Message to Valeria Copponi (in Slovak) – 23 December 2020

Message to Valeria Copponi (in Slovak)

23 December 2020

Valéria – Dôvera v Božie Slovo

„Váš malý Ježiško“ pre Valériu Copponi 23. decembra 2020:

Drahé malé deti, Moja Matka vás môže naučiť, čo znamená poslušnosť. Keďže muža nepoznala, okamžite sa podriaďovala anjelovi, ktorý Jej priniesol správu od Môjho Otca. Jej utrpenie bolo veľké, ale okamžite dôverovala Slovu prichádzajúcemu od Boha.

Moje deti, vo vašich dňoch sa rešpektuje iba slovo človeka; poviete „Pane“, ale už si neuvedomujete, čo to slovo v skutočnosti znamená. Ak z vašich úst nevychádzajú viac svätých slov, je to preto, že ste veľmi vzdialení od svätosti? Vaši blízki hovorili vo svojej dobe o tom, čo bolo vo vašich životoch najdôležitejšie, ale bohužiaľ bohatstvo sveta získalo prevahu nad duchovnosťou. Stále viac ste verili iba tomu, čo vidíte.

Moje deti, môžete tiež vidieť Božiu ruku, ale to by si vyžadovalo príliš veľa času na to, aby ste premýšľali a potom prežili to, čo vám vaše srdce dáva zažiť. Modlite sa, hľadajte tiché miesto, vzývajte Ducha Svätého a zverte svoje životy a životy svojich blízkych svojmu Tvorcovi a Spasiteľovi. Spasení budete iba naplnením svojej existencie Mojím Duchom. Milujem vás, malé deti; vráťte sa ku Mne a všetko, čo ste za celú túto dobu stratili, sa vráti k vám. Nech je láska princípom všetkých vašich činov; bez lásky získa Boží nepriateľ a ľudia prevahu. Vráťte sa k pravej modlitbe, kajajte sa za spáchané krivdy a požiadajte o odpustenie. Môj Otec znovu otvorí bránu, ktorú ste zavreli hriechom. Nech je Moje narodenie aj vašim znovuzrodením.

Váš malý Ježiško.

https://www.countdowntothekingdom.com/valeria-trusting-gods-word/