Message to Valentina Sydney Seer (in Slovak) – 11 July 2020

Správa od našej Pani skrze Valentínu vizionárku zo Sydney – 11. júla 2020 27. júla 2020 – 10:48

Tieto vírusy ešte neskončili

VALENTÍNA: Dnes ráno, keď som povedala svoje modlitby, ponúkla som ich Panne Márii za Jej úmysly. Takmer okamžite ma prišla navštíviť Najsvätejšia Matka. Počas modlitieb sa usmiala a povedala mi:

NAŠA PANI: „Milujem, keď sa modlíš za moje úmysly. To znamená, že nie si sebecká a myslíš na iných, ktorí potrebujú modlitbu a pomoc pri spáse a ochrane ich duší.“

Blahoslavená Matka pokračovala:

NAŠA PANI: „Dovoľte Mi pripomenúť vám, Moje deti, a varovať vás; tieto vírusy ešte nie sú u konca. Stále sa vracajú a opakujú po celom svete. Dovoľte Mi vysvetliť vám; ľudia sa neobrátili k Bohu prvýkrát. Nepočúvali a nezmenili sa. Boh teda dovolil, aby tento vírus prišiel druhýkrát v nádeji, že Ho ľudia môžu uznať a začať sa modliť a meniť sa.“

„Boh vás miluje, Moje deti. Chce zdieľať Jeho dobrotu a lásku so všetkými svojimi deťmi. Ale ku všetkému, čo sa deje, ste hluché a slepé. Toto je Varovanie od Neba. Povedzte Mojim deťom “

„Moje Nepoškvrnené Srdce jedného dňa zvíťazí, ale čím rýchlejšie sa svet zmení a nájde útočisko v Mojom Nepoškvrnenom Srdci, tým skôr sa dosiahne. Svet zatiaľ odmieta Môjho Syna a Mňa a nie sú poslušní.

Sme veľmi smutní z toho, že ľudia na našu výzvu nereagujú. Pokúste sa povzbudiť ľudí, aby sa zmenili a modlili sa.“

VALENTÍNA: Blahoslavená Matka odišla veľmi smutná. Koľko Blahoslavená Matka a náš Pán prosia ľudí, aby sa zmenili, ale zdá sa, že nemajú záujem. Ďakujem, Blahoslavená Matka a Ježiš. Naša Blahoslavená Matka si želá, aby sme sa každý deň zasvätili Jej Nepoškvrnenému Srdcu, ktoré je Jej bezpečným útočiskom.

[Pozri webovú stránku: http://valentina-sydneyseer.com.au/11-july-2020/]

https://littlepebble.org/2020/07/27/message-to-valentina-sydney-seer-11-july-2020/