Message to Luz de Maria (in Slovak) – 12 October 2020

Správa pre Luz de Mária – 12.10.2020 21. októbra 2020 – 03:13 Od Williama

SPRÁVA OD POŽEHNANEJ PANNY MÁRIE K JEJ MILOVANEJ DCÉRE LUZ DE MÁRIA

12. OKTÓBRA 2020

DEŇ PÁNA PRÍDE V NAJMENEJ OČAKÁVANOM OKAMIHU

Milovaní ľudia Môjho Syna!

Moje deti sa stále modlia, úpenlivo prosia a svedčia o Mojom Synovi svojim jednaním a činmi. Nezabudnite: „Sláva Bohu na výsostiach a na Zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.“ [Lk 2, 14]. Diabol sa raduje z treníc detí Môjho Syna, zo sporov bratov s bratmi… Diabol vás rád stavia proti sebe, je mu potešením nenápadne ovládať myseľ Mojich detí a udržiavať vás v negatívnych myšlienkach proti tým, ktorí slúžia v dome Môjho Syna. Uvedomte si, že deň Pána príde v najmenej očakávanom okamih, v dni a hodine, ktorú nikto nepozná, ako zlodej v noci [Mt 24, 44; 50].

Menom svojho Syna som poslala verných mužov, aby im povedali, čo sa stane, a rovnako ako v minulosti nimi pohŕdajú, súdia ich, urážajú a ohovárajú rovnakým jedom ako v minulosti. Moje pravé nástroje sú zrádzané, ako bol Môj Syn. A… kto vás upovedomí o Tom, ktorý príde? Zlo vychádza z úst arogantného muža proti tým, ktorých dom Otca poslal, aby sa stali hlásateľmi udalostí, aby sa ľud Môjho Syna mohol v duchu pripraviť. A mzda je rovnaká ako v minulosti, ľudia Môjho Syna za dobro platia zlom.

Nástroje sú ľudské stvorenia, ktoré sa postupne premieňajú a tí, ktorí ich súdia, by chceli, aby boli svätí. Sú však svätí tí, ktorí ich sami súdia? Môj Syn požehnal svojim skutočným nástrojom, pozerá sa na ne s nehou a porozumením. Čím viac sú napadaní, tím viac milostí im dáva, aby mohli pokračovať. Môj Syn bol ohováraný… Čo sa stane jeho nasledovníkom? Pozrite sa okolo seba, hľaďte očami lásky, aký je postoj skutočného kresťana, lebo: „Kto nie je so mnou, je proti mne, a kto nezhromažďuje so mnou, rozhadzuje.“ [Mt 12, 30].

Ľudia sa vzpierajú v tomto obtiažnom, veľmi ťažkom čase, vzhľadom k blízkosti naplnenia Knihy Zjavení pre celé ľudstvo. Odvrátili sa od Môjho Syna a hŕstka spravodlivých, ktorí zostali, je znečistená zlobou diabla, ktorá vydáva dobré za zlé, a to, čo je zlé, má byť videné ako dobré, čo prináša nesprávne súdy, vedené satanom.

Pokoj je v tejto dobe zásadný, aby ste si navzájom neubližovali. Tí, ktorí zostávajú jednotní, sa chránia navzájom, odvracajú sa od vecí sveta, od hriechu a obracajú sa k životu v Duchu Svätom. Ľudské stvorenia sa vrhli do svojho šialenstva a zavreli dvere pred varovaním Božej vôli, nepripravujú sa, pokračujú vo svojom živote, akoby sa nič nedialo… Príroda dáva človeku signály, aby videl, že sa všetko zmenilo, ale človek pokračuje, akoby sa nič nestalo, tápe v tme, potkne sa znovu a znovu, plazí sa ako had. To je dôvod, aby ste prešli od plazenia k tomu, aby ste mohli stúpať do výšok a po tejto premene boli vhodní byť súčasťou ľudu Môjho Syna, ale musíte sa zmeniť TERAZ!

Každý, kto žije v dobru, praktizuje dobro voči svojim bratom, ale ten, kto žije v zlu, vidí zlo vo všetkom, súdi a svojich bratov zraňuje. Priveďte tých, ktorí zablúdili, zjednoťte sa s Boží vôľou. Musíte sa živiť Telom a Krvou Môjho Syna, náležite pripravení, aby ste mohli stúpať k duchovným výšinám, ako stvorenia dobra, ľutujúce všetko zlo, ktoré ste vykonali, a pripravení konať dobro. Koľko iba bolesti prežije táto generácia…! Koľko iba nárekov a koľko útokov bez prímeria…! Koľko horkosti nájdu ľudia všade…! Zem sa bude triasť ako nikdy predtým, vulkány budú horieť, vody očistia človeka, víchri sa objavia bez varovania, myšlienky Mojich detí zvedených zlom budú pôsobiť proti ich bratom, lebo majú málo lásky a nijakú vieru vo veci Môjho Syna. To všetko, aby ste sa mohli obrátiť skôr, než budete úplne stratení.

Modlite sa, Moje deti, modlite sa, búrka vyjde z Cirkvi Môjho Syna a zmetie mnoho neveriacich. Modlite sa, Moje deti, modlite sa Svätý ruženec a vzdelávajte sa, aby ste nepadli do pazúrov Zlého, rástli v Duchu a stáli sa stvoreniami dobra. Prineste plody večného života. Modlite sa, Moje deti, modlite sa za Strednú Ameriku, Taliansko, Holandsko a nezabudnite sa modliť za Argentínu.

Ľudstvo je v zmätku, lebo vodcovia ľudstva sa vrhli dopredu k ovládnutie celého ľudstva. Zlý a jeho nôh sledí chcú ľudstvo vlastniť a následne ho pohltiť novou nemocou. Vy, Moje deti, uchovajte si neotrasiteľnú vieru. Anjelské légie vás ochraňujú, obrátený syn je svetlom, ktoré priťahuje Anjelské légie.

Modlite sa, zmeňte sa, staňte sa stvoreniami pokoja a dobra, neodplácajte dobro zlom, buďte vďační.

Modlite sa za seba, modlite sa za vaše obrátenie, modlite sa, aby ste neodvrávali.

Nebojte sa: SOM TU, ABY SOM VÁS CHRÁNILA. NEOPUSTÍM VÁS. Milujem vás, žehnám vám.

Matka Mária.

Zdravas Mária Najčistejšia, bez poškvrny dedičného hriechu počatá.

Zdravas Mária Najčistejšia, bez poškvrny dedičného hriechu počatá.

Zdravas Mária Najčistejšia, bez poškvrny dedičného hriechu počatá.

KOMENTÁR LUZ DE MARIA

Bratia a sestry; To, čo príde, je vážnejšie, ako sa očakávalo. Naša nádej je v Božie milosrdenstvo, ale predtým musíme byť pripravení na obrátenie. Nie sme sami: všetko Nebo je s nami, ale nepriateľ na nás číha a nemali by sme sa zanedbávať. Milujme, lebo Najsvätejšia Trojica a naša Matka sú mierou Lásky v Božskom zmysle; milujme svojho blížneho v Božej vôli. Amen.