Message to Enoch (in Slovak) – 30 August 2020

MALÉ DETI, PRIPOMÍNAM, ŽE VÁS NEBO NEOPUSTÍ, PRETO NEMAJTE STRACH; JA, VAŠA MATKA, SA O VÁS POSTARÁM AKO O MOJE MALÉ; OCHRANA MÔJHO SVÄTÉHO RUŽENCA VÁS BUDE CHRÁNIŤ, ABY VÁS NEMOHLA ZRANIŤ NIJAKÁ SILA!

30. augusta 2020 14:15 hod. NALIEHAVÁ VÝZVA OD MÁRIE POSVȀTITEĽKY BOŽÍM ĽUĎOM. Správa od spoločenstva Enoch

Moje deti, pokoj Môjho Pána nech je s vami všetkými a Moja materinská ochrana, nech vás vždy sprevádza!

Malé deti, s vakcínami buďte opatrní, lebo milióny ľudí dostanú mikročip, znak šelmy, ktorý vám ho po injekcii predstaví. Iné vakcíny zdecimujú svetovú populáciu a mnohé ďalšie upravia ľudský genóm. Starajte sa o Moje deti pomocou biometrickej vakcíny nazývanej luciferóza, lebo táto vakcína bude jednou z mnohých, ktoré prinesie Mikročip, ktorý sa aktivuje technológiou, ktorú nazývate 5G. Neprepadnite klamu služobníkov zla, lebo to, čo hľadajú, je označiť ľudstvo znakom šelmy a zdecimovať svetovú populáciu; všetko je to sprisahanie zo strany emisárov zla, ktorí využívajú existujúcu pandémiu, aby označili ľudstvo, zdecimovali ho a zotročili.

Moje úbohé deti, koľko budete musieť trpieť pri prechode púšťou! Všetko toto trápenie, ktoré k vám prichádza, je súčasťou vašej očisty. Opäť vám hovorím, Moji malí, zasväťte sa ráno a v večer našim dvom Srdciam a rozšírte zasvätenie na svoje deti a členov rodiny, aby boli všetci oslobodení a chránení pred znamením šelmy a pred všetkými podvodmi a sprisahaniami vyslancov zla. Majte na pamäti tento pokyn, Moje deti, lebo to bude ochrana, ktorá vás oslobodí od moci toho zlého.

Malé deti, pamätajte, že Nebo vás neopustí, preto sa nebojte; JA, vaša Matka, sa o vás postarám, Moje maličké; Ochrana Môjho Svätého ruženca vás bude chrániť, aby vám nemohla ublížiť nijaká zlá sila. Nikto z oddaných Môjmu ružencu nebude zatratený ani ich rodiny, sľubujem vám. Pamätajte: čo sa ľuďom zdá nemožné, to je možné u Boha; JA, vaša Matka, nenechám stratiť nijaké ovce zo stáda Môjho Syna. Preto, malé deti, držte sa Môjho Svätého ruženca, lebo spolu s posvätením našich dvoch Sŕdc a duchovným brnením sú tou najväčšou ochranou, ktorú vám Nebo ponúka na tento Konca časov.

Malí, ešte raz vám pripomínam blížiaci sa deň Varovania, starajte sa o to, aby ste boli v Božej milosti, aby ste v ten deň dosiahli večnosť plní blaha a radosti a boli bezúhonní pred Najvyšším súdom. Pripravte sa preto na príchod tohoto slávneho dňa, v ktorom čisté srdce uvidí nádhernú slávu Božiu. Moje deti, Nebeské trúby znejú vo všetkých kútoch Zeme a volajú po obrátení a pozývajú ľudstvo, aby bolo pripravené na príchod Varovania.

Nebojte sa, lebo Božie milosrdenstvo sa bude vylievať na celé ľudstvo a bude hľadať spásu čo najväčšieho počtu duší. Ste ľudstvo v poslednej dobe najhriešnejšie, aké existovalo na povrchu Zeme, ale ste tiež najprivilegovanejší, lebo po očistení sa pozostatok z vás bude volať Vyvolený Boží ľud, ktorý s Ním bude žiť, Nové Nebesia a Nová Zem.

Využite teda, Moje malé deti, toho krátkeho času, v ktorom vám budú otvorené Domy Môjho Otca, aby ste išli hľadať jedného z Mojich milovaných kňazov a vykonali dobré vyznanie hriechov života, čo vás oslobodí pri vašom prechode na večnosť od pekelného ohňa. Vyzývam vás, Moje deti, aby ste boli pohotoví a pripravení na príchod toho veľkého dňa, ktorý už klope na dvere vašej duše. Rozširujte modlitbu Môjho Svätého ruženca a Mojich siedmich Zdravasov a zostaňte na modlitbách a ostražití so svojimi lampami naolejovanými modlitbou, lebo váš Pán sa blíži.

Zostaňte Moje deti v pokoji Môjho Pána. Vaša posväcujúca Matka Mária vás miluje.

Dajte vedieť Moju výzvu a tieto posolstvá spásy, Moje najmenšie, celému svetu!

http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/mensajesrecientes.html