Message to Gisella (in Slovak) – 3 December 2020

Gisella – Choďte na cestu svetla

Panna Mária Gisella Cardia 3. decembra 2020:

Dnes bola Panna Mária so Svätým Jozefom a usmievala sa. Panna Mária povedala, že dnes na prítomných zostúpi veľa milostí.

Drahé deti, ďakujem vám za odpoveď na Moje volanie vo vašich srdciach. Deti, ďakujem vám za vieru a lásku, ktorú cítim vo vašich srdciach – ale cítim aj veľa kamenných sŕdc, ktoré nie sú otvorené milosti. Týmto deťom hovorím: profitujte z tejto chvíle, aby ste odstránili nečistoty zo svojich sŕdc a začali cestu, ktorá vedie k Ježišovi. Moje deti, modlitby môžu zmeniť udalosti a prosím, podajte Mi ruky a JA vás dovediem k Vykupiteľovi, k svetlu, láske a Srdcu lásky. Bola by Som rada, keby tieto veci boli vo vašom živote, ale toto ľudstvo sa odklonilo od svojej cesty a ohrozilo večný život. Teraz vo väčšine ľudstva chýba Boh. Nehovorte, že ste nevedeli, prečo vaše správanie spôsobuje Jeho hnev, ale Som tu, aby Som vás varovala: choďte cestou svetla, milujte Pána a On premení vaše srdcia, aby na vás zostúpil pokoj a radosť. Teraz vás nechávam so svojím Svätým požehnaním; V mene Otca i Syna i Ducha Svätého, Amen.

https://www.countdowntothekingdom.com/sk/spr%C3%A1vy/