Message to Valentina Sydney Seer (in Slovak) – 7 August 2020

Správa od Valentíny vizionárky zo Sydney – 7. augusta 2020 7. augusta 2020 – 18:43 Od Williama

Príprava na znamenie, ktoré má prísť z Neba

23. novembra 1991

Dnes ráno o ôsmej, keď som povedala svoje modlitby, sa mi zjavila Najsvätejšia Panna Mária a mladý Pán Ježiš.

Povedali: „Prišli sme ti dať odkaz a povedať ti, že Boh čoskoro dá znamenie celému svetu.“

Blahoslavená Matka povedala: „Toto je prvé znamenie, ktoré sme predpovedali v Medžugorí, aby to videl celý svet, a nikto to nemôže poprieť a povedať, že to nie je od Boha. Nijaká veda ani astronómovia, nikto nemôže povedať, že je to planéta alebo hviezda. Bude to viditeľné pre celý svet.“

Povedala: „Tí, ktorí sa vrátia k Bohu, budú mať tú česť vidieť Ma a Môjho milovaného Syna, ale tiež vám hovorím, že pre tých, ktorí sa nevrátia k Bohu, neuvidia Ma ani Môjho milovaného Syna. Obaja budeme stáť pod krížom. Povedzte ľuďom, aby sa prebudili zo spánku. Nie je veľa času na spanie, iba čas na modlitbu a modlitbu.“

„Buďte pripravení, až príde Znamenie. Toto je tajomstvo a nemalo by byť odhalené, iba ak sa Nebo rozhodne ho odhaliť. Buďte pripravení a pripravte sa,“ povedala Blahoslavená Matka.

Blahoslavená Matka Mária a náš Pán Ježiš boli veľmi smutní, keď mi to hovorili. Naša Blahoslavená Matka chce, aby boli ľudia pripravení, aby sa vyznali, boli v stave milosti skôr, ako sa zjaví a objaví Znamenie.

[Pozri webovú stránku: http://valentina-sydneyseer.com.au/23-november-1991/]

https://littlepebble.org/2020/08/07/message-to-valentina-sydney-seer-7-august-2020/