Message to Enoch (in Slovak) – 14 October 2020

Malé deti, duchovne sa posilnite pomocou svojho Duchovného zbroja (Efezanom 6, 10, 18) dobre naolejovanou modlitbou a posilnení žalmom 91. lebo sily zla vo vašom svete šíria svoje zlo a znečisťujú všetko.

14. OKTÓBRA 2020, 12:25 hod. NALIEHAVÉ VÝZVY Svätej MÁRIE ĽUĎOM BOHA A PASTIEROM V DOMÁCNOSTIACH. SPRÁVA PRE SPOLOČENSTVO ENOCH

Malí, pokoj Môjho Pána nech je s vami všetkými!

Malé deti, duchovne sa posilnite pomocou svojho Duchovného zbroja (Efezanom 6:10, 18) dobre naolejovanou modlitbou a posilnení žalmom 91. lebo sily zla vo vašom svete šíria svoje zlo a znečisťujú všetko. Sluhovia zla sú na úteku a maskujú sa v stáde Môjho Syna a svojimi ohavnými okultnými praktikami zväzujú tieto ovce vlažné vo viere a modlitbe. Technológia týchto posledných časov slúži aj Môjmu protivníkovi a prostredníctvom nej do domov preniká duch zla. Mnohé z Mojich detí pre nedostatok vedomostí otvárajú dvere svojich domovov tomu zlému, keď používajú technológiu na vstupovanie do videí, hier, filmov, programovaných s okultizmom, sexom alebo násilím. Domy sú znečistené a v mnohých sa ich zmocňuje Môj protivník.

Deštruktívna hra takzvanej „dosky Ouija“ núti zlých duchov ovládať duše; sú milióny detí, mladých ľudí a dospelých posadnutých hraním: Charlie charlie, elfovia, kobky a draky alebo pozeranie hororových filmov alebo filmov alebo seriálov, kde učia, ako používať mágiu ako nástroj na ovládnutie a podrobenie ľudí, zvierat alebo veci. Duchovia okultizmu si berú veľa domov pre všetky tieto praktiky. Stolová hra ouija otvára duchovné portály vo vašich domovoch, kam vstupujú a vystupujú zlí duchovia. Celá mágia, nech sa už volá čokoľvek, je okultná; každé hľadanie informácií, pri ktorých sa vyvolávajú duchovia, je špiritizmus. Pastieri domova venujte veľkú, osobitnú pozornosť tomu, čo je videné, hrané a počuté vo vašich domovoch v mene vás a vašich najmenších, lebo dobre viete, že tento svet je v moci temnoty.

Buďte veľmi opatrní domáci pastieri s televíznymi programami, hrami a filmami, ktoré sa dnes vysielajú, lebo takmer všetky sú infikované okultizmom, sexom, násilím alebo programami LGTB. Starajte sa o Moje takzvané domáce ovečky a kontrolujte používanie technológií vo vašich domovoch; nedovoľte svojim najmenším spať s mobilným telefónom; odstráňte televízory, počítače a mobilné telefóny z izieb vašich najmenších, lebo veľa Mojich detí sa nedostatočne vyspia, lebo sú v hodinách odpočinku prilepené k technológiám. Môj protivník kradne duše Mojim malým a on kradne pokoj vašich domovov kvôli zneužitiu, ktoré poskytla technológia. Prehodnoťte a vyrovnajte sa, rodičia domova, priebeh vašich domovov, aby ste zajtra nemali čo ľutovať.

Nech vo vás a vo vašich rodinách zostáva pokoj Môjho Pána a Moja láska a ochrana Matky.

Vaša Matka, Najsvätejšia Mária.

Dajte deťom poznať Moje posolstvá a Moje odhodlanie celému ľudstvu!

http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/mensajesrecientes.html