Message to Luz de Maria (in Slovak) – 21 November 2020

Posolstvo Svätého archanjela Michala z 21. novembra 2020. Skrze Luz de Mária (Argentína).

VERNÍ NÁJDU ODMENU VEČNÉHO ŽIVOTA

Boží ľud: Ako princ nebeských légií, vám žehnám, Boží ľudia!

História spásy ľudstva bola vždy preniknutá Božím milosrdenstvom, ale ľudské stvorenia neposlúchli Božiu vôľu, a táto skutočnosť priviedla ľudstvo k tomu, aby čelilo následkom zneužitia svojej vlastnej slobodnej vôle. Napriek tomu človek nebral vážne lekcie minulosti a stále odmieta počúvať a obrátiť sa k Bohu. Ľudstvo, úplne slepé, popiera svojho Stvoriteľa, je ďaleko od dobra a prichystalo si budúcnosť na vrchole veľké pýchy, ktorá ich v tejto dobe ovláda. Ach, ach, Boží ľudia! Kam vás povedú rieky neposlušnosti? Je dôležité, aby tí, ktorí pokračujú v duchovnom uhle pohľadu, dávali pozor na všetko, čo sa pohybuje a odporuje Božiu vôľu. Súčasní antikristovia, ktorí tvoria svetovú elitu, rozhodujú o osude ľudstva, a preto v tejto dobe poskytli diablovi tak rozsiahle prebudenie zla. Tejto generácii bola odkázaná zvlášť láska k Duchu Svätému, aby sa ľudské stvorenie mohlo rozhodnúť prijať dary a cnosti Ducha Svätého, nevyhnutné pre túto chvíľu. Počujte!

Musíte byť obrátení a duchovne plne presvedčení, že Najsvätejšia Trojica si zaslúži „česť, slávu a moc naveky vekov“ [Zjv 5, 13]. Boží ľud musí pokľaknúť pred Menom, ktoré je nad všetkými menami. „Aby pred Ježišovým menom sa zohlo každé koleno v Nebi, na Zemi i v hlbinách a každý jazyk na slávu Boha Otca vyznával, že Ježiš Kristus je Pán“ [Fil 2, 10-11]. Každý musí uprostred strachu a chvenia usilovať o osobné záchranu uprostred tohoto sveta temnoty a musí sa rozhodnúť zdieľať duchovné požehnanie s ostatnými, aby mohli zachrániť svoju dušu. Prenasledovanie bolo udržiavané [v medziach], postupne sa zväčší, až sa s ním stretnete tvárou v tvár.

Nebojte sa tých, ktorí majú dôveru v Pána. Nebojte sa toho, kto má ušľachtilého, pokorného ducha, naozajstnú a pevnú vieru, lebo dni sa skracujú, aby náš Kráľ a Pán Ježiš Kristus našiel svojich verných v dni svojho príchodu. Boží ľudia: Buďte pevní vo viere tvárou v tvár zjednotenia sveta, ktoré nie je Božou vôľou, ale vôľou svetové elity vás ovládnuť, zviazať vás a minimalizovať ľudské schopnosti prostredníctvom zneužitej technológie. Ľudské stvorenia so zakrpatenými schopnosťami, sa nemôžu sami rozhodovať, musia sa spoliehať na tých, ktorí im dajú rozkazy o tom, čo majú konať a ako konať. Ľudstvo uvítalo modernizmus, ktorý sa dostavil, vztýčil idoly, ktoré predstavujú diabla ako znamenie moci zla nad ľudským tvorom. Z toho dôvodu vás naliehavo žiadam, aby ste vzývali našu Kráľovnú a Matku modlitbou „Zdravas, Mária najčistejšia, bezpoškvrný hriechu počatá“, kedykoľvek počas dňa, ale dbajúc na to, že zostávate v stave milosti, lebo diabol sa vysmieva tomu, kto ju prednesie bez akýchkoľvek zásluh. Pod zámienkou súčasnej choroby, bude ľudské telo pozmenené, a to nie je Božia vôľa.

Antikristovia sveta pošlú ďalšie choroby, takže ľudia pôjdu do ich rúk a ochotne sa nechajú označiť pečaťou zla.(očipovať) Ľudstvo, aby malo istotu, že s ním bolo manipulované, má o tom tušenie. Je to Duch Svätý, ktorý dáva každému schopnosť rozlišovania a intuíciu o tom, čomu čelí. Preto sa musíte modliť v stave milosti, inak padnete do pazúrov toho, ktorý prichádza: antikrista, tomu, komu slúžia súčasní antikristovia.

Boží ľudia: Nebojte sa, ale dôverujte a posilňujte svoju vieru, vytrvalosť a istotu, že Boh chráni svoje vlastné, a že verní nájdu odmenu večného života. Neochabujte vo viere, zostaňte bez strachu v pochodujúcim zástupu, ale so silou Ducha Svätého, s ochranou našou a vašej Kráľovnej a Matky, ktorá vás neopustí. Naša Kráľovná je v čele nebeských armád, aby vás viedla a konala zázraky, ak je to potrebné a k podpore Božieho ľudu.

Spomienková slávnosť k narodeniu nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista nebude rovnaká ako obvykle. Duchovný hlad ľudských stvorení v spojení s nepokojom vo svete a s otrasmi Zeme, budú pobádať ľudstvo, aby sa prebudilo. Znamenia a signály budú rásť a urobia zrejmú skutočnosť, že Varovanie sa blíži a že ľudské stvorenia sa musia rozpoznať ako hriešnici, činiť pokánie a obrátiť sa. Deti, vidím stvorenie znepokojené stratou odvahy, ktorá sa všade rozšírila. Vidím stvorenia, ktoré sa zriekajú dobra a oslavujú zlo, ktoré im dáva silu pokračovať v ničení ľudstva bez zľutovania, nielen ekonomickou mocou, o ktorú sa opiera elita, ale aj mocou, ktorá bola prenechaná slobodomurárstvu v Božom ľude. Ľudské stvorenia sa pozerajú s veľkou ľahostajnosťou na posun k absolútnej nadvláde. Otvorte svoje oči a pozrite, čo sa deje po celom svete! Mikročip nie je fantáziou…!

Nehovorím k vám, ako Som hovoril v minulosti, hovorím ku generácii, ktorá dosiahla veľkých objavov, ale nedokázala prísť na to, komu slúžia, keď sa búria proti Božiemu zákonu. V minulosti sa armády vydávali dobývať krajiny a kráľovstvo, v prítomnosti bola však vyslaná choroba, ako vyslanec, aby ovládla ducha ľudských stvorení, dobyla ho a označila ho pečaťou pre antikrista. Boh je milosrdenstvo, láska, dobrota, dobročinnosť, odpustenie, odovzdanie, nádej, je Všadeprítomný a Vševediaci, je Všemohúci. Áno, tým je! A človek? Človek bojuje o nadvládu, bojuje o moc. Je rozhodnutý ovládnuť celý svet, útočia na dar života, a ponáhľa k vyhladeniu človeka človekom. BOŽÍ ĽUDIA, PREBUĎTE SA! BOŽÍ ĽUDIA, PREBUĎTE SA!

Náš Pán a Kráľ Ježiš Kristus vás prikrýva svojou vzácnou Krvou. Nepoškvrnené Srdce zvíťazí. Kráľovná a Matka posledných časov, daj nám útočisko tvojho Svätého Srdca. Žehnám vám.

Svätý archanjel Michal.