Messages to Little Grain (in Slovak) – 6 July-1 October 2020

Správa pre malé zrno – 1. októbra 2020 12. októbra 2020 – 03:34 od Williama

SPRÁVA, KTORÁ POSKYTLA NAŠA PANI MALÉMU ZRNU, V KAPLNKE VŠETKÝCH ZJEDNOTENÝCH VO ŠTVRTOK 1. OKTÓBRA 2020

NAŠA PANI: „V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.“

„Moje drahé dieťa a drahé deti, ďakujem vám, že ste sa ešte raz zhromaždili, tak ako každý mesiac pre Mňa, za duše, ktoré zomrú v tme bez akejkoľvek pomoci. Tieto modlitby, Moje deti, sú veľmi dôležité a nikto si neuvedomuje, čo sa stane veľmi skoro. Môj Syn Ježiš príde s posolstvom [Williamovi], ktoré vám zlomí srdcia, ale aj tak treba povedať.“

„Moje deti, tento mesiac v októbri vás obzvlášť žiadam, aby ste sa veľmi naliehavo modlili za duše, aby mohla byť Božia armáda povznesená vysoko. Čoskoro budete počuť o Mojom malom synovi Petrovi Abrahámovi II. O jeho prepustení v nasledujúcich mesiacoch.“

„Koronavírus sa čoskoro uvoľní. Budú však prichádzať vážnejšie vírusy a mnohé z nich zomrú, lebo svet je v toľkej tme. Vaše modlitby zachraňujú veľa duší. Nebojte sa, lebo tento majetok bol chránený a požehnaný Nebom.“

„Po Vianociach budete musieť začať stavať svoje zásoby, lebo budúci rok bude veľmi ťažký.“

[Neskôr mi povedali, že jedla bude málo].

„Ďakujem ti, Moje dieťa a Moje drahé deti, a posielam veľmi zvláštne požehnanie Môjmu synovi a manželovi Petrovi Abrahámovi II.“

[Ruženec pokračuje.]

MALÉ ZRNO: Po ruženci nás náš Pán požehnal prostredníctvom biskupa Vita:

NÁŠ PÁN: „V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.“

MALÉ ZRNO: Pred Posolstvom som uvidel Svätú tvár nášho Pána s mojim znamením pri Svätom prijímaní.

https://littlepebble.org/2020/10/12/message-to-little-grain-1-october-2020/

===

Správa Little Grain – 6. júla 2020 12. októbra 2020 – 03:20 od Williama

SPRÁVA POSKYTNUTÁ NAŠIM PÁNOM A NAŠOU PANI MALÉMU ZRNU 6. JÚLA 2020

Sviatok Rosa Mystika

MALÉ ZRNO: Predtým, ako prišla Panna Mária, uvidel som veľa a veľa anjelov na oboch stranách stánku. Najprv som uvidel svoje znamenie. Panna Mária bola veľmi smutná.

NAŠA PANI: „Pozdravujem vás a všetkých prítomných a tiež Môjho čoskoro vikára Cirkvi Môjho syna, Petra Abraháma II.“

MALÉ ZRNO: Potom naša požehnaná Matka povedala:

NAŠA PANI: „Prečo je tu tak málo ľudí – kam sa všetci podeli?“

MALÉ ZRNO: Potom toľko plakala a slzy sa mi začali tlačiť a padať z očí. Panna Mária musela volať svojho Božského Syna Ježiša, keď prišiel a povedala nám:

NÁŠ PÁN: „Vidíte, deti Moje, aj teraz Som poslušný svojej Najsvätejšej Matke.“

„Modlite sa za svet, ktorý je v strašnej tme a aj keď sa koronavírus zmierňuje, bude pokračovať ešte niekoľko mesiacov. Choroby možno prekonať iba modlitbou a obetami.“

MALÉ ZRNO: Náš pán a Panna Mária požehnaní ako aj ich malý syn Peter Abrahám II.:“V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.“ (tri krát) Potom ma Nebo požiadalo, aby som požiadal biskupa Vita, aby nám požehnal: „V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.“

https://littlepebble.org/2020/10/12/message-to-little-grain-6-july-2020/