Message to Pedro (in Slovak) – 3 December 2020

Pedro – Počúvajte Ježiša

Panny Márie pokoja Pedro Regis 3. decembra 2020:

Drahé deti, Som vaša Matka a milujem vás. Buďte mierni a pokorní od srdca, lebo iba tak sa môžete dostať do Neba. Vráťte sa k Môjmu Synovi Ježišovi. Čaká na vás s otvorené náručie. Žijete v dobe veľkého zmätku, ale to najhoršie ešte iba príde. Počúvajte Ježiša! Žite podľa svedectva evanjelia. Nech sa stane čokoľvek, nedovoľte, aby vo vás zhasol plameň viery. Neuvoľňujte sa! To, čo pre vás Môj Ježiš pripravil, ľudské oči nikdy nevideli.

Všetko v tomto živote prechádza, ale Božia milosť vo vás bude večná. Muži a ženy viery budú piť trpký pohár utrpenia. Budete prenasledovaní, ale zostanete na ceste pravdy. Hľadajte silu v modlitbe a v Eucharistii. Tí, ktorí zostanú verní až do konca, dostanú veľkú odmenu. Ďalej na obranu pravdy. Toto je posolstvo, ktoré vám dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem, že ste Mi dovolili, aby Som vás tu opäť zhromaždila. Žehnám vás; V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Buďte v pokoji!

https://www.countdowntothekingdom.com/sk/spr%C3%A1vy/