Message to Enoch (in Slovak) – 19 August 2020

Hriešne a vlažné ľudstvo, čas ti beží, Varovanie prichádza; prebuď sa, prebuď sa zo svojej duchovnej letargie, lebo aby si zostalo v hriechu a vlažnosti, to, čo ťa čaká vo večnosti, bude horiaci pekelný oheň, odkiaľ sa už mnohí nevrátia!

19. augusta 2020, 13:15 – volanie Boha Otca k ľudstvu. Správa Enochovi.

Môj ľud, môj pokoj nech je s vami.

Moje deti, ľudstvo sa chystá vstúpiť do doby veľkých očistení, ktoré ich očistia; iba tí, ktorí vydržia vo viere a dôvere v Boha, môžu prežiť tieto blížiace sa skúšky. Prichádzajú dni očistenia, aké neboli nikdy na Zemi vidieť. Hovorím vám: všetky prvky stvorenia sú už v úplnej transformácii a tieto zmeny, ktoré obnovia tvár Zeme, prinesú ľudstvu katastrofu, hladomor, bolesť a smrť. Hodiny sa odpočítavajú a veľmi málo chýba, aby bolo všetko vyčerpané v celom rozsahu.

Bežte, bežte, hlúpaci, dajte si do poriadku svoje účty, lebo jazdec Môjho Súdu už jazdí po Zemi! Deň Môjho Varovania už bol stanovený a milióny duší, lebo nie sú pripravené, sa stratia pri prechode večnosťou.

Pripravte sa duchovne na to, aby vás Varovanie neprekvapilo bez odpustenia a milosti Božej; Tento významný deň klope na dvere vašej duše, dovoľte mu, aby sa s vami stretol s vyúčtovanými účtami a s poďakovaním za dobré skutky, aby bol vašou najväčšou radosťou a nie vašou najhoršou nočnou morou.

Ó, duše, ktoré blúdite po tejto Zemi bez Boha a bez prikázaní; ach, vlažné srdcia, vy, ktorí zostávate vlažní bez toho, aby ste sa rozhodli! Čo ste hriešnici a vlažní čakáte, až ku Mne prídete zo srdca? Pamätajte, že prídem ako zlodej v noci, aby Som upravil účty, a ak vás nájdem v dôsledku hriechu spiaceho alebo nerozhodného a so zhasnutými lampami, ubezpečujem vás, že vás odo Mňa odstránim a zatvorím pred vami dvere, aby ste so Mnou nemohli večerať. Potom bude plač a škrípanie zubami, keď sa prebudíte vo večnosti v hlbinách priepasti!

Hriešne a vlažné ľudstvo, čas ti beží, Varovanie prichádza; prebuď sa, prebuď sa zo svojej duchovnej letargie lebo, aby si zostal v hriechu a vlažnosti, to, čo ťa čaká vo večnosti, bude horiaci pekelný oheň, odkiaľ sa už mnohí nevrátia! Neignorujte to, lebo pre Pána je deň ako tisíc rokov a tisíc rokov ako jeden deň. (2 Peter 3,8 / 10) Preto sa vás pýtam, vlažní a hriešnici: Prežijú vaše duše trvanie Varovania v pekle? Ó, hlúpi smrteľníci, ak na to nemyslíte a čo najskôr sa nevrátite k Bohu, ubezpečujem vás, že pri prechode večnosti budete navždy stratení!

Toto sú Moje posledné volania, vlažné a hriešne ľudstvo, rešpektujem vašu slobodnú vôľu; Život alebo večná smrť závisí od vás. Na čo má človek víťaziť vo svete, ak stratí dušu? (Mt 16:26) Premýšľajte, hlúpe deti a nehrešte už, lebo pred výstrahou zostáva iba tisícina času! Urobte dobré vyznanie pred jedným z Mojich kňazov a napravte svoje hriechy, aby ste mohli pociťovať radosť a vidieť Božiu slávu, keď nastane deň vášho prechodu skrze večnosť.

Zostaňte v Mojom pokoji, Moji ľudia.

Váš Otec, Hospodin, Pán národov.

Moje deti, šírte Moje posolstvá spásy do všetkých kútov Zeme!

http://www.kommherrjesus.de/aktuelles/enoch/botschaften/botschaften2020