Message to Luz de Maria (in Slovak) – 5 September 2020

Správa pre Luz de Mária – 5. septembra 2020 13. september 2020 – 13:47 Od Williama

Posolstvo Svätého Michala archanjela z 5. septembra 2020. Skrze Luz de Mária (Argentína).

Neprijímajte zavádzanie novôt!

Milovaní Boží ľudia:

Radujte sa, ktorí ste verní Bohu! Nech sa radujú tí, ktorí ľutujú svoje nespravodlivé činy! Nech sa radujú tí, ktorí odmietajú vstúpiť do pavučiny zla! Niektorí ľudia v Cirkvi sú polapení zlom, ktoré špinia blatom poškvrňujúcim dušu: to preto, že nie sú duchovní. Zakázané sa zmocňuje človeka, keď ide samoľúbou hustou a odpornou temnotou diabla a stáva sa strateným vo svätokrádežiach všetkého druhu, ktorými v tomto čase ľudstvo pohŕda všetkým, čo patrí Bohu.

Stvorenie je dielo Boha, nie človeka, preto samotné stvorenie nasadzuje svoje najdesivejšie sily proti človeku, aby sa človek nevrátil k Bohu a neuznal Ho ako Pána a zvrchovaného vládcu celého Stvorenia. Boží ľudia zblúdili a sú zmätení, znečistení špinou diabla, ako výsledok zahrávania si so zlom a tým, že mu dovolili nahradiť Boha. Zriekli sa byť opravdivými kresťanmi, horlivými obrancovia pravého učenia.

Neprijímajte zavádzanie novôt!

Žijete uprostred veľkých udalostí všetkého druhu. Pribúdajú invázie, lebo človek protestuje proti svojmu zajatiu. Médiá sú kontrolované veľkými globálnymi elitami, úplne preniknutými nadradenosťou silného nad slabým.

Aká bolesť sa blíži k ľudstvu!

Niektorí budú trpieť ako prví a ostatné neskôr. Nijaká krajina nebude ušetrená smútku. Hlad prichádza na svojom koni, aby sa dotkol Zeme… Draví škodcovia požierajú oblasti zberu… Na prekvapenie ľudí, voda zaplaví úrodu na niektorých miestach, zatiaľ čo spaľujúce slnko na iných miestach nedovolí plodinám rast.

Ach, trpiace ľudstvo!

Vráťte sa k nášmu Kráľovi a Pánovi, zbožňujte drahocennú Krv nášho Kráľa. Vy, ľudia viery, žite každý okamih, ako by to bol váš posledný. Poklad kresťanstva je zadržaný a odmietnutý Božiemu ľudu. Uprostred ľudského zmätku pred pádom globálnej ekonomiky, drak, so svojimi hlavami, sa sám vnúti [Zjv 12, 3; 13, 1] a zbaví kresťanstva toho, čo nemôže byť oslabené. Elita, presadzujúce globálny poriadok, rokuje s malými krajinami, aby vyznačila prechod k jednotnej vláde skôr, než ekonomika padne, a uchváti svojich dlžníkov vo svojich pazúroch.

Boží ľudia:

Čím je to, že máte tak málo viery v Božiu moc? Máte strach zomrieť hladom, ale nebojíte sa stratiť večnú spásu.

Boží ľudia:

Zem sa bude prudko triasť a moria zaplavia pevninu. Venujte stále pozornosť skazonosným zemetraseniam, prebuďte sa, nepokračujte v spánku.

Modlite sa, Boží ľudia, Amerika je opakovane v správach.

Modlite sa, Boží ľudia, Španielsko bude v správach. Keď padne viera, povstane komunizmus.

Modlite sa, Boží ľudia, Anglicko bude trpieť.

Modlite sa, Boží ľudia, nebeské teleso prekvapí Zem.

To, čo sa deje, je nevyhnutné. Človek musí pokľaknúť, a tak pochopiť, že potrebuje byť duchovný, aby spoznal, čo je Božie. Nemyslite si, že ste pánmi Najsvätejšej Trojice – usilujte o duchovný život, bojujte proti zneužitému ľudskému egu a buďte pokornými Božími ľuďmi, majúci veľkú lásku a svätosť.

Dve sily bojujú o duše: dobro proti zlu. Kto vlastní dobro a kto zlo?… to má byť posúdené podľa toho, čo máte vo svojom svedomí. Modlite sa, napravte spáchané zlo, milujte svojho blížneho ako seba samého, dodržujte Boží Zákon, buďte pravdiví a neopúšťajte našu Pani a Matku Neba a Zeme. Múdry človek dá napiť smädnému, bez toho aby súdil, či je toho hoden, alebo nie. Robte dobro, ktoré Kristus pre vás pripravil!

Anjel pokoja príde rovnako, ako nepozorovaná udalosť príde na Zem – bez toho by bol očakávaný. S pokojom na perách zjednotí srdcia. S väčšou silou ľudstvo znovu získa spiritualitu, ktorú stratilo a bude obnovené. Preto sa nebojte očisty: modlite sa a udržujte vieru, aby ste ako verný Zvyšok mohli byť oslobodení Božou Láskou a víťazstvom Nepoškvrneného Srdca našej Kráľovnej a Matky.

Modlite sa, želajte dobro svojmu bratovi. Buďte láskou a posielajte túto lásku svojim blížnym, želajte dobro. Cudzoložné ľudstvo sa vysmieva Bohu tým, že prináša do Božieho domu to, čo je svetské. To je veľmi ťažký hriech v Božích očiach. Majte strach, že stratíte večný život. Z Božieho nariadenia ste ochraňovaní nebeskými légiami. Nebojte sa, nebojte sa, nezabudnite konať dobro. Buďte láskou, nedovoľte netrpezlivosti, aby vás viedla k pýche. Nebojte sa, deti Božie! Nebojte sa! Zostávajte vo viere, živte sa vierou, naplňujte Boží Zákon [Mt 12, 37-39]. Uctievajte Boha v Duchu a Pravde.

KTO JE AKO BOH? NIKTO NIE JE AKO BOH!

Svätý Michal archanjel.

Zdravas Mária Najčistejšia, bezpoškvrný dedičného hriechu počatá.

Zdravas Mária Najčistejšia, bezpoškvrný dedičného hriechu počatá.

Zdravas Mária Najčistejšia, bezpoškvrný dedičného hriechu počatá.

(1) Veľký zmätok ľudstva …

[Pozri odkaz: https://www.revelacionesmarianas.com/en/CONFUSION.html]

(2) Nový svetový poriadok …

[Pozri odkaz: https://www.revelacionesmarianas.com/en/NEW%20WORLD%20ORDER.html]

(3) Stonanie zeme …

[Pozri odkaz: https://www.revelacionesmarianas.com/en/GEMIR%20DE%20LA%20TIERRA.html]

(4) Komunizmus v posledných časoch …

[Pozri odkaz: https://www.revelacionesmarianas.com/en/COMUNISMO.html]

(5) Odhalenia týkajúce sa Anjela mieru…

[Pozri odkaz: https://www.revelacionesmarianas.com/en/ANGEL%20OF%20PEACE.html]

https://littlepebble.org/2020/09/13/message-to-luz-de-maria-5-september-2020/