Message to Gisella (in Slovak) – 10 October 2020

Gisella – Diabol je uvoľnený Panna Mária skrze Giselle Cardia 10. októbra 2020:

Deti Moje, ďakujem vám, že ste odpovedali na výzvu vo vašich srdciach. Drahé deti, opäť Som zostúpila, aby Som sa dotkla tejto hriešnej Zeme, aby Som vám pomohla, požiadať a prosiť vás, aby ste Mi pomohli zachrániť stratené duše Mojich detí. Zlo sa zmocňuje Mojich detí ako nikdy predtým; v tejto chvíli je Diabol viac rozpútaný ako kedykoľvek predtým, lebo vie, že jeho dni sú zrátané. Vaša láska musí byť úplná. Uvidíte ľudí ako sa zbláznia, uvidíte neočakávané reakcie, ľudí bezdôvodne nadávajúcich na Boha, a to všetko je ovocím Diabla; ale musíte milovať, odpúšťať a ponúkať všetky svoje nepohodlia, aby ich Ježiš mohol premeniť na milosti.

Deti, Boha ľudstva nahradila technológia. Buďte pripravení kedykoľvek, keď príde Osvetlenie [svedomia]. Deti, vaše modlitby zmierňujú budúce udalosti: modlite sa, modlite sa, modlite sa; neprestávajte myslieť na malicherné veci, ale radšej ako modlitbu venujte čas modlitbe. Modlite sa za Ameriku. Deti, všetko je pripravené na vojnu: modlite sa, modlite sa, modlite sa! Teraz vám žehnám v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen.

https://www.countdowntothekingdom.com/gisella-the-devil-is-unleashed/