Message to Giselle Cardia (in Slovak) – 8 December 2020

Duch Svätý teraz bude silno viať

Giselle Cardia 8. decembra 2020 Odpočítavanie do kráľovstva. Správa od Panny Márie

Dnes mala Panna Mária oblečené modré šaty; bola zabalená v nádhernom svetle a pod nohami Jej svietilo veľa hviezd zo zlata a striebra.

Drahé deti, ďakujem vám, že ste sa tu modlili a že ste sa poklonili Nepoškvrnenému počatiu. Moje deti, odteraz bude Duch Svätý stále silnejšie viať na Moju Cirkev a na Jeho deti. Pamätajte – majte lásku k Pánovi.

Drahé milované deti, vy ste Mojím malým zvyškom: buďte Moje malé stádo, aby Som vás mohla vždy umiestniť pod Môj požehnaný plášť, aby Som vás chránila. Želám si, aby boli vypočutí tí Moji obľúbení synovia (kňazi), ktorí evanjelizujú, lebo boli vyvolení Mnou, lebo majú Božie znamenie: lásku, radosť a pokoj. Deti, ako Nepoškvrnená Spoluvykupiteľka ľudstva, znova vás pozývam, aby ste sa počas tohoto obdobia veľa modlili. Svet a ľudstvo potrebujú Mojich apoštolov; počúvajte ich hlasy a pridajte sa k nim pri speve Sláva Pánovi. Čoskoro budem očakávať návrat svojho Syna; [1] nebojte sa, nikdy vás sama neopustím. Ste Moje deti a JA vaša Matka. Teraz vám žehnám; V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

http://afterthewarning.com/messages-from-heaven/giselle-cardia/2020/december/10/the-holy-spirit-will-now-blow-strongly/

Poznámky pod čiarou

(1) Lebo Gisellove posolstvá často hovoria o bezprostredných celosvetových kázňach vrátane Antikrista, toto posolstvo by sa nemalo brať ako známka toho, že Ježišov príchod v milosti za éru pokoja nastane pred takýmito udalosťami; iba to, že tento príchod bude „čoskoro“ na nás… a „čoskoro“ bude v Pánovom čase, ktorý nie je náš.