Message 819 (in Slovak) – 1 November 2020

Správa 819 – 1. novembra 2020 2. novembra 2020 – 14:40 od Williama

SPRÁVA DANA NAŠIM PÁNOM A NAŠOU PANI SKRZE WILLIAMA COSTELLIIU

1. NOVEMBRA 2020

Sviatok všetkých svätých

Svet ide ďalej do tmy; iba zostatok Cirkvi zostáva silná – Vidíte vo svete anarchiu a stratu viery – Vo Francúzsku a Nemecku sa to zhoršilo – Modlite sa za Svätý ruženec a za milosrdenstvo – Francúzsko, Nemecko, Taliansko a Španielsko, aby boli pripravené; musia podporovať francúzskeho panovníka a Môjho syna Petra II. – Modlite sa za Veľkú Britániu, lebo Moje deti stratili nádej – Modlite sa za Donalda Trampa, aby vyhral voľby, ktoré sú pre svet veľmi dôležité.

WILLIAM: Vidím miliardy anjelov, ktorí už vytvorili ulicu, prichádzajúcu od Bieleho Kríža, ktorý je na oblohe už pätnásť minút a prúdy anjelov a svätých. Je to, akoby sa otvorila celá obloha – sú ich miliardy. Existujú anjeli, ktorí majú dlhé oštepy a nesú ich a zdá sa, že majú všetky rozdielne veľkosti. Teraz vidím Ježiša a Najsvätejšiu Matku prichádzať skrze Biely Kríž a za nimi je nespočetné množstvo anjelov a svätých a dvanásť apoštolov, za našim Pánom.

Náš Pán sa zdá byť celkom šťastný. Svätá Katarína Emmerichová stojí s Ježišom a Máriou uprostred nich dvoch – prichádzajú dopredu. Nosí znak Ukrižovania nášho Pána, ale je veľmi šťastná. Do budovy vchádzajú Ježiš, Mária aj Svätá Katarína Emmerichová. Svätý Michal je napravo od nich. Má celý zbor anjelských vojakov, ktorý sa formuje napravo od nášho Pána a Panny Márie. Vojaci anjeli vyzerajú v šatách veľmi podobne ako Svätý Michal. Ježiš robí znamenie kríža:

NÁŠ PÁN: „V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.“

„Môj milovaný syn, budúci Vikár Môjho Domu na Zemi: Ako vieš, svet ide ďalej do tmy namiesto svetla.“ Je to preto, že ľudské srdcia sa uzavreli. Silnou zostáva iba zostatok Cirkvi. Trojjediný Boh [chýbajú slová] … lebo, ako viete, na to, aby ste vstúpili do Neba, musíte obetovať a modliť sa, a prosím všetky naše deti, ktoré pevne veria, aby zostali silné. Časy, v ktorých teraz žijete, sú dobami apokalypsy. Každý deň sa blíži ku konečnému víťazstvu Môjho Najsvätejšieho Srdca.“

„Keď sa rozhliadneš po svete, čo vidíš?“ Vidíš anarchiu a stratu viery. V krajinách Francúzska a Nemecka sa veci zhoršili a skúšky, ktoré umožňujeme našim deťom, sa zintenzívnia, až kým naše deti nerozpoznajú chyby, ktorými prešli.“

„Moje milé deti, buďte v pokoji, lebo skúšky, ktoré podstupujete, sú skúškami, o ktorých sme hovorili pred mnohými a mnohými rokmi, ale nestrácajte srdce, lebo vás milujeme a vidíme, že sa usilujete potešiť Trojjediného Boha. Modlite sa, drahé deti, za celé ľudstvo, lebo temnota zahaľovala Zem, ale vašimi modlitbami, vašimi obetami a láskou bude všetko zlé zničené, lebo pred časom Môjho Druhého Príchodu musia Moje deti podstúpiť veľa skúšok, aby sa zdokonalili – lebo, ako viete, na to, aby ste vstúpili do Neba, musíte veľa obetovať a modliť sa.“

„Teraz uvidíte v mnohých krajinách sveta, ako mizne Božské Svetlo Trojjediného Boha a súženia pre človeka budú pokračovať.“ Preto žiadam drahé deti, aby ste sa modlili – modlite sa Svätý ruženec Mojej Najsvätejšej Matky a korunku milosrdenstva – skrze tieto modlitby vás posilnime. Modlite sa za deti Francúzska, Nemecka, Talianska a Španielska, lebo tieto krajiny budú potrestané, aby sa pripravili, lebo je to Moja Božia vôľa, lebo Som si vybral tieto národy, aby sa stali diamantmi, lebo keď budú zbičované, uvedomia si Moje Božské povolanie, lebo musia podporovať francúzskeho panovníka a Môjho syna Petra II. – a to sa čoskoro stane.“

„Modlite sa drahé deti za krajinu Veľkej Británie, lebo Moje deti stratili nádej a nesmú stratiť nádej, lebo JA, Ježiš Kristus, Syn Živého Boha, Som na nich vložil svoju pečať a budú víťazom, ale o pár rokov.“

„Ako vidíte, drahé deti, ľudia v Ázii a severnej Afrike sa usilujú dešifrovať, čo majú robiť.“ Ale hovorím toto: obráťte sa na Mňa, aj keď mnohí z vás vo Mňa neveria, ale požiadajte a bude vám dané, lebo každý Národ na Zemi Mi patrí, a to aj napriek tomu, že Lucifer prevzal kontrolu.“

„Som Majstrom sveta a vesmíru.“ Je to tak preto, lebo Ma ľudstvo odložilo nabok, svet sa rozkysol a deti ochladli. Preto sa vás pýtam: myslite na súčasný okamih, že ak by Som vám teraz mal vziať život, kde by ste sa našli? Preto sa modlite a otvorte svoje srdce, lebo čakám a veľmi vás ľúbim.“

„Nebojte sa, lebo do vašich životov pošlem Ducha Svätého, aby ste pochopili veci, ktoré sú vám drahé, v hodine, ktorá je teraz veľmi potrebná.“ Modlite sa za svojich bratov a sestry, najmä za tie národy, ktoré vo Mňa neveria, aby prijali Svetlo Ducha Svätého.“

„Dnes slávime pre človeka veľké tajomstvo, a to je svätosť každého muža, ženy a dieťaťa, ktoré vstúpili do Neba. Všetky tieto duše prešli vo svojom živote veľkými skúškami a zvíťazili, preto je nebeské Kráľovstvo otvorené.“

„Milujem vás Moje drahé deti a viem, že život je v tejto dobe najťažší, ale sľubujem vám, že Môj triumf a triumf Mojej Najsvätejšej Matky sú veľmi blízko.“ Preto vás všetkých prosím, aby ste sa modlili, aby sa v srdciach našich detí obnovil pokoj. Žehnám vám: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.“

WILLIAM: Panna Mária vystúpila a pozdravila nás:

NAŠA PANI: „V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Pozdravujem ťa, Môj milovaný syn a milované deti sveta!“

„Prichádzam dnes na Veľký sviatok – sviatok, ktorý oslavujú všetky Sväté duše, ktoré zvíťazili a sú v Nebi.“ Cesta je v tejto dobe najťažšia, ale nestrácajte nádej, lebo JA a Môj Božský Syn, Ježiš, vám pomôžeme. Držte sa Môjho Svätého ruženca a korunky Môjho Božského Syna, lebo práve prostredníctvom týchto dvoch modlitieb bude daná spása celej Zemi, aj keď je v tomto čase vo veľkej tme. Ale nestrácajte nádej alebo vieru, drahé deti, lebo My z Neba sme tu vždy, aby sme vám pomohli.“

„Dnes, Môj synu, priviedli sme ti Svätú Katarínu Emmerichovú.“ Je to privilegovaná duša a prostredníctvom svojich zjavení hovorila o tebe veľa. Keď sa vytlačí, Môj syn, umiestnite tieto zjavenia na správu.“

WILLIAM: Svätá Katarína prichádza dopredu a žehná ma, rovnako ako žehná všetkým: „V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.“

SVÄTÁ KATARÍNA EMMERICHOVÁ: „Môj milovaný brat William, vezmi si odvahu odvážneho brata. Lebo svet ťa veľmi potrebuje, aby si viedol naše deti k Svetlu Ježiša a Márie. Už čoskoro sa chystáš do Nemecka, aby si povzbudil blížneho, aby išiel po ceste Ježiša a Márie. Neboj sa, lebo som bola poslaná, aby som ti pomohla. Milujeme ťa drahý syn – a naber odvahu. Žehnám ti: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen“

WILLIAM: Teraz prichádza Panna Mária a hovorí, aby sme sa modlili.

NAŠA PANI: „Všetky deti: vezmite svoje korálky a modlite sa, lebo časy, v ktorých žijete, sú najťažšie, ale keď máte na sebe plášť Svätého ruženca a Milosrdnej korunky, nemusíte sa báť. Naberte odvahu drahý syn a drahé deti. Žehnám vám: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.“

WILLIAM: Ježiš, Mária aj Svätá Katarína Emmerichová nám posielajú bozky a robia znamenie kríža: „V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.“

NAŠA PANI: „To je zatiaľ všetko, milé dieťa. Tento mesiac prídeme znova, aby sme vám dali silné smerovanie. Modlite sa drahé deti za drahého syna Donalda Trampa, aby vyhral voľby, ktoré sú pre svet veľmi dôležité a pokojné. Ľúbim vás.“

WILLIAM: Ježiš a Mária skĺzavajú naspäť rovnako ako Svätí: „V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.“

https://littlepebble.org/2020/11/02/message-819-1-november-2020/

—-

Proroctvá Kataríny Emmerichovej

„Včera v noci som mala víziu pápeža.“ Videla som Svätého Františka, ako nesie kostol a baziliku Svätého Petra, nesenú na pleciach malého človiečika, ktorý mal vo svojej tvári niečo zo Žida. Vyzeralo to veľmi nebezpečne.

Mária stála na severnej strane kostola s predĺženým plášťom. Malý muž bol takmer zohnutý. Zatiaľ je laik. Viem, o koho ide. Dvanásť mužov, ktorých vždy vidím ako Dvanásť nových apoštolov, mu malo pomôcť, ale prišli príliš neskoro; Avšak práve keď mal padnúť, všetci dobehli s nespočetným množstvom anjelov, aby mu pomohli.

Bola to iba dlažba a zadná časť Cirkvi, lebo všetko ostatné zbúrala Tajná spoločnosť, ktorej pomáhali samotní služobníci Cirkvi.

(Life of Catherine Emmerich by Carl E. Schmoger CSSR, Vol. 2 p. 299-300) – vydavatelia Tan Books

—-

[Pozri webovú stránku: http://www.jesusmariasite.org/blessed-anne-catherine-emmerich-prophecy-on-the-two-popes/]

13. mája 1820 –„Videla som aj vzťah medzi týmito dvoma pápežmi. Videla som, aké zlovestné (škodlivé) budú následky tejto falošnej cirkvi. Videla som, ako sa zväčšuje; do mesta (Ríma) prichádzali kacíri každého druhu.

Miestne duchovenstvo bolo vlažné a videla som veľkú tmu… Potom sa videnie zdalo rozšírené z každej strany. Celé katolícke spoločenstvá boli utláčané, obťažované, uväznené a zbavené slobody. Videla som zatvorené mnohé kostoly, všade veľké utrpenia, vojny a krviprelievanie. Divoký a ignorantský dav začal prudko konať. Ale netrvalo to dlho…“

„Znova som videla, že Cirkev Petra bola podkopaná plánom vyvinutým tajnou sektou [slobodomurári], zatiaľ čo ju poškodzovali búrky.“ Ale tiež som videla, že pomoc prichádza, keď tieseň dosiahla vrchol. Znova som uvidela Presvätú Bohorodičku, ako vystúpila na Cirkev a roztiahla svoj plášť [nad ňou].“