Message to Pedro Regis (in Slovak) – 22 December 2020

Message to Pedro Regis (in Slovak)

22 December 2020

Pedro – Odstráňte všetky prekážky

Panna Mária Kráľovná pokoja pre Pedra Regis 22. decembra 2020:

Drahé deti, nechajte sa viesť pôsobením Ducha Svätého. Buďte poslušní Pánovmu volaniu. Veci sveta vás oddeľujú od Boha. Buďte pozorní. Najprv hľadajte poklady nebies. Starajte sa o svoj duchovný život. Skúmajte svoje svedomie a odstráňte zo svojich životov všetko, čo vás drží na ceste spásy. Som vaša Matka a milujem vás. Počúvaj Ma. Prišla Som z Neba, aby Som vás viedla do Neba. Nedovoľte, aby vaša sloboda bola vo vašich životoch prekážkou Božieho pôsobenia. Choďte s odvahou vpred. Ešte vás čakajú dlhé roky veľkého prenasledovania. Hľadajte silu v modlitbe, v evanjeliu a v Eucharistii. Tí, ktorí zostanú verní až do konca, dostanú od Pána veľkú odmenu. Toto je posolstvo, ktoré vám dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem, že ste Mi dovolili, aby Som vás tu opäť zhromaždila. Žehnám vás; V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Buďte v pokoji!

https://www.countdowntothekingdom.com/pedro-remove-every-obstacle/