Message 816 (in Slovak) – 29 September 2020

Správa 816 – 29. september 2020 30. september 2020 –18:04 Doručené

SPRÁVA OD NÁŠHO PÁNA SKRZE WILLIAMA COSTELLIU – UTOROK 29. SEPTEMBRA 2020

Sviatok Svätého Michala, Rafaela a Gabriela

Keď vezmem pápeža Benedikta XVI. na miesto jeho odpočinku v Nebi, svet bude v stave strašnej úzkosti – žehnám ťa, Môj synu, a posilním ťa, aby Som ťa pripravil na tvoju rolu, ktorá čoskoro príde – ilumináti túžia ovládnuť svet a Naše deti sú uväznené – Mnoho pandémii bude aj naďalej bičovať ľudstvo – satan pripravil svoje armády v Číne, Rusku a Iráne na zahájenie Veľkej vojny – Skala zasiahne Zem a prinesie našim deťom veľkú skazu.

WILLIAM: Anjeli sú už tu. Biely kríž je na oblohe už pätnásť minút a mnoho Anjelov pripravuje cestu pre nášho Pána. Vidím troch veľmi veľkých Serafínskych anjelov, ktorí stoja za Bielym krížom. Otvára sa a skrze nich prechádzajú Svätý Michal, Svätý Rafael a Svätý Gabriel. Držia tri zvitky a za nimi sú milióny Anjelov.

Teraz vidím troch Archanjelov pred sebou a Náš Pán prichádza skrze Biely kríž. Je oblečený v červenom odeve s bielym plášťom nad Ním. Rýchlo prichádza ku mne. Za tromi Veľkými anjelmi stoja Serafíni; za nimi je anjel z každého zboru a tvoria písmeno „V“. Vzadu sú rozložené tri „V“ a je to veľmi pekné. Svätý Michal, ktorý je tu v miestnosti, sa presunul doprava, aby umožnil nášmu Pánovi, aby sa predstavil.

Ježiš vyzerá ako vždy veľmi pekný a na Jeho nohách a v Jeho rukách vidím ruže – sú to ružové púčiky. Vidím Jeho Najsvätejšie Srdce a bielu róbu, ktorú má skrze plecia, na okrajoch ktorej sú vtlačené ruže. Ježiš nosí krásnu ružovú korunu. Nikdy som ho nevidel nosiť ružovú korunu. Korunka je tvorená zlatom prepleteným s ružou všetkých rôznych farieb. Na vrchu Jeho hlavy je svietiaci Biely kríž.

NÁŠ PÁN: „Žehnám ťa, Môj synu: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.“

„Pozdravujem ťa, Môj milovaný syn, budúci Vikár Môjho Domu na Zemi.“ Čoskoro to bude – lebo Moja Najsvätejšia Matka zhromaždí pápeža Benedikta XVI., aby dokončil svoju vládu na Zemi. Príde čas, drahé dieťa, keď Ma svet nespozná, a v tomto čase vezmem pápeža Benedikta na miesto jeho odpočinku v Nebi a svet bude v hroznej úzkosti, lebo ľudstvo si neuvedomuje, do čoho ide. Tieto slová hovorím, drahý synu, aby Som ťa pripravil – aj keď nemusíš mať pocit, že sa veci vo svete hýbu. Avšak teraz vedz, Moje dieťa, že veci sa pohybujú rýchlo bez tvojho vedomia.“

„Žehnám ťa, Môj synu, a posilňujem ťa, aby Som ťa pripravil na tvoju úlohu, ktorá čoskoro príde: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Pozdravujem všetky Moje deti na celom svete a žehnám vás od Otca i od seba, od Syna a od Ducha Svätého, aby ste sa posilnili v nasledujúcich mesiacoch a nasledujúcich rokoch veľkého súženia na svete.“

„Ľudstvo išlo spať, ale je veľmi rozčarované z toho, čo sa deje v jeho živote, lebo mnohí blúdia bezcieľne a nechápu, čo sa vo svete deje. Ale deti, musíte študovať posolstvá, ktoré vám JA a Moja Najsvätejšia Matka, anjeli a svätí dávame viac ako 100 rokov, aby ste pripravili naše deti na tieto dni.“

„Ilumináti túžia ovládnuť svet a jeho obyvateľov a nad tým, čo sa deje s našimi deťmi, sú uväznené a neuvedomujú si, čo sa v ich živote deje; ale ak by si prečítali Posolstvá, ktoré vydalo Moje Najsvätejšie Srdce a Srdce Mojej Najsvätejšej Matky, potom by pochopili, že svet je v tiesni. Z tohoto dôvodu prichádzam na svet, aby Som varoval a pripravil svoje deti, aby sa nenechali dohnať tým, čo sa dnes v ich živote deje.“

„Obmedzenia budú trvať ešte chvíľu a mnoho pandémii bude aj naďalej bičovať ľudstvo, ale skutoční Boží synovia sú prebudení ku všetkému, čo sa deje, a nepodrobia sa tyranii ľudstva.“

„Moje deti, pozorne počúvajte, svet sa nezlepší, až do dňa, keď Moje deti padnú na kolená a požiadajú o Môj zásah.“ Nie je to ďaleko, lebo ľudstvo verí, že vedia všetko a napriek tomu nevedia nič, lebo iba veľmi málo z nich sa k nám modlí, aby sme im pomohli.“

„Dnes je sviatok Troch archanjelov, aby sme našim deťom pripomenuli, že im boli daní Anjeli, aby ich viedli a pomáhali im tak, aby ich rozhodnutia boli otvorené Pravde. Prosím, modlite sa k ním, lebo musia počuť vaše modlitby, aby mohli konať na základe žiadosti a aby sme My Nebo mohli viesť naše deti do Svetla. Svätý Michal je strážcom a ochrancom všetkých duší. Prosím vás, drahé deti, aby ste vyhľadali ich pomoc, lebo v tejto dobe ide ľudstvo ďalej do temnoty; modlite sa preto k svojim anjelom, aby vám pomohli viesť vás, lebo v tomto čase je ľudstvo vo veľkej tme. Žiadam Naše deti sveta, aby zvážili, čo hovorím, a nedávajte Moje Slová nabok a do sveta, ktorý držím v rukách a roním veľa sĺz, ako to robí Moja Svätá Matka, lebo naše deti nás odmietajú poslúchať.

„Veľký nepriateľ Boha, ktorým je satan, pripravil svoje armády v Číne, Rusku a Iráne na uskutočnenie Veľkej vojny, ktorá čoskoro vstúpi do sveta – a pamätajte na tieto milé deti, táto vojna ukončí mnoho životov a ako Som už mnohokrát povedal, že štvrtina svetovej populácie bude odstránená, čo prinesie našim deťom veľa sĺz. Modlite sa, drahé deti, lebo svet čoskoro dostane trest od nebies; je to skala, ktorá zasiahne Zem a prinesie veľké zničenie našim deťom; potom bude svet žiadať o odpustenie; potom sa naše deti prebudia z toho, čo majú dovolené.“

„Prichádzam dnes, aby Som vám dal nádej napriek tomu, čo som zjavil ľudstvu, lebo vás milujem, drahé deti, a zomrel Som na Kríži za vašu spásu a stále obetujem všetkých hriešnikov na Kríži.“ Prosím vás, milé deti, počúvajte Môj Hlas!“

WILLIAM: Teraz Ježiš ukazuje na Biely Kríž. Videl som to predtým, ale vidím to znova teraz. Je to glóbus sveta za krížom. Tri rady Anjelov sú oddelené, takže vidím svet – točí sa veľmi pomaly. Vidím červené šípky, ktoré zasiahli svet a krajiny, ktoré zasiahli sú Austrália, Indonézia, Severná Kórea, Taiwan, Japonsko a Amerika na východnom pobreží.

Teraz červená šípka smeruje k Libanonu, Iránu a Izraelu a svet pokračuje v obiehaní. Vidím šíp, ktorý zasiahol Francúzsko, Španielsko, Anglicko a Nemecko – a svet sa stále točí pomaly a zasahuje Južnú Ameriku. Šíp zasiahne Argentínu a Čile a na týchto miestach, ktoré šípy zasiahli, došlo v týchto krajinách ku katastrofe.

NÁŠ PÁN: „Áno, Môj synu, videl si časť kázne, ktorá príde na svet veľmi skoro. Si Posol, ktorý prináša ľudstvu Slovo Božie. Mnohé zo Slov, ktoré ti dávame, nie sú pre ľudstvo príliš príjemné, ale je to Pravda. Prosím celý svet, aby sa modlil a dnes na sviatok archanjelov prosím každú dušu, ktorá je otvorená našim srdciam, aby zvážila a prosila archanjelov Gabriela, Michaela a Rafaela a prosím každú dušu, aby zasvätila jedným Zdravas Mária na počesť každého z archanjelov. Vďaka tejto modlitbe bude veľa duší spasených a zachránených v posledných chvíľach ich života. Teraz vás všetkých žehnám: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.“

„Môj milý syn, mohol by Som hovoriť o mnohých trestoch, ktoré prídu na svet – a ty si už doručil stovky týchto správ do sveta.“ Čoskoro k tebe prídu veľké zmeny, Môj synu, a budú to nádherné zmeny, ktoré prinesú tvoje posolstvá do sveta s veľkou silou a nepriateľ nebude mať nad tebou ani nad nimi nijakú moc, lebo sa veľa zmení. Mal by si vedieť, Môj synu, že ma teší to, čo robíš pre misiu, ktorú Som ti dal, a že v nasledujúcich mesiacoch a rokoch dosiahneš mnoho miliónov duší, skôr ako ťa prídem vziať do Neba. Buď silný, drahé dieťa a buď v pokoji.“ „Teraz ti potichu prehovorím: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.“

„Milujem vás drahé deti.“ Aj keď je toto posolstvo veľmi krátke, žiadam, aby všetky naše deti prijali Korálky lásky – Svätý ruženec Mojej Najsvätejšej Matky Márie – a nabrali odvahu, lebo vám budú dané veľké milosti.“

„Pripravte sa na vianočné obdobie, ale vedzte milé deti, že to bude veľmi ťažké.“ Modlite sa za duše, ktoré budú prijaté v nasledujúcich mesiacoch, a nebojte sa, ale naberte odvahu a modlite sa. Milujem vás, milé deti a žehnám vás z Môjho Najsvätejšieho Srdca a Nepoškvrneného Srdca: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.“ „Choďte v Mojom pokoji a zostaňte silní – a nebojte sa drahé deti, lebo vás milujem.“

WILLIAM: Traja archanjeli prídu pred nás. Svätý Michal ma drží a dvaja archanjeli držia ďalších dvoch vedľa mňa a žehnajú nás:

TRAJA ARCHANJELI: „V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Buď v pokoji, Môj synu a zostaň silný, lebo ťa veľmi milujeme.“

WILLIAM: Traja archanjeli sa vracajú k nášmu Pánovi a náš Pán sa vracia späť k Bielemu Krížu. Požehnáva nás: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.“ Poviem tri Zdravas, Mária, o ktoré nás požiadal náš Pán.

Traja archanjeli nám posielajú požehnanie: „V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.“ Počujem, ako spievajú milióny anjelov, a sú tu aj milióny malých šípov, ktoré sú však modré a pri zaspievaní anjelov udierajú o Zem. Spievajú latinsky. +

https://littlepebble.org/2020/09/30/message-816-29-september-2020/#more-7320