Message to Luz de Maria (in Slovak) – 28 October 2020

Správa pre Luz de Mária de Bonilla – 28. októbra 2020

Od nášho Pána pre Luz de Mária de Bonilla, 28. októbra 2020:

UROBTE NÁPRAVU DNES

Moji milovaní ľudia:

Prijmite Moje požehnanie a zostaňte v Mojom milujúcom srdci.

Na konci mesiaca, zasvätenému milovanej a zázračnej modlitbe príhovoru svätého ruženca, je Mojou vôľou, aby ste ako generácia učinili nápravu za toľko znesvätení, kacírstva, svätokrádeží, urážok a odmietaní, ktorými ste pohrdli Božou Láskou a prijali diabla a jeho intrigy, a tím ste pritiahli démonické zlo na Zem.

Dňa 31. októbra, od prvej hodiny, si musíte duchovne potriasť rukou a jedným srdcom, zjednocujúcim celý svet, sa začať modliť svätý ruženec, zasvätený Mojej Najsvätejšej Matke, ktorá sa prihovára za ľudstvo u Mojej Božej vôli.

Tento zvláštny dátum je ponúknutý Satanovi prostredníctvom obradov a ľudských obetí menom jeho nasledovníkov a je povinnosťou Mojich ľudí nezostávať nevšímaví tvárou v tvár týmto démonickým činom, ale dodávať naozajstnú lásku, vieru, nádej a lásku v jednote celému Môjmu ľudu, aby zástupy zla neprikryli Zem svojou ničotnosťou.

Moji milovaní ľudia:

Nástrahy zla útočia na slabú myseľ ľudí a vedú ich, aby jednali v súlade s pokynmi nepriateľa duší. Moji ľudia sú neposlušní, ignorujú Ma, konfrontujú Ma, ničia Moje Slovo a vedú Môj ľud k tomu, aby sa vzdal už zavedenému svetovému rádu, ktorému vládne Satan.

Moji ľudia, ľudstvo postráda slobodu, ktorú stratilo ponorením do závislosti na rádoch svetovej elity, čo vedie k duchovnému chaosu, prenasledovaniu, prekonávaniu nemocí, bolesti nenávisti a odpadlíctvu od viery.

Modlite sa, Moji ľudia, modlite sa, orol je otrasený útokmi svojich odporcov.

Modlite sa, Moji ľudia, Zem je otrasená v rovníkovom páse, Portoriko a Dominikánska republika trpia.

Modlite sa, Moji ľudia, Európa nepatrí Európanom, trpí inváziou zvnútra.

Modlite sa, Moji ľudia, juh Južnej Ameriky je silno očisťovaný.

Buďte poslušní pokynov Mojej Matky, nemoc bude premožená, ale nie skôr, než ľudstvo prejde sitom.

Buďte stále poslušní a pravdiví, aby ste zostali v neotrasiteľnej viere. Nie ste sami, ochraňujem vás, pokiaľ sa Ma nevzdáte.

Milujte Moju Matku a vzývajte Ju:

Kráľovná a Matka Konca časov, z pazúrov zla, vezmi ma preč.

Som útočiskom pre svoj ľud. Príďte ku Mne.

Váš Ježiš.

Zdravas Mária Najčistejšia, bez poškvrny dedičného hriechu počatá.

Zdravas Mária Najčistejšia, bez poškvrny dedičného hriechu počatá.

Zdravas Mária Najčistejšia, bez poškvrny dedičného hriechu počatá.

Komentár Luz de Mária

Bratia a sestry:

Náš milovaný Pán Ježiš Kristus nás dôrazne varuje pred nebezpečenstvom, ktoré pre ľudstvo narastá, a mení ho na bábku zla, ktorá sa pustila do napĺňania svojej stratégie, aby ľudstvo bolo korisťou antikrista bez toho, aby si ho všimlo. Ľudstvo protiviace sa Najsvätejšej Trojici je ľudstvo smerujúce k utrpeniu a opusteniu. Sme povolaní k modlitbe a náprave; toto volanie nášho Pána Ježiša Krista by nemalo zostať nepovšimnuté alebo by malo byť brané na ľahkú váhu v časoch globálnych otrasov. Pripojme sa k výzve na nápravu a modlime sa posvätný ruženec, najmä počas celého dňa 31. októbra.

Neustupujme: buďme stvoreniami viery.

Amen.