Message to Valentina Sydney Seer (in Slovak) – 4 December 2020

Správa od Valentíny – vizionárky zo Sydney – 4. decembra 2020 5. decembra 2020 – 14:32 od Williama

Rozptýlenie sveta na zastavenie modlitby

Táto správa bola prijatá v sobotu 28. novembra 2020. Dnes som dostala správu od Blahoslavenej Matky. Povedala: „Moje deti, ste teraz tak rozptýlení diablom po svete. Je taký prefíkaný. Nechce, aby ste sa modlili.

Nechce, aby ste sa priblížili k Bohu, preto neustále zasahuje do vašich životov a vy sa podriaďujete. Je Mi veľmi smutno za tým, ako ho poslúchate, deti Moje.“

Preblahoslavená Matka mi ukázala a povedala: „Lusknutím prstov vás dovedie presne tam, kam chce. Namiesto modlitby vám dá na myseľ veľa vecí, ktoré musíte urobiť. Musíte byť silní a povedať: Nie!“

„Ak najskôr poviete svoje modlitby, dostane sa vám milosti a v okamihu urobíte všetky svoje práce.“ Boh vie, že máte všetky svoje rodinné povinnosti, ale Moje deti, buďte silné a povedzte diablovi nie. Musíte byť silní a povedať mu nie.“

Najsvätejšia Matka mi pripomínala, aké dôležité sú naše modlitby pre Nebo.

Povedala: „Moje deti, čakáme na vaše modlitby.“

Ďakujem Ti, Blahoslavená Matka, že si nás učila a viedla.

[Pozri webovú stránku: http://valentina-sydneyseer.com.au/4-december-2020-3/]

https://littlepebble.org/2020/12/05/message-to-valentina-sydney-seer-4-december-2020/