Message to Luz de Maria (in Slovak) – 7 November 2020

Náš Pán skrze Luz de Mária de Bonilla – 7. novembra 2020

Rieky zmätku

Moji milovaní ľudia: Môj verný zostatok je odvážny, silný, nebojácny… Povolal Som ľudské bytosti z celej Zeme, aby boli súčasťou Môjho Svätého zostatku, a odpoveď bola väčšinou kladná. Ako chudobní a pustí sú však tí, ktorí sa Mi zo svetských dôvodov otočia chrbtom a ktorí Ma zradia a zvedú z cesty Môj ľud – zažijú chvíle hrôzy. Nehľadajte, čo je svetské: dá sa nájsť všade. Diabol to predstavil ľudstvu, ktoré to prijalo.

Ľudské bytosti sa musia ocitnúť na Mojom Kríži a vidieť sa so Mnou, aby našli skutočnú lásku, pravý duchovný zmysel, skutočné odovzdanie bez obmedzení a podmienok. Toto dosiahnete spojením s Mojím Krížom slávy a veličenstvom, ktorý má srdce z mäsa, a nie kameň priepustný iba pre samého diabla.

V tejto dobe vznikajú mocní, ktorí vládnu svetu; v rámci každého rozkazu, ktorý vydajú, vkladajú smernice, ktoré vedú túto generáciu k stretnutiu s bolesťou, k omylu, ktorý vedie k bolesti, k chaosu, k falošnému náboženstvu, ktoré nie je Moje, k duchovnosti, ktorá je zámerne skreslená, aby ste stratili svoju dušu. Šíria sa rieky zmätku [1] v situáciách špecifických pre tento čas, v ktorom sa nachádzate. Neopúšťajte Moju stranu, neopúšťajte, buďte pevní! Cieľom globálnej ekonomickej sily je zmeniť ľudskú myseľ, takže si myslíte, že zostať navzájom od seba je liekom na odstránenie chorôb. Deti, nielenže ste konfrontovaní s touto chorobou, ale bolo pre vás pripravených viac chorôb – produkt ľudskej vôle, nie Moja vôľa.

Nehľadajte, aby ste vynikli vo všetkom, ale aby ste boli skutočnými odborníkmi v Mojej láske, vo viere, v nádeji, v láske, lebo Som vás povolal, aby ste uskutočnili Môj projekt spásy pre ľudstvo. Tak ako Som si v minulosti vybral učeníkov, tak Som vás aj teraz vybral, aby ste Ma nasledovali bez podmienok, aby ste pripravili verný ostatok. [2] Volám vás, aby ste boli Mojou vlastnou láskou: transparentnou, aby ste si navzájom dôverovali a navzájom sa chránili, lebo sa im podarí udržať Moje cirkvi zatvorené a budú vás od Mňa vzdiaľovať.

Prichádzajú ďalšie povstania brata proti bratovi; vyjde najavo ľudská krutosť, ako aj manipulácia globálnej moci s národmi, nech sú už ktokoľvek.

Moji milovaní ľudia: Nečakajte na zajtra: teraz musí dôjsť k zmene!

Šokujúce atmosférické javy budú pochádzať z výšky v súvislosti s prístupom nebeského telesa, ktoré sa nečakane priblíži k Zemi. Prichádzam preto, aby sa každý človek vyšetril a preskúmal, či jeho práca a konanie zostali spojené s Mojím zákonom alebo nie. Každý človek bude svojim vlastným sudcom, osvetlený Mojím Svätým Duchom, aby neklamal sám seba. Týmto spôsobom sa budete merať so správnou mierkou. [3]

Nečakajte, až prídu znamenia a signály: žijete v ich strede a každý okamih bude väčší a drastickejší. Ľudia Moji, zostaňte v strehu: nepadnite do pazúrov diabla. Očakávate, že vás povolajú, aby ste boli zapečatení diablom, ale vzhľadom na vedomosti, ktoré človek získal o cieľoch zla, vám bude predstavená pečať diabla, bez toho, aby ste si to uvedomovali. Nestrácajte duše: zachráňte svoje duše.[4]

Modlite sa, Moje deti, modlite sa za severnú zem: Orol bude prekvapený.

Modlite sa, Moje deti, modlite sa za Anglicko a Francúzsko: terorizmus ich zafarbí na červeno.

Modlite sa, Moje deti, modlite sa: v Španielsku potečie krv, Moje deti budú trpieť.

Modlite sa, deti Moje, modlite sa za Portoriko, otrasie sa.

Modlite sa, deti Moje, modlite sa za Argentínu, bude nedostatok jedla, ľudia budú zmätení.

Moji ľudia, aby ste ku Mne prišli, musíte prejsť skúškou a byť vhodní. Vôľa hrdého človeka urýchlila udalosti; túžba ekonomicky silných po kontrole prebudila chorobu; panuje celosvetová neistota. Moji ľudia sa ku Mne vrátia a budú Mojím ľudom a ja budem ich Bohom: nebudú mať cudzích bohov, ale „budú Mojím ľudom a budem ich Bohom“ (Jer 7:23) navždy.

Žehnám ťa, ľud Môj.

Váš Ježiš.

Komentár Luz de Mária

Bratia a sestry:

Toto Slovo nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista je varovaním pre ľudstvo vo všetkých oblastiach; je to výzva k nášmu svedomiu, aby každá ľudská bytosť vopred demaskovala svoje chyby a priviedla ich pred sviatosťou zmierenia, skôr než bolesť z pohľadu do seba bude takým šokom[5] že musíme cítiť Božskú neprítomnosť, kým sa nestane mimoriadne bolestivou.

S bolesťou vidíme – ale pozorne si uvedomujeme realistickosť súčasnej situácie – ako sú znesväcované cirkvi, ako démonická zúrivosť dekapituje obrazy s úrovňou posadnutosti, ktoré by nás mali upozorniť.

Ako nám v tomto posolstve oznamuje náš Pán, komunizmus sa pred očami ľudstva znovu zrodil a napreduje nie so svojimi jednotkami, ale prostredníctvom aktivistov vycvičených rozprúdiť davy. Toto sú diablove stratégie v súčasnosti, a preto naša Matka hovorí: „Nakoniec Moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí.“

Čo je to, čo sa znovu rodí a čo Boží ľud nemôže vidieť?

Amen.