Message to Fr Sam Johnston (in Slovak) – 23 December 2020

Message to Fr Sam Johnston (in Slovak)

Streda 23. decembra 2020

VÝZVA K SVÄTOSTI INRI

Ste teraz pripravení na svätosť Neba, preto ste teraz, tu a trúfate premrhať niektorú z týchto vzácnych chvíľ, ktoré vám boli pridelené? Keď Mi dovolíte dotknúť sa vašich duší, a skutočne to urobím aj JA, každý z nich bude mať špeciálne okamihy, ktoré sú nezabudnuteľné a ktoré nás bližšie spájajú, tieto okamihy v čase menia a presmerujú životy. Vo svoj súdny deň musíte mať viac na škále dobrých skutkov a skutkov slúžiacich druhým, ako na druhej strane škály so zlými skutkami a hriechmi.

Uvedomte si preto, že konajte dobro a slúžte potrebám ostatných, lebo ak ide o záznam, budú sa počítať ako dvojnásobné. Kvôli tomu, čo ste v Mojom mene urobili tým, že ste slúžili jeden druhému, vidím, že sa to stalo Mne, bez ohľadu na to, ako malé, láska zakrýva množstvo hriechov. Vaša existencia teraz žije vo večnosti, vaša duša nezomrie, ale žije večne, ste teraz na ceste do Neba alebo na ceste zatratenia, každý krok je o krok bližšie k vášmu osudu. Zachránil Som ľudstvo svojím príchodom na Zem na Vianoce, všetci ste boli zachránení pred smrťou, oslobodení od zajatia hriechu a od satanovej tyranie.

Poznať toto je požehnanie, veriť s vierou je dar, táto sloboda bola získaná pre vás osobne, kráčajte v nej preto a žite večne neviazaní. Žite svoj život vo všetkej pokore s vedomím, že ste úplne závislí od Boha a nie od seba. Cvičte cnosť, každý deň získavajte vo svätosti, pamätajte, že všetko bolo stvorené na Boží obraz, a tým udržiavajte radosť a šťastie. Prišiel Som z Neba kvôli láske k vám a pripravil Som vám príbytok v tejto ríši vyššie, prišiel Som slúžiť, aby Som nebol obsluhovaný, vy Ma máte nasledovať, a urobím vás fit pre Nebo, urobím vás svätým.

Postupne a bez toho, aby ste vo svojom každodennom živote na Zemi skutočne pochopili veľkosť milosti, vás pripravujem s čoraz väčšími milosťami, ktoré vám prinášajú víťazstvo nad pokušeniami a obvyklým hriechom.

Modlite sa za tých, ktorí nevedia, že ich životy visia na vlásku, odhalil Som vám Pravdu a vy ste v Mojom Srdci, ale zomrel Som aj za nich a Moje Srdce bolí pri strate. Moje Srdce bolo prepichnuté a zostáva otvorené čakajúc na ich návrat ku Mne, čaká na tých, čo prídu neskoro, ktorí sa na poslednú chvíľu môžu obrátiť, ale sú tu dvere, ktoré sa majú zavrieť, modlite sa za nich Moji drahí.

http://frsamjohnston.blogspot.com/

DUCHOVNÝ RIADITEĽ INRI O. Sam Johnston