Message to Enoch (in Slovak) – 9 October 2020

RADUJTE SA MOJI ĽUDIA, LEBO NA VÁS ČAKÁ SLÁVA BOŽIA V NOVOM NEBI A NA NOVEJ ZEMI, KTORÉ BUDÚ VYTVORENÉ PRE VAŠU RADOSŤ!

9. OKTÓBER 2020 8:15 hod VOLANIE BOŽIEHO OTCA K JEHO VERNÝM ĽUĎOM.

Správa pre spoločnosť Enoch

Môj ľud, Môj pokoj nech je s vami všetkými!

Moje deti, ľudstvo sa chystá vstúpiť do času veľkej očisty, kde v tých dňoch budú bežné strasti a bolesti. Budete svedkami udalostí, ktoré nikdy predtým nevideli nijaké oči v Nebi ani na Zemi; premena vesmíru spôsobí, že vaša planéta podstúpi veľké zmeny, ktoré ovplyvnia život všetkých tvorov. Prírodné katastrofy, ktoré na Zemi nastanú v dôsledku premeny vesmíru, budú jednou z veľkých skúšok, ktoré budete musieť podstúpiť.

Mnoho miest na Zemi zmizne, mestá a dediny prestanú byť; morské vody vystúpia a veľa pobrežných oblastí zmizne. V Nebi budete počuť hlasné zvuky ako trúbia a drvivá väčšina tohoto nevďačného a hriešneho ľudstva prepadne panike. Slnko a mesiac budú tmavnúť a hviezdy stratia svoj jas. (Joel, 3. 15) Hviezdy budú kymácať a rotácia Zeme sa zrýchli. Na mnohých miestach sa zmení suchozemský ekosystém, čo spôsobí zmiznutie lesov, džunglí, fauny a flóry.

Premena vesmíru spôsobí vznik Nového Stvorenia, Nových Nebies a Novej Zeme, ktoré budú obývať Moji verní Ľudia. Keď Zem začne stonať svojimi poslednými pôrodnými bolesťami, neprepadávajte panike Môj ľud.

Modlite sa a chváľte Božiu slávu a nájdete v modlitbe a chvále pokoj, vyrovnanosť a nádej. Pripravte sa, obyvatelia Zeme, lebo transformácia vesmíru zmení chod vášho života. Všetko sa obnoví na Nebi aj na Zemi, Nové Stvorenie bude duchovné a bude obývané duchovnými bytosťami. Moji ľudia očistení očistením sa obnovia, Moja Božská podstata premení Moje deti na duchovné bytosti podobnej povahy ako majú Moji anjeli.

Radujte sa, Môj ľud, lebo Božia sláva vás čaká na Novom Nebi a na Novej Zemi, ktorú vytvorím pre vaše potešenie. Nebojte sa Môj ľud, pri skúškach, ktoré k vám prídu, zachovajte pokoj a vložte svoju vieru a dôveru vo svojho Nebeského Otca a všetko sa stane podľa Mojej vôle. Ani jeden z vašich vlasov sa nestratí, ak zostanete zjednotení s Bohom v skúškach, ktoré vás čakajú; Pamätajte, vaša bolesť, utrpenie a očistenie v skúškach nie sú ničím v porovnaní so slávou, radosťou, pokojom a plnosťou, ktoré na vás čakajú v Mojom Novom stvorení.

Zostaňte v Mojom pokoji, Moji ľudia, Moje dedičstvo!

Váš Otec, Jahve, Pán Stvorenia.

Dajte Moje posolstvá spásy poznať všetkým končinám Zeme, Moje deti!

http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/mensajesrecientes.html