Message to Little Grain (in Slovak) – 30 October 2020

Správa pre malé zrno – 30. októbra 2020 31. októbra 2020 – 18:28 od Williama

SPRÁVA DANA VEČNÝM OTCOM MALÉMU ZRNU V NOWRE PIATOK 30. OKTÓBRA 2020.

VEČNÝ OTEC: + „V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Ďakujem ti, Moje dieťa, že si odpovedal na Moje volanie.“

„Pozdravujem vás, Moje milé deti Svetla!“ Zostaňte v pokoji, Moje milé dieťa a drahé deti, lebo Som váš Nebeský Otec, ktorý vás Má veľmi rád. Pokračujte v modlitbe vašich ružencov a vašich zrniek lásky k svetu.“

„Beda svetu!“ Svet je v temnote a JA už nemôžem zdvihnúť svoje ruky vyššie, aby [oni] tak ťažko nespadli na svet. Čo svet urobil so Mnou, s Mojím Synom, s Mojou Svätou dcérou, Máriou, Nepoškvrnenou? Škrtili Moje modlitby. Škrtili Moje prikázania. Prekrútili ich tak, aby vyhovovali sebe. O to Som sa nepýtal. Môj Syn o to nežiadal alebo za to nezomrel. Zomrel za záchranu všetkých duší na celom svete, ale nikto to nepočúva. Nikto sa neobťažuje vypočuť Moje modlitby.“

„Čo robíš, Moje dieťa a drahé deti?“ Môžete sa iba modliť, modliť sa za svet, aby rozumel tomu, čo od nich Boh žiada. Prečo si myslia, že majú toľko katastrof na celom svete? Nie je to osud. Nejde o ľudské udalosti. Je to od Boha a Jeho ruka ich ťažko drží. Všetky zákony, ktoré Som dal Mojžišovi, boli prekrútené, takže z nich Pravda takmer nezostala. Ó, ako Naše Srdcia plačú od smútku za duše, ktoré budú zatratené, za ktoré sa každé ráno modlíte, deti Moje. Tieto duše: budú pre nás vzácne, lebo ste ich zachránili – a všetci tí, ktorí sa v tom čase s vami spojili v modlitbe.“

„Nerobte si starosti, deti, lebo vás všetkých chránim.“ Táto krajina, táto krajina požehnaná Mnou a Mojou milovanou dcérou, Máriou Nepoškvrnenou… ach, ako smútim! Nebojte sa toho, čo má prísť, lebo bolo predurčené, aby pochádzalo z Mojej ruky, lebo svet je nekajúci, a nekajá sa.“

MALÉ ZRNO: Večný Otec plače a v srdci počujem Jeho Slzy.

VEČNÝ OTEC: „Áno, Moje dieťa, cítiš hĺbku Môjho smútku za svetom. Raz to bude krásne, deti Moje, ale o chvíľu ešte nie. Onedlho príde Môj malý Peter Abrahám II. Ten, koho Zlý uväznil tak dlho, bude prepustený veľmi skoro.

Tam sa však pokusy nezastavili. Uskutočnia sa ďalšie skúšky a ďalšie skúšky pre komunitu tu a na celom svete. Kým nebude povedané dosť modlitieb a svet sa neobráti k ich Bohu, veľa bude zatratených.“

„Preto, modlite sa Moje milé deti, a pokračujte vo svojich ružencových korálkoch lásky, lebo Mi ich Moja Matka daruje.“ A všetkým vám udeľujem zvláštnu ružu lásky z Môjho Srdca k vášmu. Buďte teraz požehnaní, Moje milé deti: + V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.“

„Žehnám aj Môjmu malému Petrovi Abrahámovi II: + V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.“

MALÉ ZRNO: Predtým, ako prišiel Večný Otec, uvidel som päť mocných anjelov stojacich za Pannou Máriou na Oltári; boli žiarivé a biele a boli ako v kruhu Svetla. Potom prišiel Večný Otec. Bolo to veľmi krásne.“

https://littlepebble.org/2020/10/31/message-to-little-grain-30-october-2020/