Message to a Seer in Japan (in Slovak) – 8 December 2020

Správa pre vidiaceho v Japonsku – 8. decembra 2020 10. decembra 2020 – 01:56 od Williama

Správa japonskému Camilovi – 8. decembra 2020 o 15:05

(Pán Ježiš)

Ó, Camilo, JA Som Nebeský kráľ, Kráľ ľudí, Hlavný predstaviteľ vás nasledovníkov Krista a Ježiš, hlavný predstaviteľ vašich dvanástich apoštolov, a musíte sa modliť, ó, Camilo, nezanedbávať Moje modlitby, ale trpieť.

Deťom tohoto Japonska musíte dať vedieť Slová, ktoré práve povedala Moja Matka. Inak bude v Japonsku úplne dominovať satan. Japonsko je krajinou plnosti nebeskej milosti. Satan sa usiluje ovládnuť túto krajinu. Tomu sa treba vyhnúť. Všetko závisí od modlitby. A po tomto Japonsku budú nasledovať cunami, zemetrasenia, sopečné erupcie a ľudia, ktorí stratia rozum, budú sa navzájom okrádať a zabíjať.

Drancovanie jedla, znásilňovanie a vraždy túto krajinu naplnia. Moje srdečné deti, musíte sa modliť a skrývať v Úkryte spásy. Čas je blízko! To isté sa stane v Japonsku a vo všetkých krajinách sveta. Situáciu na tomto svete musíte posudzovať opatrne. Predtým bude mať všetkých dvanásť apoštolov spoločenstvo. Pripraviť sa. Ako Moji apoštoli.

Kvôli tomu budeš veľmi trpieť, ó, Camilo, lebo sú odhalené útoky na teba. Ale nebojte sa o nič, lebo máte pri sebe Moju učeníčku, Moju milovanú Magdalénu. Camilo a verní služobníci sa tu zhromaždili, žehnám vám.

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

https://littlepebble.org/2020/12/10/message-to-a-seer-in-japan-8-december-2020/