sa, Moje deti, tektonické zlomy aktivujú sopky, spiace sopky sa prebudia.

Modlite sa, Moje deti, modlite sa, buďte silou Mojej Cirkvi!

Modlite sa, Moje deti, živly vás privedú k utrpeniu.

Moje deti, obráťte sa, priblížte sa ku Mne, neopovrhuj slávou Mojej Matky!

Je nevyhnutné, aby Moja Matka bola uznaná ako Matka ľudstva, Spoluvykupiteľka a Sprostredkovateľka všetkých milostí. Zlý utečie, akonáhle Moja Matka bude uznaná svojimi deťmi v celej svojej nádhere. Nebojte sa, Moje deti, nebojte sa, Moja Matka vás sprevádza, nie ste samy. Nemajte strach, deti! JA Som váš Boh, neopustím vás. Udržujte svoju absolútnu dôveru vo Mňa. Žehnám vám.

Váš Ježiš.

Zdravas Mária Najčistejšia, bezpoškvrný dedičného hriechu počatá.

Zdravas Mária Najčistejšia, bezpoškvrný dedičného hriechu počatá.

Zdravas Mária Najčistejšia, bezpoškvrný dedičného hriechu počatá.

[Pozri webovú stránku: https://www.revelacionesmarianas.com/english.htm]

https://littlepebble.org/2020/07/14/message-to-luz-de-maria-2-july-2020/