Our Lady cries Tears of Blood (in Slovak) – 22 September 2020

Panna Mária Gizele Cardi zo dňa 22. septembra 2020.

Drahé deti, ďakujem vám, že ste vypočuli Moje volanie vo svojich srdciach. Deti Moje, vidím, že mnohé Moje deti sa nemodlia, ale sú uväznené vo veciach sveta. Nepochopili, že spoločná modlitba je najväčšou silou proti zlu. Deti Moje, Rím a jeho Cirkev budú trpieť najväčšou bolesťou za to, že nerešpektovali Moje želania.

Modlite sa, aby sa utrpenie zmenšilo, lebo svetlo v ich srdciach teraz zhaslo. Moje milované deti, pochmúrnosť a temnota sa chystajú zostúpiť na svet. Prosím Vás, aby ste mi pomáhali, aj keď sa musí všetko splniť. Božia spravodlivosť má čoskoro udrieť. Prosím vás ešte raz v slzách, modlite sa, modlite sa, modlite sa, lebo pre tých, ktorí neveria, bude utrpenie kruté. Milujte Boha, pokľaknite pred Ním, ktorý sa na Vás pozerá s krvácajúcim Srdcom. Mám obavy o kňazov, ktorí si vybrali satana a pohanstvo. Žiadam Vás, aby ste neprijímali nič, čo nie je Boh, jediný a Trojjediný. Teraz odchádzam a žehnám Vám svojím materinským požehnaním v mene Otca, i Syna i Ducha Svätého. Amen.

Zdroj: LaMammadelcieloparlaainostricuori, Obrázok: Proroctwamaryjine