Messages to Valentina Sydney Seer (in Slovak) – 15 November 2020

Message to Valentina Sydney Seer (in Slovak) – 15 November 2020

od Valentíny vizionárky zo Sydney – 15/11/2020 Katedrála Sv. Patrika, Parramatta

Počas Svätej omše, pred konsekráciou, som mala videnie veľkej skupiny biskupov a kňazov. Objavili sa priamo predo mnou.

Povedali: „Valentína, sme kňazi a biskupi. Nezabudnite sa za nás modliť a ponúknuť nás nášmu Pánovi.“

Prichádzali ku mne veľmi živo, lebo teraz je mesiac november.

Povedali: „Urobili sme zle, keď sme slúžili nášmu Pánovi, a teraz musíme stráviť veľa času v očistci, aby sme sa očistili. Požiadajte nášho Pána, aby bol k nám milosrdný a odpustil nám naše priestupky, kým sme boli nažive.“

Boli šťastní, že náš Pán im dovolil prísť ku mne, aby som ich mohla ponúknuť nášmu Pánovi.

Správa od Valentíny vizionárky zo Sydney – 15/11/2020

Malé deti v očistci

Skoro ráno som mala videnie Najsvätejšej Matky a anjelov.

Ocitli sme sa pred domom niekde v Očistci. Nebol to veľmi veľký dom. Vošli sme do budovy a videli sme, že je dosť špinavá. Bolo to plné vecí; Videla som regály s mnohými predmetmi zoradenými, všetky pokryté prachom a špinou. Dokonca aj podlaha bola špinavá, s veľmi znečisteným kusom koberca. Bolo treba veľa upratovať. Preblahoslavená Matka povedala: „Musíme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme to vyčistili.“

Povedal som: „Preblahoslavená Matka, si taká Svätá, že by si nemala robiť všetky tieto veci. Je pre Teba príliš ponižujúce.“

Povedala: „Nie, nie! Rada pomáham svojim deťom a vediem ich do Neba. Najmä teraz, keď je november, chce veľa duší ísť do Neba.“ Čistenie špiny v skutočnosti znamenalo očistenie hriechov Svätých duší.

Všetko bolo veľmi chaotické. Zrolovali sme a odstránili koberec, a potom sme začali všetko vyprašovať a čistiť, keď sa medzi nami zrazu objavil malý asi sedemročný chlapec. Okamžite som ho spoznala; bol to malý Ježiško!

Zvolala som: „Čo tu robíš?“

Povedal: „Chcem byť s tebou a Mojou Mamou. Chcem ti pomôcť.“ Najsvätejšia Matka sa na Neho pozrela a usmiala sa. Malý Ježiš prišiel a niesol v ruke nejaké špongie. Povedal: „Chcem tiež vyčistiť niektoré špongie. Chcem pomôcť.“

Povedala som: „Dobre. Vezmi si tieto špongie. Sú čisté.“

Povedal: „Nie. Mám rád tenšie.“ Jeho ruky boli malé, takže chcel niečo menšie, čo by mohol držať.

Potom povedal: „Poď so Mnou. Ukážem ti, že všetky tieto hračky sú hračky pre deti. Sú veľmi špinavé a zaprášené. Musíte ich vyčistiť.“

Zobral tmavo sfarbenú bábiku. Povedal: „Vyčistite túto bábiku!“

Povedala som: „Dobre. Utriem ju a urobím znova peknou a čistou.“

V tejto oblasti sa nachádzali všetky druhy hračiek, dokonca aj miniatúrne autá, všetky zaprášené a špinavé. Vyzeralo to, akoby tam boli už dlho. Väčšinu hračiek sme vyčistili a úhľadne sme ich uložili späť na poličku.

Preblahoslavená Matka povedala: „Väčšina z tejto časti bola určená pre deti.“

Potom som pochopila, prečo prišiel malý Ježiško a prečo na nás naliehal, aby sme hračky vyčistili. Nechce, aby malé deti boli príliš dlho v očistci. Chce, aby prišli do Neba. Ľudia si môžu položiť otázku, prečo by deti boli v očistci. Deti môžu byť tvrdohlavé, neposlušné a temperamentné; preto ich treba očistiť.

Pane, zmiluj sa nad deťmi a priveď ich späť do ich Nebeského domova.

Správa od Valentíny vizionárky zo Sydney – 17/11/2020

Ľudstvo je ovládané a už nie je slobodné

Táto správa bola prijatá 14. októbra 2020. Dnes som sa vybrala trochu nakúpiť. Myslela som, že si pôjdem do banky vybrať nejaké peniaze a že budem rýchla. Keď som však dorazila do banky, vonku bol dlhý rad a dvere do banky boli zatvorené. Pri dverách stála pani a hneď po odchode ľudí púšťala ľudí po jednom. To všetko je dôsledok koronavírusu.

Pomyslela som si: ‚No, nemám čo robiť, takže sa tiež môžem modliť ruženec.‘

Vo svojom srdci som povedala: „Pane, pozri sa na to, už nie sme slobodní. Kamkoľvek idem, nie je to tak, že by ste mohli vojsť ako predtým, ste zastavení.“ Kým som čakala, pomodlila som sa ruženec, potom som asi po desiatich až dvadsiatich minútach konečne prišla k dverám a vošla do banky. Neskôr som išla na nákup a potom som išla domov. Keď som prišla domov, poďakovala som Bohu a popoludní som sa modlila Božie milosrdenstvo.

Potom sa mi zjavil náš Pán. Trochu sa usmieval a podpichoval a povedal: „Vieš, je veľmi ťažké zostať oddelený od krásnej dámy.“

Pomyslela som si: ‚O čom to rozpráva?‘

Povedal: „Vieš, pred pár hodinami, keď si stála pred bankou, aby si si vzala nejaké peniaze, a povedala si Mi: „Pane, pozri sa na to, už nie sme slobodní…“ a potom si pokračovala povedala svoje modlitby. Pozri, ukážem ti, stál Som priamo oproti tebe.“

Vo videní som videla nášho Pána stáť pred bankou priamo oproti mne. Oblečené mal svetlé krémové nohavice s bielou košeľou, veľmi úhľadne upravený. Pozeral sa na všetkých tamojších ľudí a žehnal im.

Pán Ježiš povedal: „Chcem vám iba pripomenúť a povedať vám, ako vás teraz ovláda diabol. Zlé sily sú také zlé, že chcú ovládať ľudí, čo máte robiť, kam ísť, ako to urobiť, a vy ich musíte poslúchať. Chcú ovládnuť ľudstvo. Nie je potrebné to robiť. Teraz ste pod kontrolou; už nie ste voľní. Bude to iba horšie a horšie, ale nebojte sa, JA Som vždy prítomný.“

Náš Pán mi chcel ukázať, že je vždy prítomný, preto so mnou stál pred bankou, ale zároveň už nie sme slobodní. Aby ma však rozveselil, trochu ma podpichoval, lebo vedel, že som trochu rozrušená, že som musela toľko času čakať v banke.

Pane Ježišu, ďakujem Ti, že si tu vždy.

Správa od Valentíny vizionárky zo Sydney – 17/11/2020

Po modlitbe vo Večeradle Katedrála Sv. Patrika Parramatta Táto správa bola prijatá 23. októbra 2020.

Keď sme skončili s modlitbou ruženca a modlitbami vo večeradle, pár z nás šlo do Sanktuária Panny Márie Pomocnice kresťanov. Išli sme sa pomodliť k Najsvätejšej Matke a Pánovi Ježišovi a zapáliť sviečku. Moji priatelia, Ingrid a Hermína, pokľakli a modlili sa pred sochou Blahoslavenej Matky, zatiaľ čo ja som pokračovala v zapaľovaní dvoch sviečok. Vo svojom srdci som ďakovala Najsvätejšej Matke a Ježišovi. Keď som k nej zdvihla zrak, videla som z Jej pravého oka vypadnúť veľkú slzu.

Povedala: „Povedz Ingrid a Hermíne, že stále plačem za tento kostol a stále plačem za svojimi deťmi na svete.“

Blahoslavená Matka vyzerala veľmi smutne.

Správa od Valentíny vizionárky zo Sydney – 23/11/2020

Sviatok Krista Kráľa

Katedrála Sv. Patrika Parramatta

Počas Svätej omše mi náš Pán ukázal, ako je svet v takom zlom stave a ako na neho teraz útočia divokí vlci. Ukázal mi, ako na nich vodcovia, ľudia, dokonca aj tí najobyčajnejší ľudia, cirkvi a spoločnosti, útočia.
Najmä tí ľudia, ktorí robia nesprávne veci. Sú to oni, ktorí sa nechávajú viesť týmito vlkmi.

Pán Ježiš povedal: „Ale nebojte sa! Modlite sa a verte Mi, lebo čoskoro oddelím ovce od vlkov.“

Povedala som: „Pane, môžeš zmeniť ľudí na svete. Kvapka Tvojej Drahocennej Krvi môže zmeniť ľudstvo.“

Povedal: „Och, áno, dokážem to, ale bolo by to veľmi ľahké. Ľudia musia ku Mne prísť a robiť pokánie. Príliš a veľmi Mi ublížili v minulosti i v súčasnosti. Neustále Ma odmietajú a veľmi hlboko Mi ubližujú. Musia robiť pokánie, kým to neurobím. Keď budú činiť pokánie, odpustím im.“

„Pokračujte v modlitbe, lebo svet sa zhoršuje a čoskoro zasiahnem, naozaj, skutočne, silne do sveta.“ Takže sa modli a dôveruj Mi. Povedz ľuďom, aby činili pokánie zo svojich hriechov. Keď raz budú činiť pokánie zo svojich hriechov, divokí vlci nebudú mať nad nimi nijakú moc, lebo sa chránite modlitbou a JA chránim vás, Moje deti.“

„Títo vlci útočia na nevinných ľudí, čestných ľudí, ale nemôžu im ublížiť, lebo ich silne chránim. Ale tí, ktorí ku Mne nechcú prísť a nemodlia sa, sú vedení týmito divokými vlkmi.“

Keď mi náš Pán dával toto posolstvo, vo vízii mi ukazoval vlkov. Videla som ich duchovne. Videla som, ako tak tvrdo a brutálne útočia na ľudí, a spôsobujú, že ľudia bojujú jeden proti druhému. Táto správa bola Jeho Svätým posolstvom pre dnešok.

Ďakujem Ti, Pane Ježišu, za všetky milosti a požehnania. Zmiluj sa nad celým svetom.

http://valentina-sydneyseer.com.au/2020/11/