Message to Luz de Maria (in Slovak) – 25 September 2020

Správa pre Luz de Mária – 25. septembra 2020 1. októbra 2020 – 07:21 OD Williama

SPRÁVA OD SVÄTEHO MICHALA ARCHANJELA skrze LUZ DE MÁRIA 25. SEPTEMBRA 2020

Milovaní Boží ľudia:

KAŽDÝ Z VÁS MÁ POŽIADAŤ O POŽEHNANIE NAJSVÄTEJŠIU TROJICU.

Boží ľud je vždy verný, pripútaný k skutočnému Učiteľskému úradu Cirkvi, zaviazaný žiť v Ceste, Pravde a Živote, zostať ďaleko od zla a všetkého, čo uráža Najsvätejšiu Trojicu.

V TOMTO OKAMIHU A TROCHU, BOŽIA LÁSKA ODDEĽUJE PŠENICU OD PLIEV; NÁŠ KRÁĽ A PÁN JEŽIŠ KRISTUS NEDOVOLÍ, ABY PLEVY ZNIČILI PŠENICU (porov. Mt 13,24-30). Namiesto toho sú obaja testovaní, aby niektorých naplnila potreba žiť v jednote s Božskou láskou a aby iní mali príležitosť vrátiť sa späť k tomu, aby boli súčasťou Svätého ostatku. (1)

Pred vami stojí možnosť byť medzi tými dušami, ktoré kompenzujú bolesti, ktorými by mala trpieť celá táto generácia, ktorá s každým ďalším okamihom stále znova a znova uráža Najsvätejšie Srdce. Ľudia, ktorí zostanú pripútaní k svojmu ľudskému egu, nebudú môcť duchovne stúpať, ale ponoria sa do bahna a bez toho, aby si to všimli, okamžite svojou vlastnou pýchou, sa sami odsúdia. VYZÝVAM VÁS, ABY STE SÚRNE ŽILI A VYZNÁVALI PRAVÚ VIERU a ktorá je výzvou aby ste sledovali KRISTA V DUCHU A V PRAVDE. (porov. I Jn 4,1-6)

Nestačí opakovať modlitby naspamäť; v tomto čase musí človek v sebe zrodiť lásku, na ktorú náš Kráľ a Pán Ježiš Kristus čakal a ktorú Mu ľudia nedali. Táto generácia musí dať Najsvätejšej Trojici to, čo predtým ľudia odmietli dať, musia sa vzdať falošných ideológií, zblúdenie modernými inováciami patriacimi diablovi, a tým upadnúť do procesu transformácie z bytia Božích stvorení na stvorenia odovzdané zlu, spoliehajúc sa na diabla.

VŠETCI PRIJÍMAJÚ VIETOR, SVETLO SLNKA A VŠETCI SÚ OSVETLENÍ MESIACOM, ALE NIE VŠETCI VEDIA, ŽE TIETO PRVKY NEVYŽIVUJÚ ŽIVOT ČLOVEKA.

Je to teda v duchu:

VŠETCI POČULI BOŽIE SLOVO SVÄTÉHO PÍSMA, ČÍTALI SI HO, ALE NIE VŠETCI SA NÍM ŽIVIA. PRÍJMU HO, ALE NIE VŠETCI TO NA SEBA VZŤAHUJÚ: NIE VŠETCI SA NÍM ŽIVÍTE ALEBO TO OŽIVUJETE.

Preto nebudú všetci očistení rovnakým spôsobom, rozdiel spočíva v spôsobe, akým žili a praktizovali prikázania Božieho zákona…

STE STVORENÍ NA OBRAZ A PODOBU BOHA (porov. Gn 1,26) … AKO ŽIJETE TEN OBRAZ A PODOBNOSŤ BOHA? POTUPNE ALEBO V RASTE?

Každý je za to zodpovedný, každý je zodpovedný za svoju budúcnosť a ovocie, ktoré zožne. Sily prírody boli zmenené rovnakými nárazovými silami nachádzajúcimi sa v strede Zeme a silami prichádzajúcimi z vesmíru, preto sú prírodné katastrofy a sily prichádzajúce z vesmíru čoraz častejšie a závažnejšie. Pobrežné oblasti musia byť ostražité a pripravené: vody morí záhadne vystúpia a zaplavia ich; majte na pamäti, že voda čistí a príroda si želá očistiť zlo, ktoré človek vylieva na Zem. Ročné obdobia sa skracujú a opakujú sa jedno za druhým, pričom človeka zaskočia. (2)

Modlite sa, Božie deti, modlite sa za Írsko, ktoré bude ťažko trpieť.

Modlite sa, Božie deti, modlite sa za Ameriku, prekvapí to svet.

Modlite sa, Božie deti, modlite sa, za nemorálnosť tejto generácie bude trpieť až do konca. Antikrist (3) sa povýši pred Božím ľudom a mnoho Božích detí odpadne zo strachu a nevedomosti. Čile bude otrasené a obyvatelia Argentíny povstanú v nepokojoch a vo veľkom utrpení; na druhej strane ľudstvo zažije toto utrpenie a niektorí ľudia budú hľadať útočisko v tejto južnej krajine.

Milovaní Boží ľudia:

Aktívne čakajte, nestojte na mieste v duchu. Ľudstvo musí rásť, priblížiť sa k sebapoznaniu a musí sa odovzdať Božej Vôli; inak nebude zachovaní, padne tvárou v tvár ťarche zla.

ZOBUĎTE sa, ZOBUĎTE sa, ZOBUĎTE sa! OBETNÉ DUŠE TRPIA, PONÚKAJÚ SEBA DÁVAJÚ TÝM, KTORÍ BÝVAJÚ V HRIECHU. Hriech hľadá hriech, dobro hľadá dobro. BUĎTE JEDNO V NAJSVÄTEJŠOM SRDCI.

KTO JE AKO BOH? NIKTO NIE JE, AKO BOH!

Svätý Michal archanjel.

Zdravas Mária Najčistejšia, bezpoškvrný dedičného hriechu počatá.

Zdravas Mária Najčistejšia, bezpoškvrný dedičného hriechu počatá.

Zdravas Mária Najčistejšia, bezpoškvrný dedičného hriechu počatá.

(1) Pokiaľ ide o Svätý zostatok: prečítajte si …

[Pozri odkaz: https://www.revelacionesmarianas.com/en/THE%20HOLLY%20REMNANT.html]

(2) Veľké planetárne zmeny: prečítajte si …

[Pozri odkaz: https://www.revelacionesmarianas.com/en/Climate%20Change.html]

(3) O antikristovi: prečítajte si …

[Pozri odkaz: https://www.revelacionesmarianas.com/en/antichrist.html]

KOMENTÁR LUZ DE MÁRIA

Bratia a sestry:

Na konci tohoto posolstva mi Svätý Michal archanjel poskytol túto víziu:

More stúpa, rozvíri sa silou, ktorá nepochádza z prírody, ale ktorú spôsobuje sám človek; je to druh vlny, ktorá prechádza popod morské dno a otriasa všetkým, čo mu stojí v ceste, a ako postupuje, sila rastie a dochádza k prudkému pohybu, ktorý v dôsledku jadrových skúšok mení niektoré tektonické poškodenie. Momentálne vidím zemský povrch a cesty, budovy a domy, ktoré sa hýbu silou; niektoré sa zrútia, chvíľu sa ozve zvuk a potom sa zachveje ticho, po ktorom budú kvíliť ľudia. Vidím postupne rôzne krajiny, ktoré som schopná identifikovať a kde sa očakávajú veľké zemetrasenia. Zrazu mi ukazuje ľudí, jedných v čistom koši a druhých v zablatenom koši, a hovorí mi: pozri sa dovnútra. A pozerám …

Môj Bože! Blato horí ako láva z vybuchujúcej sopky a v jeho vnútri vidím rúhanie sa ľudí proti Bohu, v druhom koši vidím ľudí modliť sa uprostred súženia; neprestávajú, ale modlia sa k Bohu s veľkou láskou a je im pomáhané a strážené, lebo neprestávajú vo svojich modlitbách.

Takto sa vízia skončila.

[Pozri webovú stránku: https://www.revelacionesmarianas.com/english.htm]

https://littlepebble.org/2020/10/01/message-to-luz-de-maria-25-september-2020/