Message to Giselle Cardia (in Slovak) – 19 December 2020

Gisella – Budete sa navzájom potrebovať

Panna Mária Giselle Cardia 19. decembra 2020:

Drahé deti, ďakujem vám za odpoveď na Moje volanie vo vašich srdciach. Moje deti, svet je bezbožný, všetko je bezbožné. Ľudia, politici a masmédiá pasívne prijali to, čo diabol navrhol, aby dokončil dielo skazy, ale vy, milované deti, nie ste sami: pamätajte, že sme s vami. Deti, tieto jedinečné Vianoce, buďte pokojné a radostné pri príchode Spasiteľa, ktorý rovnako ako vtedy príde v pokore. Nebojte sa, pristupujte k tomu v modlitbe: kto je v Kristovi, má istotu, že sa ho nedotkne. Buďte jednotní, deti; budete sa navzájom potrebovať – čoskoro príde hladomor a budete musieť byť pripravení navzájom si pomáhať ako bratia a sestry. (*) Milujem vás a utešujem vás, keď Ma vzývate. Taliansko bude veľmi otrasené: modlite sa! Teraz vás zanechávam so svojím materinským požehnaním v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

(*) Na začiatku svojho apoštolátu pred asi pätnástimi rokmi mal Mark Mallett vnútornú „víziu“ prichádzajúcich spoločenstiev, ktoré by sa museli spojiť – byť prinútení sa spojiť. Prečítajte si o týchto „paralelných komunitách“ v časti Prichádzajúce útočiská a samoty v novom slove.

https://www.countdowntothekingdom.com/gisella-you-will-need-each-other/