Message to Luz de Maria (in Slovak) – 1 September 2020

Správa pre Luz de Mária – 1. septembra 2020 7. september 2020 – 15:19 Od Williama

Posolstvo Svätého Michala archanjela z 1. septembra 2020. Skrze Luz de Mária (Argentína).

ŽIVOT UŽ NIKDY NEBUDE ROVNAKÝ

Milovaní Boží ľudia:

Je Mojím želaním, aby požehnanie Najsvätejšej Trojice bolo vyliate na Jej ľud a posilnilo vieru každého z Jej detí, ak si budú želať ich prijať. Nadišiel čas, kedy poslušnosť je pre obrátenie nevyhnutná. Bez obrátenia, dobročinnosť je strmá a veľmi vysoká hora, na ktorú je ťažké vystúpiť. Človek sa zabudol cvičiť v cnostiach. Nie je si vedomý, že ich musí neustále praktizovať, lebo niektoré vychádzajú z iných cností [1 Tim 6, 11].

Prišiel čas, kedy mať vieru je podstatné, aby ste nezoslabli, ani nečakali, až vás očakávanie premôže [Heb. 11, 6], ale naopak, aby ste mohli rozlíšiť a jasne vidieť, čo sa deje. Nápory prírody nie sú zhodou okolností, rovnako ako epidémie, ktoré človek vytvoril z pýchy, nie sú náhodné. Všetko sú to následky zlej práce a konania človeka a signál, že je čas, aby ste sa duchovne pripravili.

Boží ľudia:

Potrebujete potravu, aby ste si udržali telo nažive. Rovnako tak bez modlitby, pokánia a pokrmu Eucharistie, nemôžete nájsť Cestu, Pravdu a Život. Ak nemôžete prijať nášho Pána a Kráľa Ježiša Krista posvätným spôsobom, môžete Ho zakúšať z vnútornej pokladne hrudi [2Kor 4, 7], kde v srdci uchovávate Božiu potravu a ochutnávajte ju, aby ste nezoslabli. Buďte opatrní, diabol so svojimi légiami sa drží nad ľudstvom, lebo vie, že nesmie stratiť túto príležitosť uchvacovať duše, a JA vidím toľko Božích detí, ako stále padá do osídiel zla, ktoré ich podmaňuje a privádza k myšlienke, že to, čo sa stane, je dočasné.

Život už nikdy nebude rovnaký! Ľudstvo poslúchlo pokyny svetovej elity, ktorá bude ďalej ľudstvo bičovať a dávať mu iba krátke chvíle oddychu. Boží ľud je povýšený, Cirkev nášho Kráľa a Pána je vyčerpaná, bez toho, aby vedela ako žiť v duchu – vy nerozlišujete a radostne prijímate falošné novinky [Gal 1, 8-9] a opovrhujete Božou vôľou. Chvíľa očisty prichádza, choroba sa uberá iným smerom a objavuje sa na koži. Ľudstvo padne znova a znova, je bičované zneužitou vedou spolu s novým svetovým poriadkom, ktorý je odhodlaný urobiť mŕtvu akúkoľvek spiritualitu, ktorá môže v ľudstve existovať.

Boží ľudia:

Táto generácia by mala pred Božím milosrdenstvom padnúť tvárou na Zem. Človek nie je hoden tak veľkého Božieho činu. Modlite sa, deti Božie, modlite sa za tých, čo sú prenasledovaní.

Modlite sa, Boží ľudia, modlite sa, aby sa ľudské svedomie prebudilo a nepodriadilo sa diablovi.

Modlite sa, Boží ľudia, modlite sa za tých, ktorí zomrú v stave hriechu, za tých, ktorí opustia nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista. Boží ľudia, Zem sa bude triasť ako nikdy predtým a ľudstvo bude zmätené objavmi vedy, ktoré bez toho, aby boli isté, budú predložené ako také, aby vyvrátili vieru Božích detí.

Nebojte sa: Všetky nebeské légie očakávajú Boží rozkaz, na ktorý sa stále pripravujú. Ako ľud Boha, ste predmetom osobitnej pozornosti Boha Otca, a verní budú vždy víťazmi. Aj keď je ich málo, zostanú verní až do konca boja. Pod velením našej Kráľovnej a Matky, prídeme zachrániť Svätý Zvyšok. Nemajte strach! Nebuďte netrpezliví chcieť poznať Božiu vôľu skôr ako vaši bratia: môžete padnúť do pasce. Kráľovná a Matka Posledných Časov drží vo svojom Srdci tých, ktorí volajú k Nej. Svojim mečom otvorím pre vás cestu, aby ste zostali v Božej Láske. KTO JE AKO BOH? NIKTO NIE JE AKO BOH!

Svätý Michal archanjel.

Zdravas Mária Najčistejšia, bezpoškvrný dedičného hriechu počatá.

Zdravas Mária Najčistejšia, bezpoškvrný dedičného hriechu počatá.

Zdravas Mária Najčistejšia, bezpoškvrný dedičného hriechu počatá.

(*) Preblahoslavená Panna Mária označila niektoré rastliny, ktoré uprednostňujú liečbu kožných chorôb, a to: nechtík lekársky, artemisia / šalvia lekárska / mugwort, žihľava a pelargónia. Čítajte tu …

[Pozri odkaz: https://www.revelacionesmarianas.com/en/MEDICINAL%20PLANTS.pdf ]

[Pozri webovú stránku: https://www.revelacionesmarianas.com/english.htm ]

KOMENTÁR LUZ DE MARÍA

Bratia a sestry:

Svätý Michal nás varuje: v Cirkvi nášho kráľa a Pána Ježiša Krista, že sa blíži rozkol. Znamenia čias neúprosne napredujú; musíme žiť v Božskej láske, aby sme vopred požiadali nášho milovaného Krista o silu potrebnú na to, aby sme zostali pevní bez toho, aby sme sa zriekli Večnej spásy. Nejde iba o to vedieť, čo príde, ale aj to rozlíšiť… Nejde o strach, ale o udržanie odvahy, ktorá vychádza z Kríža nášho Pána… Nejde o to, aby sme išli preč a skrývali sa, ale aby sme pomohli našim bratom a sestrám a aby sme boli skutočnými svedkami sily, ktorú nám dáva Kristov učeník. Amen.

https://littlepebble.org/2020/09/07/message-to-luz-de-maria-1-september-2020/