Messages to Pedro Regis (in Slovak) – 1 December 2020

Posledné správy od Panny Márie

Pedro Regis 1. decembra až 8. decembra 2020

1 decembra 2020:

Milé deti, odvahu. Môj Syn Ježiš je s vami. Nenechajte sa odradiť! Pokrčte kolená pri modlitbe a všetko sa pre vás skončí dobre. Prišla Som z Neba, aby Som vás zavolala k obráteniu. Počúvajte Ma! Máte slobodu, ale nedovoľte, aby vás sloboda viedla preč z cesty, na ktorú Som vás v priebehu rokov poukazovala. Čaká vás ešte dlhá cesta náročnými skúškami. Nepriatelia budú konať čoraz viac a to, čo je posvätné, bude tým pohŕdané. Nedovoľte, aby sa Božské veci obmedzovali a zamieňali s tým, čo je ľudské. To, čo pochádza od Boha, vytvára svätosť.

Veci sveta môžu urobiť dojem, ale nevedú do Neba. Dávajte pozor, aby ste sa nenechali oklamať. Počúvajte Pána. Zostaňte verní skutočnému Učiteľskému úradu Cirkvi Môjho Ježiša. Podajte Mi ruky a JA vásdovediem k víťazstvu. Toto je posolstvo, ktoré vám dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem, že ste Mi dovolili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Buďte v pokoji!

3 decembra 2020:

Drahé deti, Som vaša Matka a milujem vás. Buďte krotkí a pokorní od srdca, lebo iba tak sa môžete dostať do Neba. Vráťte sa k Môjmu Synovi Ježišovi. Čaká na vás s otvorenou náručou. Žijete v dobe veľkého zmätku, ale to najhoršie ešte iba príde. Počúvajte Ježiša! Žite a svedčte evanjelium. Nech sa stane čokoľvek, nedovoľte, aby vo vás zhasol plameň viery. Neuvoľňujte sa! To, čo pre vás Môj Ježiš pripravil, ľudské oči nikdy nevideli. Všetko v tomto živote prechádza, ale Božia milosť vo vás bude večná. Muži a ženy viery budú piť trpký pohár utrpenia.

Budete prenasledovaní, ale zostanete na ceste pravdy. Hľadajte silu v modlitbe a v Eucharistii. Tí, ktorí zostanú verní až do konca, dostanú veľkú odmenu. Naďalej na obranu pravdy. Toto je posolstvo, ktoré vám dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem, že ste Mi dovolili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Buďte v pokoji!

5 decembra 2020:

Drahé deti, Boh sa ponáhľa. Nenechávajte na zajtra to, čo musíte urobiť. Dajte zo seba maximum v misii, ktorú vám Pán zveril. Radujte sa Nebo bude vašou odmenou. Žiadam vás, aby ste boli mužmi a ženami modlitby.

Ľudstvo je choré a je potrebné ho vyliečiť. Kajajte sa a zmierte sa s Bohom prostredníctvom sviatosti spovede. Hľadajte silu v Eucharistii, aby ste boli veľkí vo viere. Prídu dni, keď budete hľadať Vzácne jedlo a nenájdete ho. Pre veriacich to bude čas bolesti. Trpím kvôli tomu, čo k vám prichádza. Podajte Mi svoje ruky a JA vás dovediem k Môjmu Synovi Ježišovi. Odvráťte sa od sveta a žite obrátené k Raji, pre ktorý ste boli stvorení. Poznám každého z vás po mene a budem sa za vás modliť k Môjmu Ježišovi. Odvahu! Naďalej na obranu pravdy. Toto je posolstvo, ktoré vám dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem, že ste Mi dovolili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Buďte v pokoji!

8 decembra 2020 správa od Panny Márie Kráľovnej pokoja

Drahé deti, Som Nepoškvrnené počatie. Žiadam vás, aby ste sa odvrátili od hriechu, lebo Môj Syn Ježiš vás miluje a čaká na vás s otvorenou náručou. Nedovoľte, aby vás diabol podviedol. Ste Pánovi a mali by ste ho nasledovať a slúžiť Mu osamote. Hriech vás vedie preč od Pána a duchovne vás ničí. Čiňte pokánie! Hľadajte milosrdenstvo Môjho Ježiša prostredníctvom sviatosti spovede. Nechajte sa viesť Pánovými rukami. Povedzte všetkým, že Boh sa ponáhľa a že je ten pravý čas na veľký návrat k Jeho milosti. Neodchádzajte od modlitby! Iba prostredníctvom sily modlitby môžeš kráčať cestou k svätosti a čeliť všetkým prekážkam. Odvahu! Som vaša Matka a prišla Som z Neba, aby Som vás zavolala k obráteniu. Neuvoľňujte sa! Starajte sa o svoj duchovný život. Pre tých, ktorí milujú a bránia pravdu, nastanú ťažké časy. Mnohí ustúpia zo strachu, ale tí, ktorí zostanú verní až do konca, budú vyhlásení za blahoslavených Otca. Naďalej bez strachu! Zajtra bude lepšie pre spravodlivých. Toto je posolstvo, ktoré vám dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem, že ste Mi dovoliliešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Buďte v pokoji!

http://afterthewarning.com/messages-from-heaven/pedro-regis/2020/december/10/recent-message-from-our-lady/