Message to Enoch (in Slovak) – 12 December 2020

Pedro – ste na slobode

Panna Mária Kráľovná pokoja skrze Pedra Regis 12. decembra 2020:

Drahé deti, ste Pánovým vlastníctvom a On očakáva veľa od vás. Otvorte svoje srdcia a prijmite Pánovu vôľu pre svoje životy. Žijete v čase horšom ako za čias potopy. Čiňte pokánie a vráťte sa k tomu, Ktorý je vašou Cestou, Pravdou a Životom. Ste slobodní byť z Pánom. Nedovoľte diablovi, aby vás zotročil. Žiadam vás, aby ste plameň svojej viery udržiavali v plameňoch. JA Som vaša Matka a prišla Som z Neba, aby Som vás viedla k Môjmu Synovi Ježišovi. Prijmite evanjelium a učenie skutočného Učiteľského úradu Cirkvi Môjho Ježiša.

Nepriatelia rozšíria semeno zmätku v Božom Dome. Mnohí budú kráčať plní pochybností a bolesť bude veľká pre mužov a ženy viery. Trpím za to, čo k vám prichádza. Buďte pozorní, aby ste sa nenechali oklamať.

V Bohu niet polopravdy. Počúvajte Ma! Môj Ježiš vás miluje a čaká na vás s otvorenou náručou. Naďalej do obrany pravdy. Toto je posolstvo, ktoré vám dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem, že ste Midovolili, aby Som vás tu opäť zhromaždila. Žehnám vás; V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

Buďte v pokoji!

https://www.countdowntothekingdom.com/pedro-you-are-free/

„Za slobodu nás Kristus oslobodil; tak pevne stojte a nepodriaďujte sa znovu jarmo otroctva. (Gal 5: 1)