3 Messages to Valentina Sydney Seer (in Slovak) – September 2020

Správa od Valentíny vizionárky zo Sydney – 17. septembra 2020 29. september 2020 – 15:44 od Williama

Traja archanjeli

Dnes ráno, keď som sa modlila, sa zjavila Najsvätejšia Matka a povedala: „Prichádzam, aby Som ti dala dobrú správu o nádeji.“

„Moje dieťa, ľudia na celom svete trpia kvôli kontrolám vlád a spoločností. Na svete už nie je sloboda. S týmto vírusom neumožňujú ľuďom bojovať za spravodlivosť; nemôžu nič povedať, lebo sú obmedzovaní. Musia sa podriaďovať tomu, čo je zlé.“

„Nestrácaj nádej, lebo Môj Syn sa pripravuje na to, že vás všetkých čoskoro oslobodí. Jeho archanjeli čakajú na oznámenie Jeho príchodu. Vieš, že každý archanjel má vykonávať svoju povinnosť? S napätím očakávajú, že náš Pán im dá povolenie na vykonávanie ich povinností.“

Povedala: „Archanjel Michal je ten, ktorý bude brániť ľud pred zlom. Bude bojovať so zlým, aby ho nadobro odložil, aby už viac neubližoval ľuďom.“

„Archanjel Rafael je ten, ktorý sa rozhodol liečiť ľudí po boji so satanom. Obnoví im zdravie na duši i tele.“

„Druhý Príchod Môjho Syna oznámi ľudstvu Archanjel Gabriel.“

„Môj Syn sa nenarodí znovu v Betleheme; tentoraz to bude iné. Príde, aby vyslobodil svoj ľud z otroctva diabla a porazí ho.“

Panna Mária mi vo videní na obzore ukázala, náš Pán stál celý v bielom so zdvihnutými rukami. Celý svet bude svedkom tejto udalosti.

Povedala: „Moje deti, bude sa bojovať medzi dobrom a zlom, ale buďte šťastní, lebo deň príchodu nášho Pána je stále bližšie a bližšie. Nestrácajte nádej! Keď budú veci vyzerať beznádejne, dôverujte Môjmu Synovi. Modlite sa za to, aby ste mali vieru, aby ste si mohli prejsť týmto všetkým, čo prichádza.“

[Pozri webovú stránku: http://valentina-sydneyseer.com.au/17-september-2020-2/]

https://littlepebble.org/2020/09/29/message-to-valentina-sydney-seer-17-september-2020/

Správa od Valentíny vizionárky zo Sydney – 18. septembra 2020 29. september 2020 – 15:53 od Williama

Nosenie masiek počas Svätej omše

Po Svätej omše mi náš Pán Ježiš povedal: „Keď ľudia prídu na omšu v maskách, ktoré ma tak rozrušujú. Veria vo Mňa tak málo! Ako môžu ochorieť, keď vstúpia do Svätého Božieho chrámu!?“

„Povedz im, že strávia veľa času v očistci kvôli noseniu masiek pri vstupe do Môjho kostola a počas Svätej omše. Neveria Mi!“ Ako môžu ochorieť tu, predo Mnou a v Mojej plnej prítomnosti? Nedovolil by Som im ochorieť, povedal náš Pán veľmi strohým hlasom.

[Pozri webovú stránku: http://valentina-sydneyseer.com.au/18-september-2020/ ]

https://littlepebble.org/2020/09/29/message-to-valentina-sydney-seer-18-september-2020/

Správa od Valentíny vizionárky zo Sydney – 20. septembra 2020 29. september 2020 – 16:05 od Williama

Nebo sa pripravuje na Druhý Príchod Ježiša Krista

Dnes ráno, keď som sa modlila doma, sa zjavil anjel a povedal: „Poď so Mnou, náš Pán a Najsvätejšia Matka by sa s tebou chceli podeliť o niečo pekné.“

Keď sme spolu odchádzali, anjel povedal: „Dnes budeš veľmi šťastná, lebo Panna Mária, Presvätá Matka, ti ukáže niečo veľmi pekné, niečo veľmi radostné. Dostávaš milosť svedčiť pred Príchodom nášho Pána.“

Zrazu sme sa ocitli na mieste, o ktorom som okamžite vedela, že je to Nebo. Prišli sme k nádhernej budove, ktorá mala značnú dĺžku. Nikdy som nevidela takú dlhú budovu. Keď sme vošli, ohromila ma úchvatná krása interiéru. Elegantná mramorová podlaha rozšírila celú veľkosť miestnosti. Pozdĺž ľavej a pravej steny, zavesenej nad zemou, boli veľmi vysoké nádherné sklenené vitríny, ktoré obsahovali oblečenie a iné predmety. Sklo sa trblietalo ako čistý krištáľ. Bola tam jedna sklenená vitrína a potom tam bola priečka, na ktorej nič nebolo, nasledovali ďalšie sklenené vitríny a toto pokračovalo po celej miestnosti.

Blahoslavená Matka nás pozdravila a povedala: „Poď, dcéra Moja, čakám ťa. Dnes ti musím prezradiť veľa krásnych vecí.“

Povedala: „V prvom rade Mi musíš pomôcť pripraviť stoly na krásnu svadobnú hostinu.“

Pomáhali aj ďalšie Sväté dámy. Presvätá Matka bola veľmi aktívna, pohybovala sa okolo a usilovne organizovala veci. Asi štvrtina miestnosti mala okrúhle drevené stoly a zvyšok miestnosti bol prázdny.

Preblahoslavená Matka povedala: „Vidíš, všetky tieto stoly, chcem, aby si Mi pomohla prestrieť obrusy.“

Obrusy boli celé biele. Začali sme odstraňovať staré a každý zo stolov zakrývať novými. Keď sme odstraňovali staré obrusy, Blahoslavená Matka nám dala pokyn, aby sme ich umiestnili na konkrétnu pohovku, jedinú stoličku v miestnosti. Myslela som si, že utierky neskôr odnesiem na čistenie.

Náš Pán Ježiš sa zrazu zjavil ako desaťročný. Kľudne prišiel a sadol si na obrusy, ktoré sme práve položili na pohovku. Sledoval nás a správal sa ako dieťa v Jeho veku, úplne uvoľnený, keď sedel na vrchu obrusov.

Povedala som nášmu Pánovi: „Nemal by si na nich sedieť; musíme ich odniesť preč, aby sme ich vyčistili. “

Povedal: „Prečo nie? Môžem sedieť kdekoľvek chcem!“

Preblahoslavená Matka sa usmiala na nášho Pána a nežne povedala: „Len Ho nechaj byť.“

Náš Pán povedal: „Vieš, že Som práve prišiel, aby Som vás všetkých sledoval a tiež aby Som ti povedal, že nikdy nie Som ďaleko, Som stále s tebou.“

Pokryli sme všetky stoly okrem jedného. Tento stôl bol menší ako všetky ostatné a na pokrytie tohoto posledného stola nebolo dosť obrusov.

Preblahoslavená Matka povedala: „Choď k vitríne a tam nájdeš ďalší.“

Všetci sme išli spolu a nasledovali Najsvätejšiu Matku. Zrazu začala spievať plným hlasom:

„Ó, sláva, ó, sláva, ó, sláva a chvála Ti, Môj Pane.“

So zdvihnutými rukami, oslavujúcimi nášho Pána, neustále opakovala vyššie uvedené slová. Bola taká radostná a šťastná. Dieťa Ježiš neprišlo za nami a zostalo na pohovke.

Zašepkala som Svätým dámam: „Aký nádherný hlas má Blahoslavená Matka. Nikdy som Ju nevidela takú šťastnú!“ Počula ma Blahoslavená Matka. Otočila sa, prišla ku mne a objala ma.

Povedala som: „Preblahoslavená Matka, čo sa Ti stalo? Prečo si taká šťastná?“

Nikdy som nevidela Blahoslavenú Matku takú šťastnú. Spravidla ju vidím so slzami v očiach.

Odpovedala: „Aj ty by si mala byť šťastná a radostná. Je tu Druhý Príchod Môjho Syna! Je po ruke! Je to tak blízko a pripravujeme sa. Aj vy by ste mali spievať a chváliť Pána Ježiša. Celé Nebo je šťastné a pripravuje sa na Druhý Príchod.“

Potom som sa spýtala Svätých dám: „Môžeme ísť po obrus?“

Odpovedali: „Preblahoslavená Matka to povedala, dovolila nám to.“

Keď sme prišli otvoriť obrovskú sklenenú vitrínu, zjavil sa Môj anjel strážny a povedal: „Teraz je čas, aby sme išli ty a ja. Stačilo ti, aby si bola svedkom toho, čo príde.“

Posledná tabuľa stola nebola pokrytá a nebude pokrytá, kým sa nenaplní Proroctvo. Neskôr v ten deň, po Svätej omši, mi náš Pán Ježiš povedal: „Valentína, to, čo sme ti dnes ráno ukázali, je celá pravda. Chceme, aby si bola svedkom všetkého, čo príde. Ale nie si šťastná a privilegovaná, že si vybratá pre tento čas? Bola si vybraná do skupiny Konca časov, aby si bola svedkom všetkého, čo prichádza na svet. Mala by si byť veľmi šťastná a radostná, lebo toto je niečo krásne, čo zmení svet.“

[Pozri webovú stránku: http://valentina-sydneyseer.com.au/20-september-2020/]

https://littlepebble.org/2020/09/29/message-to-valentina-sydney-seer-20-september-2020/