Message to Enoch (in Slovak) – 13 November 2020

HRIEŠCI, BEŽTE SA OKÚPAŤ DO FONTÁNY ODPÚSTENIA, SKÔR AKO PRÍDU DNI BOŽEJ SPRAVODLIVOSTI, ABY STE ZAJTRA MOHLI VEČNE ŽIŤ! 13. NOVEMBRA 2020 11:15 hod.

VÝZVA SVÄTÉHO MICHALA K ĽUDSTVU. SPRÁVA OD SPOLOČNOSTI ENOCH.

Kto je ako Boh? Nikto nie je ako Boha!

Pokoj Najvyššieho nech je s vami všetkými, Semeno Môjho Otca!
Bratia, JA, Michal, knieža Nebeských armád, vám dnes hovorím prostredníctvom tohoto nástroja, aby Som vám povedal, že ľudstvo veľmi skoro vstúpi do doby Veľkého súženia, kde budú počuť iba slzy a strasti. Aké smutné je, že toto ľudstvo týchto posledných čias musí poznať Spravodlivý Boží hnev, aby sa mohlo zmeniť!
Ó, smrteľníci, nevedia, čo ich čaká, keby to vedeli, bežali by hľadať Božie odpustenie a činili by pokánie zo všetkých svojich hriechov! Súženie, ktoré má prísť, nebolo nikdy predtým videné pri stvorení a najsmutnejšie je vedieť, že milióny duší budú navždy zatratené, lebo nie sú duchovne pripravené.

Utrpenie, tragédie, hladomor, skaza, prenasledovanie, katastrofy a pustina všeobecne, to je to, čo k tomuto ľudstvu veľmi skoro príde. Nikdy predtým v nijakej generácii nebolo vidno súženie, ktoré má prísť k tejto generácii konca časov; Drvivá väčšina tohoto nevďačného a hriešneho ľudstva žije dnes ako v časoch Noema a Lota; jedia, pijú, kupujú, predávajú, vydávajú sa, stavajú a zrazu k nim príde Božia spravodlivosť a tak ako v Lotových časoch na nich bude pršať oheň z Neba a mnohí zomrú. (Lukáš 17. 26 až 29). Chudáci smrteľníci, ak sa čo najskôr neprebudia zo svojho duchovného spánku, budú navždy zatratení! Stále vám zostáva niekoľko tisícin času, využite ich a utekajte na spoveď, dať do poriadku svoje účty; nebuďte hlúpi, lebo v stávke je spása vašej duše.

Pripomínam vám hriešne ľudstvo, že keď začnú súženia, už nenájdete Domy Môjho Otca otvorené; preto vás nabádam, aby ste sa čo najskôr zmierili s Bohom, aby ste zajtra nemali čo ľutovať. Hriešne ľudstvo, prestaň urážať Najvyššieho! Pamätaj, že život na tomto svete je prchavý, že pravý život sa nachádza vo večnosti a je navždy; Pýtam sa vás: kde chcete skončiť, v Nebi alebo v pekle? Večný život alebo smrť závisí od vás; Najvyšší vám dáva príležitosť vrátiť sa k Nemu, zo svojho srdca, aby ste si zajtra mohli vychutnať Jeho spoločnosť. Pripomínam vám, čo hovorí Sväté Božie Slovo: V Nebi je viac radosti pre hriešnika, ktorý sa obracia, ako pre deväťdesiatdeväť spravodlivých, ktorých netreba obracať (Lukáš 15, 7)

Počúvajte teda, hriešne ľudstvo, výzvy, ktoré vám Nebesia dávajú, aby ste činili pokánie zo svojich hriechov a vrátili sa cestou spásy, lebo dni Božskej spravodlivosti klopú na dvere. Nepokračujte v porušovaní Svätých predpisov, lebo ak v tom budete pokračovať, spravodlivý Boží hnev vás jedným dychom vymaže z povrchu zemského. Ponáhľajte sa, zlodeji, prostitútky, homosexuáli, cudzoložníci, žiadostivci, smilníci, nečistí; narkomani, alkoholici, podvodníci, klamári, závisť, modlári, arogantní, vrahovia, lakomci, čarodejníci a iní hriešnici, ktorí sa potulujete týmto svetom bez Boha a bez Zákona; lebo kto z vás bude hrešiť, nezdedí Božie Kráľovstvo. (1. Korinťanom 6, 9, 10), (Efezanom 5, 5), (Zjavenie 22, 15). Hriešnici, bežte sa okúpať do Fontány odpustenia, skôr ako prídu dni Božej spravodlivosti, aby ste zajtra mohli žiť navždy. Nech vo vás zostáva pokoj Najvyššieho, Semeno Môjho Otca a Moja Ochrana, nech vás vždy sprevádza.

Váš brat a služobník Michal archanjel.

Oznamujte posolstvá spásy celému ľudstvu, Milovaný od Môjho Otca!

http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/mensajesrecientes.html