Message to Ned Dougherty (in Slovak) – 3 August 2020

Správa od Panny Márie Svetla skrze Ned Dougherty 03. augusta 13:45 – Eucharistická kaplnka Sv. Rozálie, Hampton Bays, New York

Dnes k vám prichádzam ako Panna Mária Svetla. Prinášam vám nielen Svetlo sveta, ktoré vychádza z Nebeského Otca, ale aj Otcovu Lásku pre všetky jeho deti tu na Zemi. V týchto Konca časoch je príliš malá pozornosť venovaná večnej a večnej Láske Otca v Nebi pre Jeho deti. Ako budete postupovať ďalej a ďalej do Konca čias, je pre vás ako deti Otca v Nebi najdôležitejšie pochopiť, že bez Otcovej Lásky neexistuje nijaký dôvod, aby Jeho deti existovali ako vnímajúce a vedomé bytosti vytvorené Otcom. Ako Božie deti bez Božej Lásky by ste sa čudovali, prečo vôbec existujú.

Najmä v týchto Konca časoch sú však medzi vami tí, ktorí odmietajú nielen Otcovu Lásku, ale dokonca odmietajú aj jeho samotnú existenciu. Preto existuje mnoho Otcových detí, ktoré opustili svoje poslanie dané Bohom v živote a namiesto toho sa usilovali o zmyselný a materialistický životný štýl s prázdnotou vo svojich dušiach, v ktorej sa mohli nechať odpojiť od Otca v Nebi. Beda tým z vás, ktorí ste sa vydali touto cestou, najmä tým, ktorí sa nevrátia do Nebeského Otca pred návratom do večných ríš.

Pamätajte na to – tí z vás, ktorí sú v spojení s Božskou Láskou Pána – ste na duchovnej ceste tu na Zemi, viac ako na fyzickej ceste, s ktorou sa ľahšie spájate. Duchovná cesta tu na Zemi je nakoniec tou časťou vašej cesty, ktorá otvára Nebeské brány, keď sa vrátite do Nebeského záhybu Otca v Nebi.

Moja správa pre vás dnes je veľmi jednoduchá:

– Milujte svojho Otca v Nebi predovšetkým nad všetkými ostatnými.

– Uvedomte si, že vaša samotná existencia je v podstate existencia podporovaná Otcovou Láskou k vám.

– Je to predovšetkým Láska Otca, ktorá vám dáva výživu a obživu, aby ste pokračovali v tejto ťažkej ceste tu na Zemi.

Keď ráno vstanete, chváľte Otca v Nebi za Lásku, ktorú vám dal. Počas svojich dní naplňte svoje srdcia, mysle a duše Láskou Otca, aby ste prešli vašim dňom. Zúčastnite sa a poskytnite túto lásku svojim rodinným príslušníkom a priateľom, lebo svojim blízkym môžete prospieť iba tým, že rozšírite Lásku Otca v Nebi na všetky Božie deti.

Zastavte sa a rozmýšľajte! Ako sa darí vášmu svetu v týchto časoch konca? Ako často vidíte vo svojom každodennom živote Lásku Otca? Teraz, viac ako kedykoľvek predtým, neexistuje láska, ale tvrdá nenávisť, ktorú podporuje a oslavuje zlý človek, ktorý v týchto Konca časov zasahuje ľudstvo.

Je iba na vás, mocných modlitebných bojovníkov Otca v Nebi, aby ste sa zvlášť zamerali na šírenie Lásky Otca v Nebi vo vašom pozemskom svete, najmä v týchto Konca časov, keď zlý robí presne naopak. Ak sa vám nepodarí zvíťaziť, umožníte tomu, aby sa zlý dostal do týchto Konca časov.

Nakoniec však vieme, ako to všetko končí, a ten zlý lapá po dychu z posledného dychu a nenávisti skrze svojich prisluhovačov, lebo vie, ako to všetko končí. Končí to hnevom, nenávisťou a všetkými negatívnymi energiami zlého, ktoré boli odstránené z povrchu Zeme pri Veľkom očistení ľudstva.

Ako mocní modlitební bojovníci musíte teraz vedieť, čo zostane po skončení démonického vplyvu. Nakoniec sa prejaví Láska Boha Otca pre všetkých Jeho nasledovníkov, pre všetky Jeho deti.

Aj keď je cesta stále dlhá a náročná, oslávte teraz to, čo viete vo svojich srdciach, mysliach a dušiach, ktoré sa nakoniec prejavia – Božia Láska k Jeho deťom. Božia Láska k celému ľudstvu, ktoré uznáva a klania sa Stvoriteľovi v Nebi. Tak nech to je! Bohu vďaka.

Správa skončila 14:03 Ned Dougherty

http://afterthewarning.com/messages-from-heaven/ned-dougherty/2020/august/08/message-from-our-lady-of-light