Messages to Japanese Seers – 8 December 2020

Správy japonským vidiacim – 8. decembra 2020 10. decembra 2020 – 10:48 od Williama

(Panna Mária)

Camilo, Som Mária Nepoškvrnená, vaša Matka, istota hriešnikov, Matka hriešnikov, Matka vašej spásy, Sprostredkovateľka všetkých milosti, Matka Mária všetkých nasledovníkov Krista. Camilo, od dnešného dňa sa všetko začína. Všetky deti tohoto Japonska sa musia pozerať na svoje hriechy a pripustiť, že zhrešili, a odovzdať všetko do Neba. Týmto spôsobom budú zachránené Moje deti z tohoto Japonska.

Modlite sa, modlite sa, modlite sa, modlite sa. Nech celé Japonsko pôjde a bude kráčať tak, ako bude chcieť Nebo. Všetky deti z tohoto Japonska, prebuďte sa! A pusťte všetku chamtivosť. To, čo vy, Moje deti, musíte teraz urobiť, je úprimne sa modliť. Pred tým, ako sa Japonsko potopí… Požiadajte o spásu a milosrdenstvo.

Nezostáva vám veľa času. Ešte raz s vami hovorím. Modlite sa za spásu a milosrdenstvo. Modlite sa ruženec za Moju duchovnú obranu a za milostivé jadro, aby ste požiadali o milosť k Môjmu nebeskému Synovi, Môjmu milovanému Synovi Ježišovi. A tiež sa musíte modliť modlitby kampane venované Mojej dcére [Mária Božieho milosrdenstva], poslednej prorokyni sveta. Kajajte sa za svoje hriechy a získajte celú svoju spásu. Zúfalo sa modlite za záchranu vašich známych, priateľov a milovaných členov rodiny.

Camilo, mám pre teba ešte jednu správu.

Ako Som povedala svojej dcére Lucii, všetky rany, ktoré sa teraz dejú, sú to všetko choroby, ktoré Nebo dovolilo, z ktorých ste činili pokánie a ktoré ste dovolili. Ale vakcíny, ktoré sa dnes vyrábajú vo svete, nemôžu chorobu vyliečiť. Zničia vás! Nesmiete si ich dať do tela. Ak si ich dáte do tela, ste na ceste do záhuby. Buďte opatrní! Pozrite triezvo na to, čo sa dnes deje vo svete. A buďte rozlišujúci. Žehnám deťom tohoto Japonska.

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

Camilo, chodím do budúceho roku na rôzne miesta, aby Som sa stretla s ľuďmi, ktorých potrebujem pre svoju misiu. Nebesá sú hotové s prípravou. Musíte byť silní vo svojom srdci. Nestraťte sa! Môj syn, nech splníš svoje poslanie ako Ježišov apoštol, jediný splodený Syn Nebies… dobrý, Camilo, môj drahý syn. Buďte dostatočne silní na to, aby ste splnili poslanie Dvanástich apoštolov. Bude tu viac utrpenia ako teraz. Ale máte pri sebe svoju milovanú Magdalénu. Keď celková dôvera vášho srdca rastie, môžete vidieť všetko. Hovorila Som ti to včera večer. Nezabudnite. Že nie ste sami. Zhromaždila Som vás tu, aby Som vám požehnala, drahé deti.

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

Camilo, hovor. Vždy pamätajte na to, že ste schopní odpovedať na svoje otázky. Hovorím s Luciou, Mojou dcérou. Pokračujte v modlitbe!

2020. 12. 8 o 12:50

(Panna Mária)

Lucia, Som Mária Nepoškvrnená, Matka vaša, Matka všetkej lásky, Sprostredkovateľka všetkých milosti, a Mária, Matka spásy. Táto Matka, Nepoškvrnená Mária, sa veľmi rada zhromažďuje a modlí v deň sviatku tejto Matky. Všetkých vás žehnám. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

Japonsko je na ceste temnoty. Ako Som povedala Kamilovi, Môjmu synovi, Japonsko bude odteraz veľmi trpieť. Lebo neposlúchali Slová tejto Matky. To všetko je práca temných… najskôr ako národ experimentov a odteraz povedia svetu, že Japonsko je národom výsledkov experimentov.

Tri veci, ktoré povedala Matka, Moje číslo karty, 5G rádiové vlny a vakcíny… Nedotýkajte sa týchto troch vecí. Ak získate všetky tri, znamená to, že sa dostanete do rúk temných.

Moja číselná karta – Kde byť a čo mať.

5G rádiové vlny – je to synchronizované s vakcínou.

Vakcíny sú na čipovanie.

Všetko je to však chránené touto modlitbou k Matke, Svätý ruženec, Korunku Božieho Milosrdenstva a modlitbou kampane výpravy [MDM] a žalmom 51, modlitbou ku Krvi nášho Najsvätejšieho Ježiša. Deti, počúvajte Slová tejto Matky. Ešte nie je neskoro. Pre tie deti, ktoré si kúpili zariadenie tie so signálom 5G, sa vráťte k tým, ktoré ste kúpili a používali predtým. Vakcíny každopádne odmietajte! Ale predtým sa musíte pomodliť. Toto musela povedať Matka v Japonsku. Neskôr, jeden po druhom, sa ukáže… temné.

Teraz sa modlite za seba a za tých, ktorých máte radi, modlite sa, modlite sa, modlite sa. Modlite sa z celého srdca a proste túto Matku a Najsvätejšieho Ježiša, aby vám pomohli.

Ruženec, milosrdenstvo…

Na dnes to stačí. Potvrďte tieto dve správy nášmu ďalšiemu pápežovi. A rozdávajte ich.

JA vám žehnám; V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

Končite týmto ružencom.

Matka ide domov.

https://littlepebble.org/2020/12/10/messages-to-japanese-seers-8-december-2020/