Message to Jennifer (in Slovak) – 15 December 2020

Message to Jennifer (in Slovak)

15 December 2020

Jennifer – Prišla hodina zmeny

Náš Pán Ježiš Jennifer

15. decembra 2020:

Moje deti, sledujte a uvidíte, pre to, ktoré Som poslal do čistého domu, sa chystá zamiesť. Začalo sa veľké zametanie a celý svet bude svedkom veľkých skutkov klamania proti Môjmu ľudu. Teraz choďte a buďte v pokoji, lebo Som Ježiš a Moje milosrdenstvo a spravodlivosť zvíťazia.

13. decembra 2020:

Moje deti, hovorím vám toto: aký dobrý je život človeka, ak jeho viera v seba samého a jeho vlastný intelekt sú väčšie ako viera v Neho a dôvera vo Mňa, lebo JA Som Ježiš? Hovorím svojim deťom: nedajte satanovi starostlivosť o svoju dušu. Prostriedky spásy sú skrze Moje milosrdenstvo a úsilie mať srdce pokorné. Keď má človek pokoru srdca, jeho duša získa najväčšiu odmenu, ktorou je Nebo. Hľa, prišla hodina zmeny. Odhaľuje sa rozuzlenie sŕdc a Moje deti sa musia prebudiť. Je čas, aby ste sa odpojili od sveta, ktorý filtruje lži od veľkého podvodníka; mysle sú naplnené veľkým podvodom. Varujem vás, Moje deti, z veľkej lásky, aby ste trávili čas modlitbou a prosili o Ducha Svätého, aby vás viedol. Hľadajte radšej radu Neba, ako toho, kto klame Zem. Teraz choďte, kajajte sa za svoje hriechy a žite evanjeliové posolstvo, lebo JA Som Ježiš a zvíťazí Moje milosrdenstvo a spravodlivosť.

https://www.countdowntothekingdom.com/jennifer-the-hour-of-change-has-come/