Message to Enoch (in Slovak) – 22 September 2020

Message to Enoch (in Slovak) – 22 September 2020

Rodičia, obnovte výchovu a kontrolu nad svojimi domovmi čo najskôr, lebo Nebo je veľmi smutné z neuspokojivého prístupu mnohých z vás, ktorí ste sa obrátili chrbtom k Bohu a myslíte iba na to, aby ste svojim deťom poskytli materiálne veci. Keď v skutočnosti najviac potrebujú lásku, porozumenie, dialóg, úctu a predovšetkým prítomnosť Boha v ich domovoch!

22. SEPTEMBRA 2020 NALIEHAVÁ VÝZVA OD POSVȀCÚJÚCEJ MÁRIÍ K RODIČOM RODINY. SPRÁVA, PRE SPOLOČENSTVO ENOCH

Moje deti, pokoj Môjho Pána nech je s vami a Moja Láska a Ochrana, nech vás vždy sprevádzajú!

Maličkí, táto drvivá väčšina ľudstva pokračuje v jazde týmto svetom ako divé žriebätá a smeruje do hlbín priepasti. Koľko smútku pociťujem vo svojom Srdci Matky ľudstva, keď vidím zničenie toľkých domovov a rodín kvôli mnohým rodičom, lebo majú väčšie starosti o prácu, starosti tohoto sveta a o technológie, ktorí najviac zanedbali poklady, ktoré vám dal Boh, vaše deti! Roním slzy pri všetkých svojich vzývaniach a prejavujem sa v obrazoch, ktoré Ma reprezentujú, ako výzvu ľudstvu k návratu do srdca k láske a milosrdenstvu Otca.

Rodičia, mnohým z vás chýba láska a odhodlanie, staráte sa skôr o materiálne blaho svojich detí, ako o ich darovanie sa a vštepovanie hodnôt; to je dôvod, prečo je dnes toľko domov zmarených! Luciferiánska technológia odvracia rodiny od Boha; drvivá väčšina Mojich najmenších v mnohých domovoch už neudeľuje čas na modlitby, lásku a dialóg. Tisíce rodín dnes ležia v hlbinách priepasti kvôli nedostatku viery, lásky a lásky k Bohu, keď boli na tomto svete. Viac im záležalo na uspokojení ich ega a márnivosti a otočili sa chrbtom jedinému, ktorý ich mohol zachrániť. Je smutné, že dnes vidíme morálnu a duchovnú degradáciu, v ktorej leží toľko rodín kvôli nedostatku Boha v ich domovoch; Rodiny, ktoré ak budú pokračovať zajtra, budú stratené ako tie, ktoré sú dnes v hlbinách temnoty.

Rodičia, farári, kňazi v domácnosti! Ako dlho budete pokračovať vo svojej duchovnej letargii? Pozrite sa, všetky škody, ktoré svojim deťom spôsobujete nedostatkom vedenia vo svojich domovoch. Moje deti sa strácajú kvôli vášmu nedostatku lásky, dialógu, porozumenia, odhodlania, disciplíny a predovšetkým kvôli nedostatku modlitby a Boha vo vašich domovoch. Výchovu svojich detí ste prenechali bohu technológie tohoto sveta a tento boh z rúk človeka kradne lásku a úctu vašim deťom. Žiadam vás, rodičov, aby ste venovali viac pozornosti a starostlivosti svojim domovom; televízia, internet, mobilný telefón a všetky technológie smrti, ktoré Môj protivník v poslednej dobe nasadil do celého sveta, je príčinou toho, že dnes sa stráca veľa domov.

Rodičia, obnovte výchovu a kontrolu nad svojimi domovmi čo najskôr, lebo Nebo je veľmi smutné z neuspokojivého prístupu mnohých z vás, ktorí ste sa obrátili chrbtom k Bohu a myslíte iba na to, aby ste svojim deťom poskytli materiálne veci. Keď v skutočnosti najviac potrebujú lásku, porozumenie, dialóg, úctu a predovšetkým prítomnosť Boha v ich domovoch!

Preto, farári, kňazi, rodičia a vychovávatelia v domácnosti, napravte chod svojich rodín, aby ste zajtra nemuseli ľutovať, keď prídete v Božej prítomnosti, lebo ak sa mu budete naďalej otáčať chrbtom, veta, ktorú dostanete, bude: Odíďte odo Mňa, nepoznám vás! Choďte do večného ohňa, kde na vás čaká plač a škrípanie zubami za vašu vzburu, neposlušnosť a nedostatok lásky a lásky pre mňa a vaše rodiny. Nech pokoj Môjho Pána zostáva vo vás, Moje milované malé deti. Vaša Matka, posväcujúca Mária. Dajte Moje vzývanie a Moje správy na vedomie vo všetkých kútoch Zeme, Mojim najmenším!

http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/mensajesrecientes.html