Message to Valentina Sydney Seer (in Slovak) – 7 December 2020

Správa od Valentíny – vizionárky zo Sydney – 7. decembra 2020 8. decembra 2020 – 12:38 od Williama

Táto správa bola prijatá 28. novembra 2020. Ráno, keď som sa modlila, anjel so mnou prišiel hovoriť o koronavírusu.

Anjel povedal: „Vieš, aký závažný je koronavírus? Ak ľudia nebudú poslúchať varovania od Boha a nebudú činiť pokánie, potom môže na ľudstvo prísť ešte horší vírus, horší ako tento. Modlite sa, aby sa tak nestalo.“ Anjel to myslel vážne, zatiaľ čo mi to rozprával. Vysvetľoval, že je to všetko podmienené; ak sa ľudia budú modliť a činiť pokánie a ďakovať Bohu, zmiluje sa nad nami a bude nás chrániť.

Potom Pán Ježiš povedal: „Vieš, Moje dieťa, keby sa ľudia nemodlili, stalo by sa na svete veľa horších vecí. Všetky modlitby, Sväté ružence a obety Svätých omší uľahčujú trest, ktorý má postihnúť ľudstvo.“

Dnes bol sparný deň. Znášala som horúčavy ťažko.

Povedala som: „Pane, nemôžeš zmeniť počasie? Prosím! To je neúnosné.“

Odpovedal: „Toto všetko je súčasťou toho, čo prichádza, všetko súčasťou znamení, ktoré boli predpovedané. Zmeny počasia; suchá, horúce počasie, to sú všetko znaky.“

Úsmevom povedal: „Príliš sa nesťažuj. Strácaš všetky svoje milosti. Obetuj svoje utrpenie za Sväté duše. Čakajú!“

„Som s tebou, aby som ti dal silu.“ Nikdy ťa neopúšťam, ale Som tam s tebou.“

Povedala som „Áno, ale necítiš horúčavu,“

Usmievavý Pán Ježiš odpovedal: „Ale keď Som bol na Zemi, cítil Som horúčavu a všetko Som zakryl a prijal Som to s láskou, a vďaka tomu Som sa cítil lepšie.“

Ďakujem Ti, Pane Ježišu, a zmiluj sa nad nami.

[Pozri webovú stránku: http://valentina-sydneyseer.com.au/7-december-2020/]

https://littlepebble.org/2020/12/08/message-to-valentina-sydney-seer-7-december-2020/