Message to Edson Glauber (in Slovak) – 13 October 2020

Edson Glauber – Panna Mária sa zjavuje …

Panna Mária Kráľovná ruženca a pokoja Edson Glauber 13. októbra 2020;

Pokoj, Moje milované deti, pokoj! Moje deti, JA, vaša Matka, vás nesmierne milujem a prichádzam z Neba s toľkými nebeskými milosťami, ktoré Mi Všemohúci umožňuje udeliť všetkým, ktorí sa uchýlia k Môjmu materinskému príhovoru. Nenechajte sa odradiť a nestrácajte vieru tvárou v tvár krížom vo vašich životoch.

Boh prijíma všetko, čo Mu ponúkate, s láskou a s dôverou. Nie ste sami na tejto ceste ťažkostí a utrpenia: Som po vašom boku a utešujem vás svojím materinským Srdcom. Boh vás nikdy neopustí, vždy bude po vašom boku až do posledného dychu vašich životov, čím prejaví svoju lásku a odpustenie, aby vás zachránil.

Milujte Môjho Syna Ježiša, utešujte Jeho Božské Srdce, ktoré je tak urazené a pobúrené kvôli strašným hriechom, ktoré sa dnes páchajú vo Svätej Cirkvi. Satan prenikol do jej základov a chcel ju nechať potopiť a zničiť, ale JA – Matka Cirkvi, Kráľovná ruženca a pokoja – sa zjavujem svetu, aby Som zhromaždila všetky svoje deti v modlitbe, aby Som im ukázala všetko, že nakoniec zvíťazí Boh víťazstvom Môjho Nepoškvrneného Srdca. Zasväťte sa Môjmu Nepoškvrnenému Srdcu, zverte sa do Mojich rúk a JA vás dovediem k Bohu.

Modlite sa, napravte hrozné hriechy, majte dôveru, vieru a nádej! Žehnám vás všetkých: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

https://www.countdowntothekingdom.com/sk/edson-our-lady-is-appearing/